Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 75 od 07.09.2016.)

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKE PRERAĐEVINE ELMAG INTERNATIONAL D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA STANDARDE, SRODNE DOKUMENTE I DRUGE PUBLIKACIJE, KAO I O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE U OBAVLJANJU POSLOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE PROBLEMA MEŠOVITIH MIGRACIONIH TOKOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIPREMU POLAZNIH OSNOVA ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA REALIZACIJU PROJEKTA IZGRADNJE VISOKOG OBJEKTA U BLOKU IZMEĐU ULICA KNEZA MILOŠA, DRINSKE, SARAJEVSKE I DURMITORSKE U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU IZBORA LICA NA LISTU OCENJIVAČA, PROGRAMU OBUKE ZA OCENJIVAČE, ETIČKOM KODEKSU LICA KOJA UČESTVUJU U POSTUPKU ODOBRAVANJA UDŽBENIKA I POSTUPKU IMENOVANJA ČLANOVA KOMISIJE ZA OCENU RUKOPISA UDŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ŠUMSKOM REDU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • PRAVILNIK O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DAVANJA STRUČNE OCENE I STRUČNOG MIŠLJENJA O KVALITETU RUKOPISA UDŽBENIKA, PRIRUČNIKA I NASTAVNOG MATERIJALA, DODATNIH NASTAVNIH SREDSTAVA, NASTAVNIH POMAGALA, DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I DIDAKTIČKIH IGROVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "LEPENICA BATOČINA", BATOČINA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "LEPENICA BATOČINA", BATOČINA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-1/16 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-2/16 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-3/16 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-7798/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-8126/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7696/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-7733/2016 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • REŠENJE RAZVRSTAVANJU U CIGARILOSE I UPISUJE U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA, 02-33 BROJ 538-4/16 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex