Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O KATEGORIJAMA REGISTRATURSKOG MATERIJALA S ROKOVIMA ČUVANJA

("Sl. glasnik RS", br. 44/93)

 

28

Kontrola putničkog saobraćaja preko državne granice

 

437

- propisi

- trajno

438

- analitički materijal kao i mišljenja o primeni propisa

- trajno

439

- registar stranih plovila na kojima se vrši posebna kontrola

- trajno

450

- zapisnici i izveštaji o pograničnim kontrolama putnog saobraćaja

- trajno

451

- predmeti za rešavanje zahteva za odobrenje useljavanja u graničnom pojasu

- trajno

452

- granični indeks jugoslovenskih građana prema kojima se preduzimaju određene mere na graničnim prelazima

- trajno

453

- predmet o radu lokalnih mešovitih graničnih komisija

- trajno

454

- godišnji i višegodišnji statistički podaci

- trajno

 

29

Nađene stvari i zaštita političkih imovinskih prava

 

455

- propisi

- trajno

 

290

Zaštita političkih imovinskih prava

 

456

- propisi

- trajno

 

3

Privreda

 

457

- propisi

- trajno

30

Planiranje

 

458

- propisi

- trajno

459

- analitički materijal

- trajno

460

- plan razvoja Republike, autonomne pokrajine, gradova i opština

- trajno

461

- elaborati, studije i sl.

- trajno

462

- mišljenja na razvojne dokumente SR Jugoslavije

- trajno

 

31

Rudarstvo, industrija, elektrifikacija i zanatstvo

 

463

- propisi

- trajno

464

- analitički materijali

- trajno

465

- upravni predmeti

- trajno

 

310

Rudarstvo

 

466

- propisi

- trajno

467

- analitički materijali

- trajno

468

- upravni predmeti

- trajno

469

- predmeti o rudnim rezervama

- trajno

470

- evidencija istraženog prostora

- trajno

471

- katastar istraženog prostora

- trajno

472

- predmeti rudarske inspekcije

10 godina

473

- predmeti u vezi uviđaja povodom smrti i teških povreda u rudnicima

- trajno

 

311

Industrija

 

474

- propisi

- trajno

475

- analitički materijali

- trajno

 

312

Elektrifikacija

 

476

- propisi

- trajno

477

- analitički materijal

- trajno

478

- upravni predmeti

- trajno

479

- predmeti elektroenergetske inspekcije

10 godina

 

313

Zanatstvo

 

480

- propisi

- trajno

481

- analitički materijali

- trajno

482

- upravni predmeti u vezi rešavanja zahteva za osnivanje radnji

- trajno

483

- registri radnji i registar lica u vezi osnivanja zanatskih radnji

- trajno

 

314

Inspekcija parnih kotlova

 

484

- analitički materijal

- trajno

485

- predmeti inspekcije parnih kotlova

10 godina

 

32

Poljoprivreda, šumarstvo, veterinarstvo, lov i ribolov, vodoprivreda

 

486

- propisi

- trajno

487

- analitički materijal

- trajno

 

320

Poljoprivreda

 

488

- propisi

- trajno

489

- analitički materijal

- trajno

490

- upravni predmeti

- trajno

491

- propisani registri

- trajno

492

- određivanje komisija za utvrđivanje šteta od elementarnih nepogoda

- trajno

493

- predmeti poljoprivredne inspekcije

10 godina

 

321

Zaštita bilja

 

494

- propisi

- trajno

495

- analitički materijali kao i mišljenja o primeni propisa iz ove oblasti

- trajno

496

- upravni predmeti

- trajno

497

- inspekcijski predmeti u oblasti zaštite bilja

10 godina

498

- predmeti o preduzimanju mera na suzbijanju biljnih bolesti

- trajno operativno

 

322

Šumarstvo

 

499

- propisi

- trajno

500

- analitički materijali

- trajno

501

- upravni predmeti

- trajno

502

- predmeti šumarske inspekcije

10 godina

503

- odobrenja za krčenje šuma kao i predmeta u vezi stavljanja šuma pod zaštitu

- trajno

 

323

Veterinarstvo

 

504

- propisi

- trajno

505

- analitički materijali

- trajno

506

- upravni predmeti

- trajno

507

- predmeti veterinarske inspekcije

10 godina

508

- registracija lokalnih stanica i davanje predloga za rad izvoznih klanica

- trajno

 

324

Lov i ribolov

 

509

- propisi

- trajno

510

- analitički materijali

- trajno

511

- lovne i ribolovne dozvole

2 godine

512

- rešenja i zapisnici inspekcije iz ove oblasti

10 godina

 

325

Vodoprivreda

 

513

- propisi

- trajno

514

- analitički materijali

- trajno

515

- upravni predmeti

- trajno

516

- rešenja i zapisnici vodoprivredne inspekcije

10 godina

517

- predmeti u vezi zaštite od poplava, u vezi regulisanja toka reka kao i izgradnji kanala

- trajno

518

- registar izdatih vodoprivrednih saglasnosti i dozvola

- trajno

519

- planovi i programi odbrana od poplava, izveštaji o štetama od poplava i elementarnih nepogoda

- trajno

520

- tehnička dokumentacija hidrosistema i drugih objekata

- trajno

 

33

Trgovina, otkupi i snabdevanje, ugostiteljstvo i turizam i domaća radinost

 

521

- propisi

- trajno

522

- analitički materijali

- trajno

 

330

Trgovina

 

523

- propisi

- trajno

524

- analitički materijal

- trajno

525

- upravni predmeti u vezi odobrenja za za rad u oblasti trgovine

- trajno

 

331

Otkupi i snabdevanja

 

526

- propisi

- trajno

527

- analitički materijali

- trajno

 

332

Ugostiteljstvo i turizam

 

528

- propisi

- trajno

529

- analitički materijali

- trajno

530

- upravni predmeti (rešenja o otvaranju, prestanku rada, privremenoj odjavi i preseljenju ugostiteljske radnje i sl.)

- trajno

531

- registar ugostiteljskih radnji

- trajno

 

333

Narodna radinost

 

532

- propisi

- trajno

533

- analitički materijal

- trajno

 

334

Tržišna inspekcija

 

534

- upravni predmeti

10 godina

 

335

Spoljna trgovina

 

535

- propisi

- trajno

536

- analitički materijal

- trajno

537

- predmeti o saglasnosti za obavljanje spoljne trgovine

- trajno

 

336

Ekonomski odnosi sa inostranstvom

 

538

- propisi

- trajno

539

- analitički materijal

- trajno

540

- saglasnost o poslovno-tehničkoj saradnji sa inostranstvom

- trajno

 

337

Saradnja sa međunarodnim organizacijama

 

541

- analitički materijal

- trajno

542

- predmeti o saradnji sa međunarodnim organizacijama

- trajno

 

338

Robne rezerve

 

543

- propisi

- trajno

544

- analitički materijal

- trajno

545

- ugovori o kupovini, skladištenju i prodaji robe, iz robnih rezervi

10 godina

546

- programi

- trajno

547

- evidencije

- trajno

 

34

Saobraćaj i veze

 

548

- propisi

- trajno

549

- analitički materijal kao i mišljenja o primeni propisa iz ove oblasti

- trajno

 

340

Železnički saobraćaj

 

550

- propisi

- trajno

551

- analitički materijal

- trajno

552

- ugovori o održavanju prelaza preko pruge

- trajno operativno

553

- predmeti o davanju odobrenja za podizanje putnih prelaza preko pruge kao i predmeti o davanju saglasnosti za ukidanje nerentabilnih pruga

- trajno

554

- upravni predmeti - rešenja i zapisnici

- trajno

 

342

Rečni i jezerski saobraćaj

 

555

- propisi

- trajno

556

- analitički materijal

- trajno

557

- izveštaji o udesima plovila unutrašnje plovidbe

- trajno

558

- izveštaji o stanju obala i obeležavanju plovnog puta

- trajno

559

- predmeti o odobrenju za ulazak stranih brodova u nacionalne vode

- trajno

560

- evidencija o registrovanim brodovima

- trajno

561

- upisnici brodova

- trajno

562

- upisnici čamaca plovećih instalacija

- trajno

563

- evidencija o izdatim brodskim knjižicama

- trajno

564

- evidencija o izdatim uverenjima o položenim ispitima za upravljanje čamaca i plovećih instalacija

- trajno

565

- rešenja o oduzimanju ovlašćenja za rad članova posade plovila unutrašnje plovidbe

- trajno

566

- dosijei čamaca i plovećih instalacija

- trajno operativno

567

- upisnici o izdatim ovlašćenjima članova posade brodova

- trajno

568

- registri o izdatim knjigama i ispravama za brodove

- trajno

569

- upisnici brodova u izgradnji

- trajno

570

- rešenja i zapisnici

- trajno

 

343

Vazdušni saobraćaj

 

571

- propisi

- trajno

572

- analitički materijal

- trajno

573

- rešenja i zapisnici

- trajno

 

344

Drumski saobraćaj

 

574

- propisi

- trajno

575

- analitički materijal

- trajno

576

- predmeti u vezi odobrenja rada, prestanka rada i privremene odjave prevozničke delatnosti

- trajno

577

- registar izdatih dozvola za obavljanje javnog prevoza

- trajno

578

- registar autobuskih linija

- trajno

579

- rešenja i zapisnici

- trajno

 

345

PTT saobraćaj, radio i televizija

 

580

- propisi

- trajno

581

- analitički materijal

- trajno

582

- predmeti o odobravanju izgradnje objekata i uređaja sistema veza

- trajno

583

- predmeti o tehničkim pregledima izgrađenih objekata i uređaja sistema veza

- trajno

584

- predmeti o odobravanju upotrebe izgrađenih objekata i uređaja sistema veza

- trajno

585

- evidencija o dozvolama za rad radio stanica

- trajno

586

- predmeti o dozvolama za postavljanje amaterske radio stanice

- trajno

587

- predmeti o davanju dozvola za rad amaterske radio stanice

- trajno

588

- predmeti o davanju odobrenja za korišćenje ručne radio stanice

10 godina

589

- evidencija o radio mrežama i radio koridorima

- trajno

590

- rešenja i zapisnici

- trajno

 

346

Gradski i prigradski saobraćaj, uspinjače

 

591

- propisi

- trajno

 

347

Kontrola i inspekcija u saobraćaju i vezama

 

592

- rešenja i zapisnici

10 godina

 

348

Međunarodna saradnja u oblasti saobraćaja i veza

 

593

- propisi

- trajno

594

- analitički materijal

- trajno

 

35

Urbanizam, građevinski i komunalni predmeti

 

595

- propisi

- trajno

596

- analitički materijal

- trajno

597

- prostorni i urbanistički planovi

- trajno

 

350

Urbanizam

 

598

- propisi

- trajno

599

- analitički materijal

- trajno

600

- zapisnici i rešenja urbanističkog inspektora

- trajno

 

351

Građevinski predmeti

 

601

- propisi

- trajno

602

- analitički materijal

- trajno

603

- predmeti o odobravanju izgradnje građevinskih objekata-rešenja

- trajno

604

- predmeti o tehničkim pregledima izgrađenih građevinskih objekata

- trajno

605

- predmeti o odobravanju upotrebe građevinskih objekata

- trajno

606

- projektna dokumentacija o izgradnji i rekonstrukciji objekata

- trajno

607

- rešenja i zapisnici

- trajno

 

352

Komunalni predmeti

 

608

- propisi

- trajno

609

- analitički materijal

- trajno

610

- planovi iz oblasti komunalne delatnosti

- trajno

611

- upravni predmeti

- trajno

 

353

Lokacije

 

612

- zahtevi i rešenja o lokacijama kao i propisani registri, odnosno evidencije

- trajno

 

354

Građevinska inspekcija

 

613

- rešenja i zapisnici

10 godina

 

355

Komunalna inspekcija

 

614

- rešenja i zapisnici

10 godina

 

356

Bespravna gradnja

 

615

- propisi

- trajno

616

- analitički predmeti

- trajno

617

- predmeti o rušenju bespravno podignutih objekata

- trajno

 

36

Stambeni predmeti

 

618

- propisi

- trajno

619

- analitički materijal

- trajno

620

- predmeti za odobravanje promene namene stambenih u poslovne prostorije

- trajno

 

360

Stanarsko pravo i stanarine, zakupi i službeni stanovi

 

621

- propisi

- trajno

622

- analitički materijal

- trajno

623

- opšti akti o raspodeli stanova

- trajno operativno

624

- predmeti o dodeli, zameni i korišćenju stanova

- trajno

625

- ugovori o korišćenju stanova kao i udruživanju sredstava za kupovinu stana i sl.

- trajno

626

- rešenja o dodeli stanova

- trajno

627

- ugovori o zameni

- trajno

628

- ugovori o prenosu prava raspolaganja i korišćenju stanova i stambenih zgrada

- trajno

629

- saglasnosti o zameni stanova

- trajno

630

- saglasnosti o ustupanju stanova trećim licima

- trajno

631

- saglasnosti o zameni prava davanja stanova na korišćenje

- trajno

632

- zakupi

- trajno

633

- evidencije, registri i slično

- trajno

634

- ugovori o kupovini garaža i drugih stambenih objekata

- trajno

635

- rešenja

- trajno

 

361

Poslovne prostorije

 

636

- propisi

- trajno

637

- analitički materijal

- trajno

638

- sve vrste ugovora

- trajno operativno

639

- rešenja

- trajno operativno

 

37

Zadrugarstvo

 

640

- propisi

- trajno

641

- analitički materijal

- trajno

642

- akti o osnivanju i radu

- trajno

 

38

Cene i životni standard

 

643

- propisi

- trajno

644

- analitički materijal

- trajno

 

39

Sajmovi i privredne izložbe, pronalasci i tehnička usavršavanja, standardi, kontrola mera i dragocenih metala

 

645

- propisi

- trajno

646

- analitički materijal

- trajno

 

390

Sajmovi i privredne izložbe

 

647

- propisi

- trajno

648

- analitički materijal

- trajno

 

391

Pronalasci i tehnička usavršavanja

 

649

- propisi

- trajno

650

- analitčki materijal

- trajno

651

- evidencije

- trajno

 

392

Standardi

 

652

- propisi

- trajno

653

- analitički materijal

- trajno

 

393

Kontrola mera i dragocenih metala

 

654

- propisi

- trajno

655

- analitički materijal

- trajno

 

4

Finansije

 

656

- propisi

- trajno

657

- analitički materijal

- trajno

 

40

Budžetsko i finansijsko poslovanje

 

658

- propisi

- trajno

659

- analitički materijal

- trajno

660

- opšte o obrazovanju i raspolaganju sredstvima - budžetski sistem

2 godine

 

400

Budžet, finansijski planovi i fondovi, završni računi i rebalans

 

661

- propisi

- trajno

662

- analitički materijali

- trajno

663

- predlozi, primedbe i mišljenja na propise o budžetu primljene od drugih organa

2 godine

664

- bilans prihoda i rashoda-budžeta(budžet)

- trajno

 

401

Izvršenje budžeta, finansijskih planova i fondova

 

665

- propisi

- trajno

666

- analitički materijal u vezi izvršenja budžeta i finansijskih planova

- trajno

667

- ugovori i rešenja o isplati

- trajno operativno

 

402

Finansijski planovi i završni računi

 

668

- finansijski planovi, završni računi, godišnji obračuni, sanacioni i likvidacioni bilansi

- trajno

669

- predračun troškova sredstava odobrenih za posebne namene

- trajno

 

403

Izvršenje finansijskih planova

 

670

- kartoni zarada

- trajno

671

- platni spiskovi

40 godina (odnosno trajno ako nema kartona zarada)

672

- glavna knjiga i dnevnik glavne knjige

10 godina

673

- poslovne knjige

10 godina

674

- proknjižena mat. fin. dokumentacija

5 godina

 

404

Upravljanje imovinom

 

675

- propisi o upravljanju imovinom

- trajno

676

- knjige nepokretne imovine i inventara, fonda zajedničke potrošnje

- trajno

677

- kartoteka osnovnih sredstava

- trajno operativno

678

- registar osnovnih sredstava

- trajno operativno

 

41

Sredstva, ukupan prihod i dohodak preduzeća i drugih organizacija

 

679

- propisi

- trajno

 

410

Poslovna sredstva

 

680

- propisi

- trajno

 

411

Ukupan prihod

 

681

- propisi

- trajno

 

412

Troškovi poslovanja

 

682

- propisi

- trajno

683

- analitički materijal

- trajno

 

413

Porez na promet

 

684

- propisi

- trajno

685

- analitički materijal kao i mišljenja u vezi primene propisa

- trajno

686

- upravni predmeti

- trajno

 

414

Dohodak i dobit i obaveze iz dohotka i dobiti

 

687

- propisi

- trajno

688

- analitički materijal

- trajno

689

- rešenja

- trajno

 

415

Fondovi preduzeća i drugih organizacija

 

690

- propisi

- trajno

691

- analitički materijal

- trajno

 

416

Obaveze preduzeća i korporacija za zaposlene

 

692

- propisi

- trajno

693

- analitički materijal

- trajno

694

- rešenja iz ove oblasti

- trajno operativno

 

417

Završni računi, periodični obračuni, kontni planovi i drugo

 

695

- propisi

- trajno

696

- analitički materijal

- trajno

 

418

Naknada za korišćenje gradskog zemljišta

 

697

- propisi

- trajno

698

- analitički materijal

- trajno

699

- rešenja i evidencije o utvrđivanju doprinosa za korišćenje građevinskog zemljišta

- trajno operativno

 

42

Kreditni i bankarski sistem, osiguranja i lutrije

 

700

- propisi

- trajno

701

- analitički materijal

- trajno

 

420

Kratkoročno kreditiranje

 

702

- propisi

- trajno

703

- ugovori i evidencije

10 godina

 

421

Dugoročno kreditiranje

 

704

- propisi

- trajno

705

- analitički materijal

- trajno

706

- ugovori

- trajno

 

422

Bankarski sistem

 

707

- propisi

- trajno

708

- analitički materijal

- trajno

 

423

Osiguranje

 

709

- propisi

 

710

- analitički materijal

- trajno

 

424

Lutrije i druge igre na sreću

 

711

- propisi

- trajno

712

- predmeti u vezi odobrenja

- trajno

 

43

Porezi i doprinosi, takse i naknade

 

713

- propisi

- trajno

714

- analitički materijal

- trajno

 

430

Porezi i druge obaveze na katastarski prihod

 

715

- propisi

- trajno

716

- analitički materijal

- trajno

717

- rešenja o utvrđivanju poreza i drugih obaveza, obračun katastarskog prihoda i katastarske lestvice

- trajno

 

431

Porezi i druge obaveze od ličnog rada-zanatske radnje i dr.

 

718

- propisi

- trajno

719

- analitički materijal

- trajno

720

- registar poreskih obveznika

- trajno

721

- rešenja o utvrđivanju i naplati poreza, doprinosa i drugih dažbina

- trajno
operativno

 

432

Porez na nasleđe i poklon

 

722

- propisi

- trajno

723

- rešenja o utvrđivanju poreza

- trajno

 

433

Naplata i povraćaj poreza (i troškovi prinudne naplate)

 

724

- propisi

- trajno

725

- rešenja iz ove oblasti

5 godina

 

434

Takse (administrativne, sudske, komunalne i druge)

 

726

- propisi

- trajno

727

- rešenja

- trajno operativno

 

435

Poresko knjigovodstvo i analiza

 

728

- propisi

- trajno

729

- analitički materijal

5 godina

730

- evidencija o poreskom knjigovodstvu

- trajno

 

436

Porez na imovinu

 

731

- propisi

- trajno

732

- rešenja o utvrđivanju poreza

- trajno operativno

733

- registar poreskih obveznika

- trajno

734

- poreske prijave i druga dokumentacija u vezi imovine

- trajno operativno

 

437

Poreska uverenja

 

735

- propisi

- trajno

 

438

Porez na dohodak građana

 

736

- propisi

- trajno

737

- rešenja o utvrđivanju poreza

- trajno operativno

738

- registar poreskih obveznika

- trajno

739

- poreske prijave i druga dokumentacija

- trajno operativno

 

439

Ostali porezi

 

740

- propisi

- trajno

741

- rešenja o utvrđivanju poreza kao i samodoprinosi

- trajno operativno

742

- poreske prijave i druga dokumentacija

- trajno operativno

 

44

Ukupni finansijski bilansi i regresi

 

743

- normativni materijali

- trajno

744

- finansijski bilansi

- trajno

 

440

Bilansi privrede

 

745

- analitički materijal

- trajno

 

441

Državni bilansi

 

746

- analitički materijal

- trajno

 

45

Finansiranje neproizvodne potrošnje

 

747

- propisi

- trajno

 

450

Finansiranje socijalnog osiguranja, zdravstva i socijalne zaštite

 

748

- propisi

- trajno

749

- analitički materijal

- trajno

 

451

Finansiranje školstva, nauke i kulture

 

750

- propisi

- trajno

751

- analitički materijal

- trajno

 

452

Finansiranje stambene izgradnje, upravljanje stambenim zgradama i finansiranje komunalnih službi

 

752

- propisi

- trajno

753

- analitički materijal

- trajno

754

- ugovori

- trajno

 

453

Finansiranje ostale neproizvodne potrošnje

 

755

- propisi

- trajno

756

- analitički materijali

- trajno

 

454

Neproizvodne investicije

 

757

- propisi

- trajno

758

- analitički materijali

- trajno

 

46

Imovinsko-pravni predmeti

 

759

- propisi

- trajno

760

- analitički materijal

- trajno

761

- registri nepokretne imovine

- trajno

762

- evidencije društvene imovine

- trajno

 

460

Konfiskacija

 

763

- propisi

- trajno

764

- predmeti u vezi konfiskacije kao i rešenja po zahtevima za povraćaj konfiskovane imovine

- trajno

 

461

Agrarni poslovi

 

765

- propisi

- trajno

766

- analitički materijal

- trajno

767

- predmeti agrarne reforme

- trajno

768

- predmeti kolonizacije

- trajno

769

- predmeti o arondaciji i komasaciji

- trajno

770

- predmeti o višku zemljišta i zemljišnom maksimumu

- trajno

771

- rešenja iz ove oblasti

- trajno

 

462

Nacionalizacija

 

772

- propisi

- trajno

773

- analitički materijali

- trajno

774

- predmeti o nacionalizaciji zgrada i zemljišta

- trajno

775

- evidencija o nacionalizaciji

- trajno

776

- sva rešenja iz ove oblasti

- trajno

 

463

Sticanje vlasništva na društvenoj imovini i napuštanje svojine, prava na građevinskom zemljištu

 

777

- propisi iz ove oblasti

- trajno

778

- predmeti o prenosu zemljišta iz grada na trajno korišćenje kao i dodeli zemljišta

- trajno

779

- evidencije o dodeljenom zemljištu odnosno drugoj nepokretnosti

- trajno

780

- rešenja iz ove oblasti

- trajno

 

464

Ugovorni promet zemljištem i zgradama

 

781

- propisi

- trajno

782

- ugovori o prodaji zgrada i delova zgrada kao i ugovori o prometu zemljišta i drugih nepokretnosti

- trajno

783

- ugovori o poklonu nepokretnosti koje zaključuju građani

- trajno

784

- rešenja o sticanju prava svojine

- trajno

785

- prenos prava raspolaganja i korišćenja zemljišta i zgrada uz naknadu

- trajno

786

- ugovori o zakupu

- trajno

787

- rešenja o odobravanju prometa nepokretnosti

- trajno

 

465

Eksproprijacija, administrativni prenos

 

788

- propisi

- trajno

789

- analitički materijal

- trajno

790

- predmeti eksproprijacije zgrada i zemljišta

- trajno

791

- evidencija nepokretnosti stečenih po osnovu eksproprijacije kao i evidencija naknada za eksproprisanu imovinu

- trajno

 

466

Uzurpacija

 

792

- propisi

- trajno

793

- analitički materijal

- trajno

794

- predmeti u vezi samovlasnih zauzeća kao i evidencije

- trajno

795

- rešenja

- trajno

 

47

Nadzor nad finansijskim poslovanjem

 

796

- zapisnici i rešenja inspekcije prihoda, poreske policije i drugih ovlašćenih nadzornih organa

10 godina

797

- drugostepena rešenja

5 godina

 

48

Spoljne finansije

 

798

- propisi

- trajno

799

- analitički materijal

- trajno

 

480

Platni i devizni bilans

 

800

- propisi

- trajno

801

- analitički materijal

- trajno

 

481

Kreditni odnosi sa inostranstvom

 

802

- propisi

- trajno

803

- analitički materijal

- trajno

 

482

Devizno poslovanje

 

804

- propisi

- trajno

805

- analitički materijal

- trajno

 

483

Carine

 

806

- propisi

- trajno

 

484

Nadzor nad deviznim poslovanjem

 

807

- propisi

- trajno

808

- analitički materijal

- trajno

809

- rešenja i zapisnici

10 godina

 

485

Odnosi sa međunarodnim finansijskim organizacijama

 

810

- propisi

- trajno

811

- analitički materijal

- trajno

812

- ugovori i sporazumi

- trajno

 

5

Zdravlje i socijalno staranje

 

813

- propisi

- trajno

814

- analitički materijal

- trajno

 

50

Opšte o zdravlju

 

815

- propisi

- trajno

816

- analitički materijal

- trajno

817

- planovi, programi i izveštaji o radu zdravstvenih ustanova

- trajno

 

501

Zaštita i unapređenje čovekove sredine

 

818

- propisi

- trajno

819

- analitički materijal

- trajno

820

- rešenja i zapisnici inspekcije iz oblasti zaštite i unapređenja čovekove sredine

10 godina

 

51

Preventivna i kurativna zdravstvena delatnost

 

821

- propisi

- trajno

822

- analitički materijal

- trajno

 

510

Ambulantno - poliklinička i dispanzerska delatnost (odobrenja i dr.)

 

823

- propisi

- trajno

824

- analitički materijal

- trajno

825

- rešenja o odobrenju vršenja delatnosti kao i registri

- trajno

 

511

Stacionarna zdravstvena delatnost

 

826

- propisi

- trajno

827

- analitički materijal

- trajno

828

- rešenja o odobrenju vršenja delatnosti

- trajno

 

512

Higijensko - epidemiološka delatnost i službe pregleda mrtvaca

 

829

- propisi

- trajno

830

- analitički materijal

- trajno

831

- rešenja

10 godina

832

- rešenja o zabranama prilikom karantinskih bolesti

- trajno

 

513

Delatnost specijalnih ustanova instituta

 

833

- propisi

- trajno

834

- analitički materijal

- trajno

 

514

Delatnost prirodnih lečilišta i oporavilišta

 

835

- propisi

- trajno

836

- analitički materijal

- trajno

 

515

Delatnost apoteka i nadzor i problemi prometa i proizvodnje lekova

 

837

- propisi

- trajno

838

- analitički materijal

- trajno

839

- rešenja o odobrenju vršenja delatnosti i registri

- trajno

840

- rešenja i zapisnici o inspekcijskom nadzoru

10 godina

 

516

Delatnost službe za transfuziju

 

841

- propisi

- trajno

842

- analitički materijal

- trajno

 

52

Proučavanje na području zdravlja i delatnosti zdravstvenih centara

 

843

- analitički materijal

- trajno

 

53

Sanitarna inspekcija i drugi oblici zdravstvenog nadzora

 

844

- propisi kao i mišljenja u vezi primene propisa

- trajno

845

- rešenja i zapisnici o inspekcijskom nadzoru

10 godina

 

54

Troškovi zdravstvenih usluga

 

846

- propisi

- trajno

 

55

Opšte o socijalnoj zaštiti

 

847

- propisi

- trajno

848

- analitički materijal

- trajno

849

- akta o osnivanju, radu i prestanku rada ustanova

- trajno

850

- planovi, programi i izveštaji o radu

- trajno

 

550

Organizacija socijalnih službi

 

851

- propisi

- trajno

852

- analitički materijal

- trajno

853

- planovi i programi razvoja ustanova službi socijalne zaštite

- trajno

 

551

Centar za socijalni rad

 

854

- propisi

- trajno

855

- analitički materijal

- trajno

856

- matične knjige usvojenja i starateljstva

- trajno

 

552

Habilitacija i rehabilitacija

 

857

- propisi

- trajno

858

- analitički materijal

- trajno

 

553

Novčane pomoći

 

859

- propisi

- trajno

860

- analitički materijal

- trajno

861

- rešenja

- trajno operativno

862

- matične knjige i registri socijalnih davanja

- trajno

 

56

Zaštita omladine, porodice i odraslih

 

863

- propisi

- trajno

864

- analitički materijal

- trajno

 

560

Zaštita omladine i porodice

 

865

- propisi

- trajno

866

- predmeti usvojenja

- trajno

867

- predmeti o kategorizaciji dece ometene u psihičkom i fizičkom razvoju

40 godina

868

- evidencija o upućivanju maloletnih lica u odgovarajuće specijalne škole, organizacije ili u porodični smeštaj

- trajno

869

- saglasnosti za usvojenje dece

- trajno

870

- izveštaji o problemima vaspitno zapuštene dece i omladine

- trajno

 

561

Zaštita odraslih

 

871

- evidencije o upućivanju odraslih socijalno ugroženih lica u socijalne organizacije ili u porodični smeštaj

- trajno

 

57

Starateljstvo

 

872

- propisi

- trajno

873

- analitički materijal

- trajno

 

570

Lični dosijei stalnih starateljstava

 

874

- lični dosijei stalnih starateljstava

- trajno

 

- evidencije o određivanju stalnih starateljstava

- trajno

876

- izveštaji staratelja o raspolaganju imovinom lica stavljenih pod starateljstvo

- trajno

 

571

Lični dosijei privremenih starateljstava

 

877

- lični dosijei privremenih starateljstava

- trajno operativno

 

572

Starateljstvo za decu i odrasle

 

878

- predmeti o stavljanju pod starateljstvo dece i odraslih

- trajno

 

58

Zaštita boraca

 

879

- propisi

- trajno

880

- analitički materijal

- trajno

 

580

Invalidska svojstva i invalidski dodaci

 

881

- propisi kao i mišljenja u vezi sa primenom propisa iz ove oblasti

- trajno

882

- predmeti o priznavanju svojstva invalida, predmeti o priznavanju prava na invalidski dodatak kao i predmeti o radu lekarskih invalidskih komisija

40 godina

 

581

Ortopedija

 

883

- propisi

- trajno

 

582

Klimatsko - banjska i zdravstvena zaštita

 

884

- propisi

- trajno

885

- analitički materijal

- trajno

886

- rešenje o priznavanju određenih prava kao i rešenja o obrazovanju komisija za upućivanje u banjska i klimatska lečilišta

10 godina

 

583

Instruktorska kontrolna služba

 

887

- analitički materijal

- trajno

 

584

Dosijei invalida

 

888

- dosijei

40 godina

889

- evidencije

- trajno

 

585

Civilni invalidi rata

 

890

- propisi

- trajno

891

- analitički materijal

- trajno

892

- rešenje o priznavanju prava

- trajno

 

586

Zaštita boraca

 

893

- propisi

- trajno

894

- analitički materijal

- trajno

895

- predmeti odnosno rešenja o priznavanju svih vidova prava, kao i evidencije

- trajno

896

- evidencije

- trajno

897

- dosijei

40 godina

 

59

Saradnja sa inostranstvom na području zdravstva i socijalne politike

 

898

- propisi

- trajno

899

- analitički materijal

- trajno

 

6

Prosveta, kultura i nauka

 

900

- propisi

- trajno

901

- analitički materijal

- trajno

902

- evidencija o međunarodnoj saradnji u oblasti prosvete, nauke i kulture

- trajno

903

- akti o osnivanju i radu ustanova

- trajno