Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Carinska tarifa za 2016. godinu

Carinska tarifa za 2016. godinu

11.decembar 2015.


Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Carinska tarifa za 2016. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 11. decembra 2015. godine.

Predavači na savetovanju bili su Branka Đorđević, Ministarstvo finansija, rukovodilac grupe za platni sistem, Olga Protić, načelnik odeljenja za tranzit robe, Nadica Pantović, načelnik sektora za carinsku politiku, Tatjana Stanić, sektor za carinski sistem i politiku, Dragan Simić, odgovorni urednik stručnog časopisa Carinski instruktor.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su:

  • Efekti početka primene Zakona o platnim uslugama na propise o deviznom poslovanju i novine u podzakonskoj regulativi
  • Pristupanje Republike Srbije Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku
  • Novine u primeni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2016. godinu
  • Promene ostalih propisa u vezi sa Carinskom tarifom i njihova primena u 2016. godini (sirovine, sezonske carine, prelevmani)
  • Trenutno stanje u primeni PEM konvencije i naredni koraci po pitanju njene implementacije u 2016. godini
  • Odgovori na pitanja iz prakse

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.