Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Popis imovine i obaveza i pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Popis imovine i obaveza i pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu

9. decembar 2015.


Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Popis imovine i obaveza i pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 7. decembra 2015. godine.

Predavači na savetovanju bili su Dr Marina Protić, Ivan Stevović, Jasmina Vratonjić, Olica Pješčić i Aleksandar Milanović.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Prva primena Pravilnika za mikro pravna lica i MSFI ZA MSP za pravna lica i preduzetnike koji su u 2014. godini primenjivali stari pravilnik za mala pravna lica
  • Pripremne radnje u vezi sa sastavljanjem finansijskih izveštaja za 2015. godinu
  • Popis imovine i obaveza u 2015. godini
  • Popis imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava i pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu.
  • Odgovori na pitanja

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.