NARUČITE KOMPLET PO CENI OD

2.500 dinara

Pomoć pri naručivanju: 011/2750-035
Email Print

Krivičnopravni komplet


Izdavač: Paragraf Lex
Povez: meki
Format I i II knjige: B5
Format III knjige: A5

Cena u pretprodaji: 2.500 din (PDV je uračunat u cenu).

Redovna cena: 3.500 din (PDV je uračunat u cenu).

Očekivano vreme izlaska iz štampe za I i II knjigu: decembar 2016. godine.

Očekivano vreme izlaska iz štampe za III knjigu: januar 2017. godine.KRIVIČNOPRAVNI KOMPLET
od tri knjige
I KNJIGA II KNJIGA III KNJIGA
Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) - prečišćeni tekst, sa komentarima najnovijih izmena i dopuna Krivičnog Zakonika, i ostalih izmena krivičnopravnih propisa (Sl. Glasnik RS, br. 94/2016) Zakonik o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) - prečišćeni tekst ZBIRKA aktuelne krivičnopravne sudske prakse sudova svih nivoa u 2016. godini

Komplet od 3 (tri) knjige sadrži prečišćene tekstove osnovnih krivičnih propisa i zbirku relevantnih i aktuelnih sudskih odluka sudova svih nivoa, sa sentencama, i namenjen je svima koji postupaju u krivičnim postupcima i u svom radu primenjuju navedene propise: sudije, advokati, tužioci...

U okviru krivičnopravnog kompleta biće sadržani i komentari najnovijih izmena i dopuna Krivičnog Zakonika kao i ostalih izmena krivičnopravnih propisa objavljeni u Sl. glasniku RS, br. 94/2016.

Posebno o knjizi 3 - Zbirci: Zbirka sadrži sentence iz oblasti krivičnog materijalnog i procesnog prava, izrađenih na osnovu odluka sudova opšte nadležnosti. Sentence su sistematizovane prema glavama posebnog dela Krivičnog Zakonika, odnosno prema procesnim institutima krivičnog postupka i obuhvataju najznačajniju krivičnosudsku praksu donetu tokom 2016. godine.

Šta kupac dobija?

Kupac dobija najnoviju sudsku praksu iz koje može da stekne uvid u aktuelne stavove sudova. Koristeći sve tri knjige u kompletu istovremeno kupac može brzo da pronađe relevantne odredbe i sudsku praksu koja se odnosi na te odredbe, čime skraćuje potrebno vreme i podiže efikasnost u radu.

NAPOMENA:

Poštovani autori, ukoliko imate objavljeno pravno ili ekonomsko stručno izdanje i želite da ga oglasite i prodate preko našeg sajta, Vaš predlog možete poslati na e-mail adresu online@paragraf.rs.

Ovo stručno izdanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja autora tekstova/izdavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo izdanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati. Kupac na svoju odgovornost koristi ovo izdanje i postupa po informacijama koje iz njega proizilaze.

Za sve dodatne informacije možete pozvati brojeve telefona:

- Za informacije o plaćanju, pozovite na 011/2750-035
- Za informacije o izdanjima, pozovite na 011/2750-296