Email Print

JEDNODNEVNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF "PRIMENA NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU OD 1. JULA 2016. GODINE" U NIŠU, NOVOM SADU I BEOGRADU


Povodom stupanja na snagu Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) u celosti - 1. jula 2016. godine, kompanija Paragraf organizuje jednodnevno savetovanje, prema sledećem rasporedu:

Prošlo je skoro šest meseci od objavljivanja Zakona o izvršenju i obezbeđenju, i tokom ovog perioda, stručna javnost je imala prilike da se upozna sa novim rešenjima i da ih razmatra i analizira na više stručnih skupova održanih za potrebe sudova i javnih izvršitelja, kao i na januarskom savetovanju kompanije Paragraf.

Na ovim skupovima definisan je niz spornih pitanja, a sva ona će biti predstavljena na predstojećim savetovanjima uz pomoć predavača koji intenzivno prethodnih meseci vrše obuke za primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju za potrebe pravosuđa. Tokom ovog perioda uočena su i prepoznata razna sporna pitanja na koja će naši predavači nastojati da ukažu učesnicima savetovanja i da daju svoje predloge u odnosu ne eventualne nedoumice u vezi sa novim zakonskim rešenjima.

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju uvodi niz novina koje se, između ostalog, odnose na nadležnost suda i javnih izvršitelja, mogućnost odlaganja izvršenja, zatim na sistem pravnih lekova, kao i na sredstva i predmete izvršenja.

Kako bi se primena novih zakonskih rešenja nesmetano odvijala od 1. jula, važno je da svi koji će primenjivati novi Zakon, ali i oni koji će svoja prava ostvarivati i štititi u postupku izvršenja i obezbeđenja, budu na pravi način upoznati sa pomenutim novinama.

Teme savetovanja:

Predavači:

Detaljnije informacije o Savetovanju (prijava, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite OVDE.

Izvor: Redakcija, 22.05.2016.