Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Godišnji finansijski izveštaji korisnika budžetskih sredstava i sredstava OOSO za 2016. godinu

Godišnji finansijski izveštaji korisnika budžetskih sredstava i sredstava OOSO za 2016. godinu

10. februar 2017.


Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragraf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Godišnji finansijski izveštaji korisnika budžetskih sredstava i sredstava OOSO za 2016. godinu".

Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 06. februara 2017. godine.

Predavači na savetovanju bili su Marko Jekić, Viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", Ranko Jerković, Glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru, mr Jovan Čanak, Eksterni saradnik stručnog časopisa „Budžetski instruktor“, Jasmina Vratonjić, Odgovorni urednik za budžetski sistem i budžetsko računovodstvo stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru".

Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Aktuelni propisi od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava u 2017. godini
  • Racionalizacija broja zaposlenih
  • Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu
  • Utvrđivanje rezultata poslovanja
  • Popunjavanje obrazaca i sastavljanje godišnjih finansijskih izveštaja
  • Utvrđivanje poreza na dobit nedobitnih organizacija za 2016. godinu
  • Podnošenje izveštaja o funkcionisanju sistema internih kontrola i interne revizije za 2016. godinu
  • Odgovori na pitanja

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.