Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Obaveze poverilaca i dužnika povodom početka rada Centralnog registra faktura

Obaveze poverilaca i dužnika povodom početka rada Centralnog registra faktura

02. mart 2018.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Obaveze poverilaca i dužnika povodom početka rada Centralnog registra faktura". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 27. februara 2018. godine.

Predavači na savetovanju bili su predstavnici Ministarstva finansija, Uprave za trezor: Milorad Ivšan, pomoćnik direktora Uprave za trezor, Marko Jovanović, koordinator sektora za javna plaćanja i statistiku i Jasmina Vratonjić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnih časopisa Budžetski instruktor i i Pravnik u javnom sektoru.

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

NOVINE U ORGANIZACIJI PLATNOG PROMETA SA KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
 • Status poverioca i dužnika
 • Veza RINO-CRF

REGISTRACIJA POVERILACA I DUŽNIKA NA APLIKACIJU UPRAVE ZA TREZOR - CRF

 • Podnošenje zahteva za registraciju
 • Potrebna dokumentacija
 • Aktiviranje naloga administratora
 • Administratori i lokalni korisnici

RAD U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA

 • Registracija fakture
 • pojedinačni i grupni unos faktura
 • REST servis
 • Pregled faktura i izmirenja faktura
 • Otkazivanje faktura
 • Asignacija
 • Izveštaji

ODGOVORI NA PITANJA


Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.