Zastava Bosne i Hercegovine

Video savetovanja / Carinska tarifa za 2015. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa

Carinska tarifa za 2015. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa

12. decembar 2014.


Kompanija Paragraf održala je 12. decembra 2014. godine savetovanje na temu Carinske tarife za 2015. godinu.

Predavači na savetovanju bili su predstavnici Ministarstva finansija NADICA PANTOVIĆ - Načelnik Odeljenja za carinsku politiku, Viši savetnik; TATJANA STANIĆ - Sektor za carinski sistem i politiku, Samostalni savetnik; PREDRAG ALEKSIĆ - Načelnik Odeljenja za carinski sistem, Viši savetnik; kao i mr RADMILA GAĆEŠA iz Komercijalne banke, Pomoćnik direktora Sektora finansijskih institucija.Prijavite se na naš YouTube kanal kako biste bili obavešteni o novim videima koje objavimo:


Teme kojima je posvećena pažnja na savetovanju bile su, između ostalih:

  • Novine u primeni Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu
  • Promene ostalih propisa u vezi sa Carinskom tarifom i njihova primena u 2015. godini (sirovine, sezonske carine,
    prelevmani)
  • Trenutno stanje u primeni PEM konvencije i naredni koraci po pitanju njene implementacije u 2015. godini
  • Predložene izmene i dopune Carinskog zakona i Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom
  • Specifičnosti i rizici u poslovanju sa inostranstvom - preporuke za korišćenje pojedinačnih instrumenata plaćanja i izbor valuta
  • Najava Zakona o platnim uslugama
  • Odgovori na pitanja

Ovo stručno savetovanje se odnosi na propise koji su važili na dan njegovog objavljivanja. Svi izneti stavovi su stručni stavovi, odnosno shvatanja predavača i tako ih treba prihvatiti. S obzirom na prirodu prava, ovo savetovanje sadrži eventualne preporuke a nikako instrukcije kako se mora postupati.