Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

("Sl. glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021 i 66/2021)

KLASA 200000 - OBAVEZE

Klasa/ Kategorija

Grupa

Sintetički konto

Analitički konto

Subanalitički konto

Opis

1

2

3

4

5

6

200000

       

OBAVEZE

210000

       

DUGOROČNE OBAVEZE

 

211000

     

DOMAĆE DUGOROČNE OBAVEZE

   

211100

   

Obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

     

211110

 

Obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

       

211111

Obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

   

211200

   

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti

     

211210

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od nivoa Republike

       

211211

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od nivoa Republike

     

211220

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od nivoa teritorijalnih autonomija

       

211221

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od nivoa teritorijalnih autonomija

     

211230

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od nivoa gradova

       

211231

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od nivoa gradova

     

211240

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od nivoa opština

       

211241

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od nivoa opština

     

211250

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

211251

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

211252

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od Republičkog fonda za PIO

       

211255

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od Nacionalne službe za zapošljavanje

       

211256

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

211300

   

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija

     

211310

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija

       

211311

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od NBS

     

211390

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih javnih finansijskih institucija

       

211391

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih javnih finansijskih institucija

   

211400

   

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka

     

211410

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka

       

211411

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka

   

211500

   

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora

     

211510

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora

       

211511

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora

   

211600

   

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćinstava u zemlji

     

211610

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćinstava u zemlji

       

211611

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćinstava u zemlji

   

211700

   

Dugoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata

     

211710

 

Dugoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata

       

211711

Dugoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata

   

211800

   

Dugoročne obaveze po osnovu domaćih menica

     

211810

 

Dugoročne obaveze po osnovu domaćih menica

       

211811

Dugoročne obaveze po osnovu domaćih menica

   

211900

   

Dugoročne obaveze za finansijske lizinge

     

211910

 

Dugoročne obaveze za finansijske lizinge

       

211911

Dugoročne obaveze za finansijske lizinge za zgrade i građevinske objekte

       

211912

Dugoročne obaveze za finansijske lizinge za opremu

       

211913

Dugoročne obaveze za finansijske lizinge za ostalu nefinansijsku imovinu

 

212000

     

STRANE DUGOROČNE OBAVEZE

   

212100

   

Dugoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

     

212110

 

Dugoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

       

212111

Dugoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

   

212200

   

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih vlada

     

212210

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od Pariskog kluba

       

212211

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od Pariskog kluba

     

212220

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od izvozno uvoznih banaka

       

212221

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od izvozno uvoznih banaka

     

212290

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih vlada

       

212291

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih vlada

   

212300

   

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija

     

212310

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od Svetske banke

       

212311

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od Svetske banke

     

212320

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od IBRD

       

212321

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od IBRD

     

212330

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od EBRD

       

212331

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od EBRD

     

212340

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od EIB

       

212341

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od EIB

     

212350

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od CEB

       

212351

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od CEB

     

212390

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih multilateralnih institucija

       

212391

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih multilateralnih institucija

   

212400

   

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih poslovnih banaka

     

212410

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od Londonskog kluba

       

212411

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od Londonskog kluba

     

212490

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih poslovnih banaka

       

212491

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih poslovnih banaka

   

212500

   

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih kreditora

     

212510

 

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih kreditora

       

212511

Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih kreditora

   

212600

   

Dugoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata

     

212610

 

Dugoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata

       

212611

Dugoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata

 

213000

     

DUGOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA

   

213100

   

Dugoročne obaveze po osnovu garancija

     

213110

 

Dugoročne obaveze po osnovu garancija

       

213111

Dugoročne obaveze po osnovu garancija

 

214000

     

OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATE GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING

   

214100

   

Obaveze po osnovu otplate glavnice za finansijski lizing

     

214110

 

Obaveze po osnovu otplate glavnice za finansijski lizing

       

214111

Obaveze po osnovu otplate glavnice za finansijski lizing

 

215000

     

OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

   

215100

   

Obaveze po osnovu otplata garancija po komercijalnim transakcijama

     

215110

 

Obaveze po osnovu otplate garancija po komercijalnim transakcijama

       

215111

Obaveze po osnovu otplata garancija po komercijalnim transakcijama

220000

       

KRATKOROČNE OBAVEZE

 

221000

     

KRATKOROČNE DOMAĆE OBAVEZE

   

221100

   

Kratkoročne domaće obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

     

221110

 

Kratkoročne domaće obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

       

221111

Kratkoročne domaće obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

   

221200

   

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti

     

221210

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od nivoa Republike

       

221211

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od nivoa Republike

     

221220

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od nivoa teritorijalnih autonomija

       

221221

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od nivoa teritorijalnih autonomija

     

221230

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od nivoa gradova

       

221231

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od nivoa gradova

     

221240

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od nivoa opština

       

221241

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od nivoa opština

     

221250

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od organizacija za obavezno socijalno osiguranje

       

221251

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

       

221252

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od Republičkog fonda za PIO

       

221255

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od Nacionalne službe za zapošljavanje

       

221256

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

221300

   

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija

     

221310

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od NBS

       

221311

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od NBS

     

221390

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih javnih finansijskih institucija

       

221391

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih javnih finansijskih institucija

   

221400

   

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka

     

221410

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka

       

221411

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka

   

221500

   

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora

     

221510

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora

       

221511

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora

   

221600

   

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćinstava u zemlji

     

221610

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćinstava u zemlji

       

221611

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćinstava u zemlji

   

221700

   

Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata

     

221710

 

Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata

       

221711

Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata

   

221800

   

Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih menica

     

221810

 

Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih menica

       

221811

Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih menica

 

222000

     

KRATKOROČNE STRANE OBAVEZE

   

222100

   

Kratkoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

     

222110

 

Kratkoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

       

222111

Kratkoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija

   

222200

   

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih vlada

     

222210

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od Pariskog kluba

       

222211

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od Pariskog kluba

     

222220

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od izvozno - uvoznih banaka

       

222221

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od izvozno - uvoznih banaka

     

222290

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih vlada

       

222291

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih vlada

   

222300

   

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od multilateralnih institucija

     

222310

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od Svetske banke

       

222311

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od Svetske banke

     

222320

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od IBRD

       

222321

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od IBRD

     

222330

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od EBRD

       

222331

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od EBRD

     

222340

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od EIB

       

222341

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od EIB

     

222350

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od CEB

       

222351

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od CEB

     

222390

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih multilateralnih institucija

       

222391

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih multilateralnih institucija

   

222400

   

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih poslovnih banaka

     

222410

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od Londonskog kluba

       

222411

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od Londonskog kluba

     

222490

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih poslovnih banaka

       

222491

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih poslovnih banaka

   

222500

   

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih kreditora

     

222510

 

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih kreditora

       

222511

Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih kreditora

   

222600

   

Kratkoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata

     

222610

 

Kratkoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata

       

222611

Kratkoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata

 

223000

     

KRATKOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA

   

223100

   

Kratkoročne obaveze po osnovu garancija

     

223110

 

Kratkoročne obaveze po osnovu garancija

       

223111

Kratkoročne obaveze po osnovu garancija

230000

       

OBAVEZE PO OSNOVU RASHODA ZA ZAPOSLENE

 

231000

     

OBAVEZE ZA PLATE I DODATKE

   

231100

   

Obaveze za neto plate i dodatke

     

231110

 

Obaveze za neto plate i dodatke

       

231111

Obaveze za neto plate i dodatke

   

231200

   

Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke

     

231210

 

Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke

       

231211

Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke

   

231300

   

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke

     

231310

 

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke

       

231311

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke

   

231400

   

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke

     

231410

 

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke

       

231411

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke

   

231500

   

Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke

     

231510

 

Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke

       

231511

Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke

 

232000

     

OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZAPOSLENIMA

   

232100

   

Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima

     

232110

 

Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima

       

232111

Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima

   

232200

   

Obaveze po osnovu poreza za naknade zaposlenima

     

232210

 

Obaveze po osnovu poreza za naknade zaposlenima

       

232211

Obaveze po osnovu poreza za naknade zaposlenima

   

232300

   

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima

     

232310

 

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima

       

232311

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima

   

232400

   

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima

     

232410

 

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima

       

232411

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima

   

232500

   

Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima

     

232510

 

Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima

       

232511

Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima

 

233000

     

OBAVEZE ZA NAGRADE I OSTALE POSEBNE RASHODE

   

233100

   

Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda

     

233110

 

Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda

       

233111

Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda

   

233200

   

Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale posebne rashode

     

233210

 

Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale posebne rashode

       

233211

Obaveze po osnovu poreza na nagrade i ostale posebne rashode

   

233300

   

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode

     

233310

 

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode

       

233311

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode

   

233400

   

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode

     

233410

 

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode

       

233411

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode

   

233500

   

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale posebne rashode

     

233510

 

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale posebne rashode

       

233511

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale posebne rashode

 

234000

     

OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNIH DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA

   

234100

   

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca

     

234110

 

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca

       

234111

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca

   

234200

   

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

     

234210

 

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

       

234211

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca

   

234300

   

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca

     

234310

 

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca

       

234311

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca

 

235000

     

OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA U NATURI

   

235100

   

Obaveze po osnovu neto naknada u naturi

     

235110

 

Obaveze po osnovu neto naknada u naturi

       

235111

Obaveze po osnovu neto naknada u naturi

   

235200

   

Obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi

     

235210

 

Obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi

       

235211

Obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi

   

235300

   

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi

     

235310

 

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi

       

235311

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi

   

235400

   

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi

     

235410

 

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi

       

235411

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi

   

235500

   

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za naknade u naturi

     

235510

 

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za naknade u naturi

       

235511

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za naknade u naturi

 

236000

     

OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNE POMOĆI ZAPOSLENIMA

   

236100

   

Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoći zaposlenima

     

236110

 

Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoći zaposlenima

       

236111

Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoći zaposlenima

     

236120

 

Obaveze po osnovu neto naknada refundacije

       

236121

Obaveze po osnovu neto naknada za porodiljsko odsustvo

       

236122

Obaveze po osnovu neto naknada za bolovanje preko 30 dana

       

236123

Obaveze po osnovu neto naknada za invalidnost drugog stepena

   

236200

   

Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoć zaposlenima

     

236210

 

Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoć zaposlenima

       

236211

Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoć zaposlenima

   

236300

   

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima

     

236310

 

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima

       

236311

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima

   

236400

   

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima

     

236410

 

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima

       

236411

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima

   

236500

   

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu pomoć zaposlenima

     

236510

 

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu pomoć zaposlenima

       

236511

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu pomoć zaposlenima

 

237000

     

SLUŽBENA PUTOVANJA I USLUGE PO UGOVORU

   

237100

   

Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja

     

237110

 

Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja

       

237111

Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja u zemlji

       

237112

Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja u inostranstvo

   

237200

   

Obaveze po osnovu poreza na isplate za službena putovanja

     

237210

 

Obaveze po osnovu poreza na isplate za službena putovanja

       

237211

Obaveze po osnovu poreza na isplate za službena putovanja

   

237300

   

Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru

     

237310

 

Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru

       

237311

Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru

   

237400

   

Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru

     

237410

 

Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru

       

237411

Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru

   

237500

   

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru

     

237510

 

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru

       

237511

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru

   

237600

   

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru

     

237610

 

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru

       

237611

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru

   

237700

   

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru

     

237710

 

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru

       

237711

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru

 

238000

     

OBAVEZE PO OSNOVU POSLANIČKIH DODATAKA

   

238100

   

Obaveze za neto isplaćeni poslanički dodatak

     

238110

 

Obaveze za neto isplaćeni poslanički dodatak

       

238111

Obaveze za neto isplaćeni poslanički dodatak

   

238200

   

Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni poslanički dodatak

     

238210

 

Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni poslanički dodatak

       

238211

Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni poslanički dodatak

   

238300

   

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za poslanički dodatak

     

238310

 

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za poslanički dodatak

       

238311

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za poslanički dodatak

   

238400

   

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za poslanički dodatak

     

238410

 

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za poslanički dodatak

       

238411

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za poslanički dodatak

   

238500

   

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za poslanički dodatak

     

238510

 

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za poslanički dodatak

       

238511

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za poslanički dodatak

 

239000

     

OBAVEZE PO OSNOVU SUDIJSKIH DODATAKA

   

239100

   

Obaveze za neto isplaćeni sudijski dodatak

     

239110

 

Obaveze za neto isplaćeni sudijski dodatak

       

239111

Obaveze za neto isplaćeni sudijski dodatak

   

239200

   

Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni sudijski dodatak

     

239210

 

Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni sudijski dodatak

       

239211

Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni sudijski dodatak

   

239300

   

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sudijski dodatak

     

239310

 

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sudijski dodatak

       

239311

Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za sudijski dodatak

   

239400

   

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski dodatak

     

239410

 

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski dodatak

       

239411

Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski dodatak

   

239500

   

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudijski dodatak

     

239510

 

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudijski dodatak

       

239511

Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudijski dodatak

240000

       

OBAVEZE PO OSNOVU OSTALIH RASHODA, IZUZEV RASHODA ZA ZAPOSLENE

 

241000

     

OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATE KAMATA I PRATEĆIH TROŠKOVA ZADUŽIVANJA

   

241100

   

Obaveze po osnovu otplate domaćih kamata

     

241110

 

Obaveze po osnovu otplate kamata i diskonta na domaće hartije od vrednosti

       

241111

Obaveze po osnovu otplate kamata i diskonta na kratkoročne domaće hartije od vrednosti

       

241112

Obaveze po osnovu otplate kamata i diskonta na dugoročne domaće hartije od vrednosti

     

241120

 

Obaveze po osnovu otplate kamata ostalim nivoima vlasti

       

241121

Obaveze po osnovu otplate kamata nivou Republike

       

241122

Obaveze po osnovu otplate kamata nivou teritorijalnih autonomija

       

241123

Obaveze po osnovu otplate kamata nivou gradova

       

241124

Obaveze po osnovu otplate kamata nivou opština

       

241125

Obaveze po osnovu otplate kamata organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

     

241130

 

Obaveze po osnovu otplate kamata domaćim javnim finansijskim institucijama

       

241131

Obaveze po osnovu otplate kamata NBS

       

241132

Obaveze po osnovu otplate kamata ostalim domaćim javnim finansijskim institucijama

     

241140

 

Obaveze po osnovu otplate kamata domaćim poslovnim bankama

       

241141

Obaveze po osnovu otplate kamata domaćim poslovnim bankama

     

241150

 

Obaveze po osnovu otplate kamata ostalim domaćim kreditorima

       

241151

Obaveze po osnovu otplate kamata ostalim domaćim kreditorima

     

241160

 

Obaveze po osnovu otplate kamata domaćinstvima u zemlji

       

241161

Obaveze po osnovu otplate kamata domaćinstvima u zemlji

     

241170

 

Obaveze po osnovu otplate kamata na domaće finansijske derivate

       

241171

Obaveze po osnovu otplate kamata na domaće finansijske derivate

     

241180

 

Obaveze po osnovu otplate kamata na menice

       

241181

Obaveze po osnovu otplate kamata na menice

   

241200

   

Obaveze po osnovu otplate stranih kamata

     

241210

 

Obaveze po osnovu otplate kamata i diskonta na hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu

       

241211

Obaveze po osnovu otplate kamata i diskonta na kratkoročne hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu

       

241212

Obaveze po osnovu otplate kamata i diskonta na dugoročne hartije od vrednosti emitovane na inostranom finansijskom tržištu

     

241220

 

Obaveze po osnovu otplate kamata stranim vladama

       

241221

Obaveze po osnovu otplate kamata Pariskom klubu

       

241222

Obaveze po osnovu otplate kamata izvozno uvoznim bankama

       

241229

Obaveze po osnovu otplate kamata ostalim stranim vladama

     

241230

 

Obaveze po osnovu otplate kamata multilateralnim institucijama

       

241231

Obaveze po osnovu otplate kamata Svetskoj banci

       

241232

Obaveze po osnovu otplate kamata IBRD

       

241233

Obaveze po osnovu otplate kamata EBRD

       

241234

Obaveze po osnovu otplate kamata EIB

       

241235

Obaveze po osnovu otplate kamata CEB

       

241239

Obaveze po osnovu otplate kamata ostalim multilateralnim institucijama

     

241240

 

Obaveze po osnovu otplate kamata stranim poslovnim bankama

       

241241

Obaveze po osnovu otplate kamata Londonskom klubu

       

241249

Obaveze po osnovu otplate kamata ostalim stranim poslovnim bankama

     

241250

 

Obaveze po osnovu otplate kamata ostalim stranim kreditorima

       

241251

Obaveze po osnovu otplate kamata ostalim stranim kreditorima

     

241260

 

Obaveze po osnovu otplate kamata na strane finansijske derivate

       

241261

Obaveze po osnovu otplate kamata na strane finansijske derivate

   

241300

   

Obaveze po osnovu otplate kamata po garancijama

     

241310

 

Obaveze po osnovu otplate kamata po garancijama

       

241311

Obaveze po osnovu otplate kamata po garancijama

   

241400

   

Obaveze po osnovu pratećih troškova zaduživanja

     

241410

 

Obaveze po osnovu pratećih troškova zaduživanja

       

241411

Negativna kursna razlika

       

241412

Zatezne kamate

       

241413

Ostali prateći troškovi zaduživanja

 

242000

     

OBAVEZE PO OSNOVU SUBVENCIJA

   

242100

   

Obaveze po osnovu subvencija nefinansijskim preduzećima

     

242110

 

Obaveze po osnovu tekućih subvencija nefinansijskim preduzećima

       

242111

Obaveze po osnovu tekućih subvencija javnom gradskom saobraćaju

       

242112

Obaveze po osnovu tekućih subvencija u javnom železničkom saobraćaju

       

242113

Obaveze po osnovu tekućih subvencija vodoprivredi

       

242114

Obaveze po osnovu tekućih subvencija u poljoprivredi

       

242119

Obaveze po osnovu tekućih subvencija ostalim javnim nefinansijskim preduzećima

     

242120

 

Obaveza po osnovu kapitalnih subvencija javnim nefinansijskim preduzećima

       

242121

Obaveze po osnovu kapitalnih subvencija javnom gradskom saobraćaju

       

242122

Obaveze po osnovu kapitalnih subvencija u javnom železničkom saobraćaju

       

242123

Obaveze po osnovu kapitalnih subvencija vodoprivredi

       

242124

Obaveze po osnovu kapitalnih subvencija u poljoprivredi

       

242129

Obaveze po osnovu kapitalnih subvencija ostalim javnim nefinansijskim preduzećima

   

242200

   

Obaveze po osnovu subvencija privatnim finansijskim preduzećima

     

242210

 

Obaveze po osnovu tekućih subvencija privatnim finansijskim preduzećima

       

242211

Obaveze po osnovu tekućih subvencija poslovnim i trgovačkim bankama

       

242219

Obaveze po osnovu tekućih subvencija ostalim privatnim finansijskim preduzećima

     

242220

 

Obaveze po osnovu kapitalnih subvencija privatnim finansijskim preduzećima

       

242221

Obaveze po osnovu kapitalnih subvencija poslovnim i trgovačkim bankama

       

242229

Obaveze po osnovu kapitalnih subvencija ostalim privatnim finansijskim preduzećima

   

242300

   

Obaveze po osnovu subvencija javnim finansijskim ustanovama

     

242310

 

Obaveze po osnovu tekućih subvencija javnim finansijskim ustanovama

       

242311

Obaveze po osnovu tekućih subvencija NBS

       

242319

Obaveze po osnovu tekućih subvencija ostalim domaćim javnim finansijskim ustanovama

     

242320

 

Obaveze po osnovu kapitalnih subvencija javnim finansijskim ustanovama

       

242321

Obaveze po osnovu kapitalnih subvencija NBS

       

242329

Obaveze po osnovu kapitalnih subvencija ostalim domaćim javnim finansijskim ustanovama

   

242400

   

Obaveze po osnovu subvencija privatnim preduzećima

     

242410

 

Obaveze po osnovu tekućih subvencija privatnim preduzećima

       

242411

Obaveze po osnovu tekućih subvencija privatnim preduzećima

     

242420

 

Obaveze po osnovu kapitalnih subvencija privatnim preduzećima

       

242421

Obaveze po osnovu kapitalnih subvencija privatnim preduzećima

 

243000

     

OBAVEZE PO OSNOVU DONACIJA, DOTACIJA I TRANSFERA

   

243100

   

Obaveze po osnovu donacija stranim vladama

     

243110

 

Obaveze po osnovu tekućih donacija stranim vladama

       

243111

Obaveze po osnovu tekućih donacija stranim vladama

     

243120

 

Obaveze po osnovu kapitalnih donacija stranim vladama

       

243121

Obaveze po osnovu kapitalnih donacija stranim vladama

   

243200

   

Obaveze po osnovu dotacija međunarodnim organizacijama

     

243210

 

Obaveze po osnovu tekućih dotacija međunarodnim organizacijama

       

243211

Obaveze po osnovu tekućih dotacija Crvenom krstu

       

243212

Obaveze po osnovu tekućih dotacija za međunarodne članarine

       

243219

Obaveze po osnovu tekućih dotacija ostalim međunarodnim organizacijama

     

243220

 

Obaveze po osnovu kapitalnih dotacija međunarodnim organizacijama

       

243221

Obaveze po osnovu kapitalnih dotacija Crvenom krstu

       

243222

Obaveze po osnovu kapitalnih dotacija za međunarodne članarine

       

243229

Obaveze po osnovu kapitalnih dotacija ostalim međunarodnim organizacijama

   

243300

   

Obaveze po osnovu transfera ostalim nivoima vlasti

     

243310

 

Obaveze po osnovu tekućih transfera ostalim nivoima vlasti

       

243311

Obaveze po osnovu tekućih transfera nivou Republike

       

243312

Obaveze po osnovu tekućih transfera nivou teritorijalnih autonomija

       

243313

Obaveze po osnovu tekućih transfera nivou gradova

       

243314

Obaveze po osnovu tekućih transfera nivou opština

     

243320

 

Obaveze po osnovu kapitalnih transfera ostalim nivoima vlasti

       

243321

Obaveze po osnovu kapitalnih transfera nivou Republike

       

243322

Obaveze po osnovu kapitalnih transfera nivou teritorijalnih autonomija

       

243323

Obaveze po osnovu kapitalnih transfera nivou gradova

       

243324

Obaveze po osnovu kapitalnih transfera nivou opština

   

243400

   

Obaveze po osnovu dotacija organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

     

243410

 

Obaveze po osnovu tekućih dotacija organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

       

243411

Obaveze po osnovu tekućih dotacija Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

       

243412

Obaveze po osnovu tekućih dotacija Republičkom fondu za PIO osiguranika zaposlenih

       

243413

Obaveze po osnovu tekućih dotacija Republičkom fondu za PIO osiguranika poljoprivrednika

       

243414

Obaveze po osnovu tekućih dotacija Republičkom fondu za PIO osiguranika samostalnih delatnosti

       

243415

Obaveze po osnovu tekućih dotacija Nacionalnoj službi za zapošljavanje

       

243416

Obaveze po osnovu tekućih dotacija Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

     

243420

 

Obaveze po osnovu kapitalnih dotacija organizacijama za obavezno socijalno osiguranje

       

243421

Obaveze po osnovu kapitalnih dotacija Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

       

243422

Obaveze po osnovu kapitalnih dotacija Republičkom fondu za PIO

       

243425

Obaveze po osnovu kapitalnih dotacija Nacionalnoj službi za zapošljavanje

       

243426

Obaveze po osnovu kapitalnih dotacija Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

244000

     

OBAVEZE ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

   

244100

   

Obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja kod organizacija za obavezno socijalno osiguranje

     

244110

 

Obaveze po osnovu socijalnog osiguranja koje se isplaćuje neposredno domaćinstvima

       

244111

Obaveze po osnovu naknada zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad

       

244112

Obaveze po osnovu prava iz penzijskog osiguranja

       

244113

Obaveze po osnovu naknada iz invalidskog osiguranja

       

244114

Obaveze po osnovu naknada koje isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje

       

244119

Obaveze po osnovu ostalih socijalnih davanja isplaćenih neposredno domaćinstvima

     

244120

 

Obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja isplaćenih neposredno pružaocima usluga

       

244121

Obaveze po osnovu troškova zdravstvene zaštite u zemlji plaćenih neposredno pružaocima usluga

       

244122

Obaveze po osnovu usluga zdravstvene zaštite u inostranstvu plaćenih neposredno pružaocima usluga

       

244123

Obaveze po osnovu brige o penzionisanim licima

       

244124

Obaveze po osnovu brige o invalidima

       

244125

Obaveze po osnovu isplata poslodavcima koje vrši Nacionalna služba za zapošljavanje

       

244126

Obaveze po osnovu pružanja usluga obuke preko Nacionalne službe za zapošljavanje

       

244129

Obaveze po osnovu ostalih prava koja se plaćaju neposredno pružaocima usluga

     

244190

 

Obaveze po osnovu dotacija drugim organizacijama za obavezno socijalno osiguranje za doprinose za osiguranje

       

244191

Obaveze po osnovu dotacija Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje

       

244192

Obaveze po osnovu dotacija Republičkom fondu za PIO osiguranika zaposlenih za doprinose za osiguranje

       

244193

Obaveze po osnovu dotacija Republičkom fondu za PIO osiguranika poljoprivrednika za doprinose za osiguranje

       

244194

Obaveze po osnovu dotacija Republičkom fondu za PIO osiguranika samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje

       

244195

Obaveze po osnovu dotacija Nacionalnoj službi za zapošljavanje

       

244196

Obaveze po osnovu dotacija Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

   

244200

   

Obaveze po osnovu socijalne pomoći iz budžeta

     

244210

 

Obaveze po osnovu bolovanja i invalidnina iz budžeta

       

244211

Bolovanje

       

244212

Invalidnine

       

244213

Invalidnine ratnim invalidima

     

244220

 

Obaveze po osnovu naknada iz budžeta za porodiljsko bolovanje

       

244221

Obaveze po osnovu naknada iz budžeta za porodiljsko bolovanje

     

244230

 

Obaveze po osnovu naknada iz budžeta za decu i porodicu

       

244231

Obaveze po osnovu naknada iz budžeta za decu i porodicu

     

244240

 

Obaveze po osnovu naknada iz budžeta za slučaj nezaposlenosti

       

244241

Obaveze po osnovu naknada iz budžeta za slučaj nezaposlenosti

     

244250

 

Obaveze po osnovu starosnih i porodičnih penzija iz budžeta

       

244251

Obaveze po osnovu prava iz redovnog penzijskog osiguranja iz budžeta

       

244252

Obaveze po osnovu prava iz korišćenja porodičnih penzija, iz budžeta

     

244260

 

Obaveze po osnovu naknada iz budžeta za slučaj smrti

       

244261

Obaveze po osnovu naknada iz budžeta za slučaj smrti

     

244270

 

Obaveze po osnovu naknada iz budžeta za obrazovanje, kulturu, nauku i sport

       

244271

Obaveze po osnovu naknada za obrazovanje

       

244272

Obaveze po osnovu naknada za kulturu

       

244273

Obaveze po osnovu naknada za nauku

       

244274

Obaveze po osnovu naknada za sport

     

244280

 

Obaveze po osnovu naknada iz budžeta za stanovanje i život

       

244281

Obaveze po osnovu naknada iz budžeta za stanovanje i život

     

244290

 

Obaveze po osnovu ostalih naknada iz budžeta

       

244291

Obaveze po osnovu naknada bivšim političkim zatvorenicima

       

244292

Obaveze po osnovu naknada zatvorenicima

       

244293

Obaveze po osnovu jednokratne pomoći iz budžeta

 

245000

     

OBAVEZE ZA OSTALE RASHODE

   

245100

   

Obaveze po osnovu dotacija nevladinim organizacijama

     

245110

 

Obaveze po osnovu dotacija neprofitnim institucijama koje pružaju usluge domaćinstvima

       

245111

Obaveze po osnovu dotacija neprofitnim institucijama koje pružaju usluge domaćinstvima

       

245112

Obaveze po osnovu nenovčanih dotacija neprofitnim organizacijama koje pružaju usluge domaćinstvima

       

245113

Obaveze po osnovu dotacija Crvenom krstu Srbije

     

245190

 

Obaveze po osnovu dotacija ostalim neprofitnim institucijama

       

245191

Obaveze po osnovu dotacija sportskim i omladinskim organizacijama

       

245192

Obaveze po osnovu dotacija etničkim zajednicama i manjinama

       

245193

Obaveze po osnovu dotacija verskim zajednicama

       

245194

Obaveze po osnovu dotacija ostalim udruženjima građana i političkim strankama

       

245195

Obaveze po osnovu dotacija privrednoj komori

       

245196

Obaveze po osnovu dotacija privatnim i alternativnim školama

       

245199

Obaveze po osnovu dotacija ostalim neprofitnim institucijama

   

245200

   

Obaveze za ostale poreze, obavezne takse, kazne i kamate

     

245210

 

Obaveze po osnovu ostalih poreza

       

245211

Obaveze po osnovu poreza na imovinu

       

245212

Obaveze po osnovu poreza na robe i usluge

       

245213

Obaveze po osnovu poreza na korišćenje roba ili obavljanje usluga

       

245214

Obaveze po osnovu poreza na međunarodnu trgovinu

       

245219

Obaveze po osnovu drugih poreza

     

245220

 

Obaveze po osnovu obaveznih taksi

       

245221

Republičke takse

       

245222

Pokrajinske takse

       

245223

Gradske takse

       

245224

Opštinske takse

       

245225

Sudske takse

     

245230

 

Obaveze za novčane kazne

       

245231

Republičke kazne

       

245232

Pokrajinske kazne

       

245233

Gradske kazne

       

245234

Opštinske kazne

     

245240

 

Obaveze za porez na dodatu vrednost

       

245241

Obaveza za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa)

       

245242

Obaveza za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primljenih avansa)

       

245243

Obaveza za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi

       

245244

Obaveza za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi

       

245245

Obaveza za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi

       

245246

Obaveza za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi

       

245247

Obaveza za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu

       

245248

Obaveza po osnovu PDV nadoknade poljoprivredniku

       

245249

Obaveza za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza

     

245250

 

Obaveze za kamate

       

245251

Obaveze po osnovu kamate za neblagovremeno vraćanje sredstava javnih prihoda

   

245300

   

Obaveze po osnovu kazni i penala po rešenjima sudova

     

245310

 

Obaveze po osnovu kazni i penala po rešenjima sudova

       

245311

Obaveze po osnovu kazni i penala po rešenjima sudova

   

245400

   

Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda

     

245410

 

Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda

       

245411

Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda

     

245420

 

Obaveze po osnovu naknade štete od divljači

       

245421

Obaveze po osnovu naknade štete od divljači

   

245500

   

Obaveze po osnovu naknade štete ili povreda nanetih od strane državnih organa

     

245510

 

Obaveze po osnovu naknade štete ili povreda nanetih od strane državnih organa

       

245511

Obaveze po osnovu naknade štete ili povreda nanetih od strane državnih organa

250000

       

OBAVEZE IZ POSLOVANJA

 

251000

     

PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE

   

251100

   

Primljeni avansi

     

251110

 

Primljeni avansi

       

251111

Primljeni avansi

   

251200

   

Primljeni depoziti

     

251210

 

Primljeni depoziti

       

251211

Primljeni depoziti

       

251212

Primljeni sudski depoziti

       

251219

Primljeni ostali depoziti

   

251300

   

Primljene kaucije

     

251310

 

Primljene kaucije

       

251311

Primljene kaucije

 

252000

     

OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

   

252100

   

Dobavljači u zemlji

     

252110

 

Dobavljači u zemlji

       

252111

Dobavljači u zemlji

   

252200

   

Dobavljači u inostranstvu

     

252210

 

Dobavljači u inostranstvu

       

252211

Dobavljači u inostranstvu

 

253000

     

OBAVEZE ZA IZDATE ČEKOVE I OBVEZNICE

   

253100

   

Obaveze za izdate čekove i obveznice

     

253110

 

Obaveze za izdate čekove i obveznice

       

253111

Obaveze za izdate čekove

       

253112

Obaveze za izdate obveznice

 

254000

     

OSTALE OBAVEZE

   

254100

   

Obaveze iz odnosa budžeta i budžetskih korisnika

     

254110

 

Obaveze iz odnosa budžeta i budžetskih korisnika

       

254111

Obaveze prema budžetu

       

254112

Obaveze prema budžetskim korisnicima

       

254113

Obaveze za preuzete obaveze iz odnosa budžeta i budžetskih korisnika

       

254114

Obaveze prema javnim preduzećima

   

254200

   

Ostale obaveze budžeta

     

254210

 

Ostale obaveze budžeta

       

254211

Ostale obaveze budžeta

   

254900

   

Ostale obaveze iz poslovanja

     

254910

 

Obaveze prema zaposlenima

       

254911

Obaveze po sudskim i administrativnim zabranama

       

254912

Obaveze za sindikalne članarine

       

254913

Obaveze za neisplaćene plate

     

254920

 

Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora i komisija

       

254921

Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora

       

254922

Obaveze prema članovima komisija

     

254930

 

Obaveze po uputnicama

       

254931

Obaveze po uputnicama

       

254932

Obaveze za vraćene uputnice

290000

       

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

 

291000

     

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

   

291100

   

Razgraničeni prihodi i primanja

     

291110

 

Razgraničeni prihodi iz donacija

       

291111

Razgraničeni prihodi iz donacija

     

291190

 

Razgraničeni ostali prihodi i primanja

       

291191

Razgraničeni ostali prihodi i primanja

   

291200

   

Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci

     

291210

 

Plaćeni avansi

       

291211

Plaćeni avansi za nabavku materijala

       

291212

Plaćeni avansi za nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva

       

291213

Plaćeni avansi za kupovinu usluga

     

291220

 

Akontacije za poslovna putovanja

       

291221

Akontacije za poslovna putovanja

   

291300

   

Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja

     

291310

 

Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja

       

291311

Obračunati nenaplaćeni prihodi

       

291312

Obračunata nenaplaćena primanja iz prodaje nefinansijske imovine

   

291900

   

Ostala pasivna vremenska razgraničenja

     

291910

 

Ostala pasivna vremenska razgraničenja

       

291911

Obaveze fondova za isplaćene obaveze po osnovu naknada zaposlenima

       

291919

Ostala pasivna vremenska razgraničenja