Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Racionalizacija javnog sektora

Racionalizacija javnog sektora

9. oktobar 2015.


Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih kod korisnika javnih sredstava od jeseni 2015. do 31. decembra 2018. godine". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 9. oktobara 2015. godinePrijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Primena Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
  • Pojedinačno utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih prema podzakonskim aktima
  • Karakteristike kod utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u pojedinim sektorima/delatnostima – državna uprava, lokalna samouprava, obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura, javna preduzeća i dr.
  • Smernice za izradu akata u postupku racionalizacije - modeli
  • Najava novog Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedninicama lokalne samouprave
  • Najava uvođenja novog sistema plata u javnom sektoru
  • Ostale aktuelnosti u poslovanju korisnika javnih sredstava (Registar zaposlenih prema posebnom zakonu; uvođenje rokova plaćanja u komercijalnim transakcijama unutar javnog sektora, izrada Kataloga zaposlenih u pojedinim delatnostima i dr.)
  • Odgovori na pitanja

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.