Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

UREDBA O KATEGORIJAMA REGISTRATURSKOG MATERIJALA S ROKOVIMA ČUVANJA

("Sl. glasnik RS", br. 44/93)

 

60

Predškolsko vaspitanje

 

904

- propisi

- trajno

905

- analitički materijal

- trajno

906

- glavne upisnice - registri

- trajno

 

61

Školstvo

 

907

- propisi

- trajno

908

- analitički materijal

- trajno

909

- evidencije o vaspitno-obrazovnim organizacijama odnosno ustanovama

- trajno

910

- predmeti o odobravanju udžbenika

- trajno

911

- nadzor nad zakonitošću akata u oblasti prosvete i vaspitanja

- trajno

 

610

Osnovne i opšte obrazovne škole

 

912

- propisi

- trajno

913

- analitički materijal

- trajno

914

- planovi i programi i izveštaji o radu i nastavni planovi i programi

- trajno

915

- evidencija o deci koja su obavezna da stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje

- trajno

916

- matične knjige učenika - upisnice, letopisi i monografije škola

- trajno

 

611

Stručne, umetničke i specijalne škole

 

917

- propisi

- trajno

918

- analitički materijal

- trajno

919

- planovi i programi i izveštaji o radu i nastavni planovi i programi

- trajno

920

- predmeti vezani za primenu propisa iz ove oblasti

- trajno

921

- matične knjige učenika - upisnice, evidencije završnih ispita i izdatih diploma

- trajno

922

- letopisi i monografije škola

- trajno

 

612

Više i visoke škole, fakulteti i univerziteti

 

923

- propisi

- trajno

924

- analitički materijal

- trajno

925

- planovi i programi i izveštaji o radu i nastavni planovi i programi

- trajno

926

- matične knjige, registri i kartoteke studenata, postdiplomaca i doktoranata

- trajno

927

- evidencija naučnih organizacija i njihovih jedinica i naučnih radnika

- trajno

928

- dosijea studenata, postdiplomaca i doktoranata

- trajno operativno

 

613

Nostrifikacija diploma

 

929

- evidencije i predmeti nostrifikacija svedočanstava i diploma stečenih u inostranstvu

- trajno

 

614

Prosvetna inspekcija

 

930

- propisi

- trajno

931

- analitički materijal u vezi prosvetne inspekcije

- trajno

932

- predmeti o izvršenim pregledima škola - zapisnici i rešenja

10 godina

 

62

Obrazovanje odraslih

 

933

- propisi

- trajno

934

- analitički materijal

- trajno

935

- planovi i programi i izveštaji o radu

- trajno

936

- matične knjige učenika - upisnice

- trajno

 

63

Biblioteke, arhivi, muzeji, galerije, izložbe i zaštita spomenika kulture

 

937

- propisi

- trajno

938

- analitički materijal

- trajno

939

- akti o organizaciji, radu i prestanku rada ustanova

- trajno

 

630

Biblioteke i arhivi

 

940

- propisi

- trajno

941

- analitički materijal

- trajno

942

- registri, kartoteke, inventari, katalozi i spiskovi bibliotečkih fondova

- trajno

943

- osnovne evidencije i predmeti o registratorima i stanju građe van arhiva, o izlučivanju bezvrednog materijala i primopredaje građe arhivima

- trajno

944

- informativna sredstva o arhivskim fondovima i zbirkama, evidencije o koriščenju arhivske građe, evidencija o istrošenoj i snimljenoj građi u stranim arhivima

- trajno

945

- registri arhivske građe od izuzetnog i velikog značaja

- trajno

 

631

Muzeji i galerije

 

946

- propisi

- trajno

947

- analitički materijal

- trajno

 

632

Izložbe

 

948

- koncerti, katalozi i izložbeni materijal

- trajno

 

633

Zaštita spomenika kulture

 

949

- propisi

- trajno

950

- analitički materijal

- trajno

951

- programi, elaborati i studije zaštite i unapređivanje delatnosti zaštite spomenika kulture

- trajno

952

- dosijea zaštićenih objekata i prirodnih retkosti (tehnička, filmska i fotodokumentacija pre i posle zaštite)

- trajno

953

- predmeti o iznošenju i izvozu u inostranstvo spomenika kulture

- trajno

954

- upravni predmeti vezani za proglašenje i zaštitu kulturnih dobara i prirodnih retkosti

- trajno

955

- programi i odobrenja za podizanje javnih spomenika

- trajno

956

- registri kulturnih dobara i prirodnih retkosti

- trajno

 

64

Pozorišta, opere, baleti, filharmonije, horovi, orkestri, folklorni ansambli, film, radio, televizija, razne priredbe

 

957

- propisi

- trajno

958

- rešenja o svojstvu samostalnog umetnika

- trajno

 

640

Pozorišta, opere, baleti

 

959

- propisi

- trajno

960

- analitički materijal

- trajno

 

641

Filharmonija, horovi, orkestri

 

961

- propisi

- trajno

962

- analitički materijal

- trajno

 

642

Film, radio i televizija

 

963

- propisi

- trajno

964

- analitički materijal

- trajno

965

- predmeti vezani za primenu propisa iz ove oblasti

- trajno

966

- glavne informativne emisije

- trajno

967

- specijalni fondovi i snimci istorijskih ličnosti i događaja

- trajno

968

- trajni snimci

- trajno

969

- igrani program

- trajno

970

- eksperimentalna ostvarenja

- trajno

971

- dokumentarne emisije

- trajno

972

- portreti o ličnostima, umetničkim pravcima i kulturnim međašima

- trajno

 

643

Folklorni ansambli

 

973

- propisi

- trajno

974

- analitički materijal

- trajno

 

644

Razne priredbe i kulturne manifestacije

 

975

- propisi

- trajno

976

- analitički materijal

- trajno

 

65

Štampa, književnost, izdavačka delatnost, likovna umetnost, kulturna propaganda

 

977

- propisi

- trajno

978

- analitički materijal

- trajno

979

- rešenja o svojstvu samostalnog umetnika

- trajno

 

650

Štampa, književnost

 

980

- propisi

- trajno

981

- analitički materijal

- trajno

982

- registar novinsko izdavačkih organizacija

- trajno

983

- registar izdavača novina i registar građana koji izdaju novine

- trajno

984

- rešenja o ispunjavanju uslova za obavljanje novinsko izdavačke delatnosti

- trajno

 

651

Izdavačka delatnost

 

985

- propisi

- trajno

986

- analitički materijal

- trajno

987

- rešenja o ispunjavanju uslova za obavljanje izdavačke delatnosti

- trajno

988

- registar izdavačkih organizacija, registar izdavača publikacija i registar građana koji izdaju publikacije

- trajno

 

652

Likovna umetnost

 

989

- propisi

- trajno

990

- analitički materijal

- trajno

 

653

Kulturna propaganda

 

991

- propisi

- trajno

992

- analitički materijal

- trajno

993

- brošure, plakati, leci, katalozi i slično u vezi sa kulturnim delatnostima

- trajno

 

66

Fizička kultura, sport i šah

 

994

- propisi

- trajno

995

- analitički materijal

- trajno

996

- rešenja o svojstvu priznatog sportiste

- trajno

 

67

Stipendije

 

997

- propisi

- trajno

998

- analitički materijal

- trajno

 

- predmeti u vezi dodele stipendija stranim državljanima

- trajno

 

68

Saradnja sa inostranstvom na području obrazovanja

 

1000

- propisi

- trajno

1001

- analitički materijal

- trajno

1002

- protokoli, sporazumi, ugovori i dr.

- trajno

 

69

Međunarodna saradnja u oblasti nauke i kulture

 

1003

- propisi

- trajno

1004

- analitički materijal

- trajno

1005

- evidencija

- trajno

 

690

Inostrana propaganda

 

1006

- propisi

- trajno

1007

- analitički materijal

- trajno

 

691

Razmena kulturnih radnika

 

1008

- propisi

- trajno

1009

- analitički materijal

- trajno

1010

- ugovori, rešenja o dodeli sredstava na ime učešća o realizaciji programa

- trajno

 

692

Ugovori o kulturnoj saradnji

 

1011

- ugovori i izveštaji

 

 

693

Lektori

 

1012

- analitički materijal

- trajno

1013

- ugovori i dopisi o angažovanju lektora za srpski jezik na stranim univerzitetima

- trajno

 

7

Sudstvo, tužilaštvo i pravobranilaštvo

 

1014

- propisi

- trajno

1015

- analitički materijal

- trajno

1016

- statistika sudova

- trajno

 

70

Sudsko poslovanje

 

1017

- propisi

- trajno

1018

- analitički materijal

- trajno

1019

- izveštaj o radu sudova

- trajno

 

701

Uslovni otpust

 

1020

- Odluke i rešenja o uslovnom otpustu

- trajno

 

703

Naknada štete neopravdano osuđenih lica i bez osnova zadržanih u pritvoru

 

1021

- rešenja

10 godina

 

71

Parnični, vanparnični, izvršni, krivični i zemljišno-knjižni predmeti

 

1022

- propisi

- trajno

1023

- analitički materijal

- trajno

 

710

Parnični predmeti

 

1024

- propisi

- trajno

1025

- analitički materijal

- trajno

 

711

Vanparnični predmeti

 

1026

- propisi

- trajno

1027

- analitički materijal

- trajno

 

712

Izvršni predmeti

 

1028

- propisi

- trajno

1029

- analitički materijal

- trajno

 

713

Krivični predmeti

 

1030

- propisi

- trajno

1031

- analitički materijal

- trajno

 

714

Zemljišno-knjižni predmeti

 

1032

- propisi

- trajno

1033

- analitički materijal

- trajno

1034

- objava o puštanju u promet zemljišnih knjiga

- trajno

1035

- evidencije o nepokretnosti

- trajno

 

72

Registri

 

1036

- propisi

- trajno

1037

- analitički materijal

- trajno

1038

- evidencije, registri, upisnici

- trajno

 

720

Registri preduzeća i drugih organizacija

 

1039

- propisi

- trajno

1040

- analitički materijal

- trajno

1041

- registri i dosijei

- trajno

 

721

Zadružni registar

 

1042

- propisi

- trajno

1043

- analitički materijal

- trajno

 

73

Upravni i ustavni sporovi, sporovi mirovnog veća i arbitražni predmeti

 

1044

- propisi

- trajno

1045

- analitički materijal

- trajno

1046

- registri i upisnici

- trajno

 

730

Ustavni sporovi

 

1047

- propisi

- trajno

1048

- analitički materijal

- trajno

1049

 

 

 

731

Upravni sporovi

 

1050

- propisi

- trajno

 

732

Predmeti mirovnih veća

 

1051

- propisi

- trajno

1052

- analitički materijal

- trajno

 

733

Arbitražni predmeti

 

1053

- propisi

- trajno

 

74

Sudije, porotnici, povremene sudije, sudski veštaci i tumači

 

1054

- propisi

- trajno

1055

- rešenje o imenovanju, odnosno postavljenju

- trajno

1056

- registar

- trajno

 

75

Advokatura i pravna pomoć

 

1057

- propisi

- trajno

1058

- analitički materijal

- trajno

 

760

Dvostrani ugovori o međunarodnoj pravnoj pomoći

 

1059

- propisi

- trajno

1060

- analitički materijal i ugovori

- trajno

 

761

Višestrani ugovori o međunarodnoj pravnoj pomoći

 

1061

- propisi

- trajno

1062

- analitički materijal i ugovori

- trajno

 

763

Međunarodno javno pravo

 

1063

- analitički materijal

- trajno

 

764

Pozitivni propisi drugih zemalja

 

1064

- analitički materijal

- trajno

 

77

Nadzor nad poslovanjem sudova

 

1065

- analize, izveštaji i i slično

- trajno

1066

- zapisnici

10 godina

 

8

Predmeti odbrane

 

1067

- propisi

- trajno

1068

- analitički materijal

- trajno

 

80

Pripreme za (narodnu) odbranu

 

1069

- propisi

- trajno

1070

- analitički materijal

- trajno

1071

- plan odbrane Republike

- trajno operativno

1072

- akti u vezi sa procenom vojnih, ekonomskih i drugih uslova u slučaju agresije

- trajno operativno

1073

- predmeti inspekcije

10 godina

1074

- akti u vezi sa ratnim lokacijama

- trajno operativno

1075

- naredbe o sprovođenju mera pripravnosti

- trajno operativno

1076

- izveštaji o stanju priprema za odbranu Republike Srbije

- trajno operativno

1077

- akti u vezi sa pripremama državnih organa i javnih službi za rad u ratu

- trajno operativno

 

82

Civilna zaštita

 

1078

- propisi

- trajno

1079

- analitički materijal

- trajno

1080

- saglasnost za objekte od interesa za potrebe odbrane

- trajno

1081

- saglasnost na prostorne i urbanističke planove sa aspekta odbrane

- trajno

1082

- planovi izgradnje skloništa

- trajno

1083

- zadaci i evidencije o preduzećima i organizacijama i službama opremljenih za zaštitu i spasavanje

- trajno

1084

- analitički materijal u vezi sa zaštitom od elementarnih, tehničko-tehnoloških i drugih većih opasnosti u miru i ratu

- trajno

 

820

Organizacija civilne zaštite

 

1085

- propisi

- trajno

1086

- analitički materijal

- trajno

1087

- akti u vezi formacija

- trajno

 

821

Obuka štabova i jedinica civilne zaštite

 

1088

- propisi

- trajno

1089

- analitički materijal

- trajno

 

822

Opremanje štabova i jedinica civilne zaštite

 

1090

- analitički materijal

- trajno

1091

- akti u vezi sa opremanjem sa MTS

- trajno

 

83

Obuka za odbranu i zaštitu

 

1092

- programi i evidencije

- trajno

1093

- analitički materijal

- trajno

1094

- evidencije posebne

- trajno

 

84

Poslovi vojne obaveze

 

1095

- propisi

- trajno

1096

- analitički materijal

- trajno

1097

- akti u vezi sa popunom za rad u ratu i mobilizacija

- trajno operativno

 

85

Poslovi bezbednosti (narodne) odbrane

 

1098

- propisi

- trajno

1099

- analitički materijal

- trajno

1100

- evidencije o objektima i rejonima od posebnih značaja za Republiku i njihova zaštita

- trajno

 

86

Veza

 

1101

- propisi

- trajno

1102

- analitički materijal

- trajno

 

860

Veze

 

1103

- propisi

- trajno

1104

- analitički materijal

- trajno

1105

- akti u vezi sa formacijama i planiranjima veza rukovođenja u KZ

- trajno operativno

1106

- akti u vezi sa prilagođavanjem objekata potrebama odbrane po vezama

- trajno operativno

1107

- analiza javnih funkcionalnih sistema veza

- trajno operativno

1108

- ugovori o zakupu telefonskih kanala i objekata za repetitore

- trajno operativno

1109

- rešenja o ustupanju, rashodovanju i o kompletiranju MTS

- trajno operativno

 

861

Osmatranje, javljanje, obaveštavanje i uzbunjivanje

 

1110

- propisi

- trajno

1111

- analitički materijal

- trajno

1112

- akti u vezi formacija

- trajno operativno

 

862

Kriptozaštita

 

1113

- propisi

- trajno

1114

- akti u vezi kriptozaštite

- trajno

 

87

Elementarne nepogode

 

1115

- analitički materijal sa stanovišta odbrane

- trajno

 

9

Poslanička pitanja i predmeti koji ne spadaju u glavne grupe od 0 do 8

 

1116

- propisi

- trajno

1117

- analitički materijal

- trajno

1118

- predmeti u vezi sa dodelom nagrada i priznanja

- trajno

1119

- dokumenta o događajima, pojavama i ličnostima koji su pobudili posebno interesovanje

- trajno

 

90

Nacionalne manjine

 

1120

- propisi

- trajno

1121

- analitički materijal

- trajno

 

91

Tehnička i druga međunarodna pomoć

 

1122

- ugovori o tehničkoj i drugoj međunarodnoj pomoći

- trajno

1123

- projekti koji se realizuju u međunarodnoj naučno-tehničkoj saradnji

- trajno

1124

- ugovori i sporazumi

- trajno

 

92

Hidrometeorološki predmeti

 

1125

- propisi

- trajno

1126

- analitički materijal

- trajno

1127

- tehnička dokumentacija u vezi izgradnje, postavljanja, premeštaja i ukidanja hidrometeoroloških stanica, podzemnih postaja, protivgradnih stanica i drugih objekata

- trajno

1128

- evidencija hidrometeoroloških i protivgradnih stanica

- trajno

1129

- bilteni o prognozi vodostaja, meteorološkoj pomoći i slično (hidrometeorološki izveštaji)

- trajno

 

93

Inostrani poslovi

 

1130

- propisi

- trajno

1131

- analitički materijal

- trajno

1132

- imovinsko pravni predmeti jugoslovenskih privatnih ili pravnih lica u inostranstvu

- trajno

1133

- predmeti o jugoslovenskim ratnim grobljima u inostranstvu i inostranih u Jugoslaviji

- trajno

1134

- protokoli, sporazumi i sl.

- trajno

 

94

Propagandno informaciona delatnost za inostranstvo

 

1135

- propisi

- trajno

1136

- analitički materijal

- trajno

 

95

Geodetsko katastarsko poslovanje

 

1137

- propisi

- trajno

1138

- analitički materijal

- trajno

1139

- pripremanje predloga srednjoročnog programa radova na premeru radova i izradi katastra zemljišta

- trajno

1140

- pripremanje predloga godišnjeg programa radova na premeru i izradi katastra zemljišta sa ugovorima i zapisnicima o izvršenju

- trajno

1141

- evidencijske knjige i grafički pregledi o stanju premera i katastar zemljišta

- trajno

1142

- predlozi za unapređenje i modernizaciju delatnosti

- trajno

 

950

Premer zemljišta i izrada planova

 

1143

- predmeti overe planova i elaborata premera

- trajno

1144

- tehnički izveštaji po objektima o završenom premeru

- trajno

1145

- spiskovi koordinata i kota geodetske osnove

- trajno

1146

- spiskovi koordinata vezanih tačaka

- trajno

1147

- elaborati premera i premeravanja

- trajno

1148

- zapisnici omeđavanja katastarskih opština

- trajno

1149

- negativi, dijapozitivi i kopije aerosnimanja za premer zemljišta

- trajno

1150

- kopije i originali planova i karata

- trajno

1151

- objašnjenja i uputstva u vezi sa premerom i izradom originala planova i karata

- trajno

1152

- zapisnici o nadzoru za izvođenje radova

- trajno

1153

- ostali elaborati iz ove oblasti

- trajno

 

951

Katastar zemljišta

 

1154

- propisi

- trajno

1155

- zapisnici i materijali o određivanju osnove za katastarsko klasiranje zemljišta

- trajno

1156

- zapisnici i materijali o određivanjuosnove za bonitiranje zemljišta

- trajno

1157

- odluke i materijali o obnovi i izmeni katastarskog klasiranja i predmeti obnove katastarskog klasiranja

- trajno

1158

- upravni predmeti o katastru zemljišta

- trajno

1159

- predmeti overe katastarskog operata

- trajno

1160

- rešenja o obrazovanju komisija za određivanje osnove za katastarsko klasiranje zemljišta

- trajno

1161

- odluke o obnovi katastarskog klasiranja zemljišta o preračunavanju katastarskih prihoda kao i izmeni katastarskih srezova

- trajno

1162

- predmeti vezani za davanje uputstava u vezi primene propisa iz ove oblasti kao i predmeti vezani za nadzor nad primenom propisa iz ove oblasti

- trajno

1163

- overa katastarskog operata

- trajno

1164

- ostali materijal u vezi metodologije stručnog nadzora i sl.

10 godina

 

952

Održavanje premera i katastra zemljišta

 

1165

- programi radova na premeru i izradi katastra zemljišta sa ugovorima i zapisnicima

- trajno

1166

- evidencija o posedovnom stanju, broju parcela, površinama, kulturama i katastarskim prihodom

- trajno

1167

- predmeti održavanja katastarskog operata

- trajno

1168

- predmeti o prijavnim listovima o promenama na zemljištu za zemljišno knjižni postupak

- trajno

1169

- evidencija obveznika doprinosa sa katastarskim prihodom od poljoprivredne delatnosti

- trajno

1170

- prijave i isprave o promenama na zemljištu

- trajno

1171

- predmeti o usaglašavanju stanja registrovanog po planovima sa stvarnim stanjem na terenu

- trajno

1172

- predmeti o obnovi premera građevinskog područja

- trajno

1173

- predmeti za sudska veštačenja, uslovne površine i uređenja granica poseda na osnovu podataka

- trajno

1174

- predmeti o delimičnoj i potpunoj obnovi katastarskih operata (spiskovi parcela, raspored po klasama i kulturama, posedovni listovi sumarnih posedovnih listova, azbučni pregled posednika i numerički pregled posedovnih listova)

- trajno

1175

- upravni predmeti u vezi sa održavanjem predmeta i katastarskog operata

- trajno

 

953

Tehnička dokumentacija premera, planova i karata

 

1176

- evidencijske knjige i grafički pregledi o postojećoj tehničkoj dokumentaciji premera, planova i karata

- trajno

1177

- zapisnici o predaji kopija planova i elaborata, premera i katastarskog operata nadležnim geodetskim organima

- trajno

1178

- zapisnici o prijemu planova elaborata, premera i katastarskog operata kod organizacija koje su vršile premer

- trajno

1179

- tehnička dokumentacija elaborata premera

- trajno

1180

- skice i karte poligonskih i linijskih mreža sa podelom za detaljne listove i detaljne skice

- trajno

1181

- evidencija o numerisanju geodetske osnove i elaborata premera

- trajno

 

954

Evidencija nepokretnosti u državnoj i društvenoj svojini

 

1182

- propisi

- trajno

1183

- predmeti i evidencije iz ove oblasti

- trajno

1184

- objašnjenja i uputstva

20 godina

 

955

Premeravanje zemljišta za posebne potrebe organa, radnih i drugih organizacija

 

1185

- predmeti o premeravanju zemljišta za potrebe organa radnih i drugih organizacija

- trajno

1186

- predmeti o snimanju realizovanih parcelacija nakon detaljne urbanističke razrade kao i snimanje novoizgrađenih objekata

- trajno

1187

- predmeti o geodetskim radovima na izradi regulacionih i nivelacionih planova

- trajno

1188

- ugovori i rešenja

- trajno

1189

- overe planova elaborata premera

- trajno

 

956

Katastar podzemnih objekata i instalacija

 

1190

- propisi

- trajno

1191

- elaborati o snimanju podzemnih objekata instalacija

- trajno

1192

- planovi podzemnih objekata i instalacija kao i predmeti o održavanju katastra

- trajno

1193

- uputstva i objašnjenja

20 godina

1194

- nadzor nad vođenjem katastra podzemnih objekata i instalacija

10 godina

 

957

Geotehnička dokumentacija

 

1195

- elaborati i izveštaji o geotehničkim osobinama zemljišta -

 

1196

- geološke, hidrološke i geomehaničke i dr. karte

- trajno

1197

- objašnjenja i uputstva

- trajno

 

958

Regulacije

 

1198

- propisi

- trajno

1199

- analitički materijal

- trajno

 

96

Poslovi protokola

 

1200

- predmeti o posetama domaćih i stranih delegacija i predstavnika

- trajno

1201

- predmeti iz rada protokola (programi poseta sa spiskovima učesnika)

- trajno

1202

- evidencija primljenih i datih poklona protokolu

- trajno

Član 4

Organ koji je u skladu s utvrđenim delokrugom, stručno obradio propis, organ koji je predložio donošenje propisa i organ koji je propis doneo čuvaju trajno registraturski materijal koji je u vezi s tim kod njih nastao ili je od drugih primljen.

Registraturski materijal koji je nastao kod drugih učesnika u pripremi propisa, odnosno u postupku predlaganja i donošenja propisa čuva se kod njih pet godina.

Član 5

Svodni, zbirni i druge vrste konačnih tekstova analitičkih materijala čuvaju se trajno kod organa koji su ih, u skladu s utvrđenim delokrugom, stručno obradili i kod organa koji su ih usvojili.

Ankete, upitnici, popisne liste, izvodi iz literature i drugi materijali koji su korišćeni za izradu analitičkog materijala čuvaju se dve godine.

Član 6

Registraturski materijal koji nije naveden u čl. 3, 4 i 5 ove uredbe čuva se pet godina, osim ako posebnim propisom nije drukčije utvrđeno.

Član 7

Nadležna ministarstva utvrdiće do 30. juna 1994. godine, u saradnji s Arhivom Srbije, kriterijume za valorizaciju tehničke dokumentacije o izgradnji objekata i tehničke dokumentacije koja nastaje u vezi s procesom proizvodnje.

Do utvrđivanja kriterijuma iz stava 1 ovog člana tehnička dokumentacija čuvaće se trajno.

Član 8

Radi obezbeđenja trajnosti registraturskog materijala koji ima karakter arhivske građe koristi se, u skladu s propisima o standardizaciji, hartija i drugi materijal odgovarajućeg kvaliteta, a tekst ispisuje bojom utvrđenog standarda.

Član 9

Ministar nadležan za poslove u oblasti uprave može bliže urediti razvrstavanje pojedinih vrsta registraturskog materijala u kategorije utvrđene ovom uredbom.

Član 10

Organi državne uprave koji nisu utvrdili rokove čuvanja registraturskog materijala koji je nastao u njihovom radu do stupanja na snagu ove uredbe primenjivaće rokove čuvanja utvrđene ovom uredbom.

Član 11

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".