Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UDRUŽENJE BANKARSKIH KLIJENATA TRAŽI KONVERZIJU KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA U EVRO PO KURSU NA DAN ISPLATE: Narodna banka Srbije kao jedan od argumenata protiv takvog rešenja navodi da će građani Srbije tu konverziju morati da plate


Udruženje bankarskih klijenata "Efektiva" zatražilo je od Narodne banke Srbije (NBS) da zaustavi aktiviranje hipoteka za kredite indeksirane u švajcarskim francima. Navode da je banka pokrenula hipoteku za kredit koji je iznosio 150 hiljada evra. Isplaćeno je 135 hiljada, a banka potražuje još 400 hiljada.

Predsednik udruženja Dejan Gavrilović navodi da je ova računica prilično nenormalna, a da je kredit drastično uvećan u periodu od dve godine kada je došlo do docnje u otplati. Dodaje da je razlog tome zatezna kamata, za koju kaže da je banke nezakonito zaračunavaju.

On navodi i drugi sličan primer - klijent je od banke uzeo kredit od 6.000 franaka, a banka je pokrenula hipoteku na njegovu kuću zbog duga od 26.000 franaka.

Gavrilović kaže da je u prvom slučaju došlo do odlaganja hipoteke i pristupilo se pregovorima. Ističe da se nada da će se problem kredita u švajcarcima rešiti na drugi način jer, kako kaže, 20.000 korisnika kredita u švajcarskim francima čeka rešenje.

"Narodna banka Srbije (NBS) je prepoznala da su ovi krediti štetni i da su korisnici u težoj materijalnoj situaciji, ali ništa ne preduzima da taj problem trajno reši. NBS se redovno krije iza saopštenja koja su kontradiktorna i tako prikriva nedostatak želje da se reši problem", kaže Gavrilović.

"Efektiva" traži konverziju kredita indeksiranih u švajcarskim francima u evro, a Gavrilović podseća da NBS kao jedan od argumenata protiv takvog rešenja navodi da će građani Srbije tu konverziju morati da plate.

On, međutim, ističe, da će država morati preko Nacionalne korporacije da interveniše jer građani ne mogu više da otplaćuju kredite jer su rate sa 25.000 dinara porasle na 60.000, a plate su im ostale 50.000. Naknade bankama će u svakom slučaju ići iz džepa poreskih obveznika, napominje Gavrilović.

On se slaže da nadležnost NBS nije da zaustavlja aktiviranje hipoteka, ali dodaje da je NBS kontrolni organ koji vrši nadzor nad poslovanjem banaka i prati zakonitost i sprovođenja ugovora.

"To znači da je u njihovoj nadležnosti da prati da li banka naplaćuje "zelenašku" zateznu kamatu. Imamo primer da je jedna banka naplaćivala zateznu kamatu od 180 odsto godišnje", iako je donet Zakon o zateznoj kamati ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012), kaže Gavrilović.

Dodaje da je svim korisnicima kredita u švajcarcima, koji tu valutu nisu ni videli jer se sve vrednosti u Srbiji iskazuju u evrima, rata porasla dva do dva i po puta, zbog čega danas u evrima duguju više nego što su podigli novca, iako su u međuvremeno otplaćivali kredit.

On smatra da bi pravično rešenje bila konverzija kredita u evro po kursu na dan isplate i dodaje da korisnici ovih kredita ne traže da im se bilo šta otpiše, već da im se omogući da nastave da plaćaju svoja dugovanja, što trenutno nisu u mogućnosti.

Izvor: Vebsajt N1, 28.03.2017.
Naslov: Redakcija