Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Primena novog Zakona o prekršajima

Primena novog Zakona o prekršajima

07. mart 2014.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Prekršaj, odgovornost i sankcije za prekršaje
  • Prekršajni nalog i pokretanje prekršajnog postupka
  • Novine u prekršajnom postupku (prvostepeni, drugostepeni postupak i pravni lekovi)
  • Nova pravila u dostavljanju
  • Položaj maloletnika u prekršajnom pravu
  • Izvršenja odluka prekršajnih sudova
  • Odgovori na pitanja

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.