Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni glasnik Republike Srbije

(broj 57 od 29.06.2015.)

 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE UVOZNIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE", BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP " KOVIN–GAS", KOVIN ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "GAS – FEROMONT", STARA PAZOVA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "SOMBOR–GAS", SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE DP "DRUGI OKTOBAR", VRŠAC ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REŠAVANJE STATUSA PREDUZEĆA IZ HEMIJSKOG KOMPLEKSA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O MINIMALNOJ VREDNOSTI PLATNIH TRANSAKCIJA KOJE SE MORAJU IZVRŠAVATI U BITNOM PLATNOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O SADRŽINI, ROKOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA KOJE PRUŽAOCI PLATNIH USLUGA DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "JUGOROSGAZ" AD, BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O LISTAMA ŠTETNIH ORGANIZAMA I LISTAMA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU LICA ZA UPRAVLJANJE ČAMCEM, PLOVEĆIM TELOM ILI PLUTAJUĆIM OBJEKTOM, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA, KAO I OBRASCIMA, SADRŽINI, NAČINU IZDAVANJA I TRAJANJA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • PRAVILNIK O MESTIMA I BLIŽIM USLOVIMA POD KOJIMA MOŽE DA SE USIDRI BROD RADI OTKLANJANJA NEDOSTATAKA I ISKLJUČENJA IZ SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I VISINI TROŠKOVA POLAGANJA ISPITA ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA SAVETNIKA ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA POSTREGISTRACIONE KONTROLE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA ZAPOSLENIH U KOMUNALNO-STAMBENOJ DELATNOSTI SRBIJE NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2015)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex