Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VIŠEDNEVNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA PALIĆU, 25-28. SEPTEMBRA 2016. GODINE: Tema "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"


U periodu od 25. do 28. septembra 2016. godine, Kompanija Paragraf organizuje na Paliću tradicionalno višednevno Savetovanje "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Savetovanje je podeljeno na 9 tematskih celina:

  • Aktuelni propisi o nadležnostima i poslovanju korisnika javnih sredstava - raspolaganje i upravljanje stvarima u javnoj svojini, evidencija nepokretnosti u javnoj svojini, način raspolaganja nepokretnostima između titulara javne svojine kao i između titulara javne i privatne svojine, pripremljenost ustanove obrazovanja i vaspitanja za rad na početku školske 2016/2017. godine;
  • Plate - druga primanja zaposlenih u javnom sektoru (jubilarna nagrada, solidarna pomoć, otpremnine...);
  • Budžetski sistem i budžetsko računovodstvo - budžetsko računovodstvo (sadašnje stanje, očekivane izmene), finansijsko upravljanje i kontrola (standardi EU, uvođenje sistema, katalog rizika, izrada procedura, modeli akata), interna revizija kod korisnika javnih sredstava;
  • Javne nabavke - konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke - sadržina, pravilno sastavljanje i određivanje uslova i tehničkih specifikacija, aktuelni problemi u postupcima javnih nabavki i stavovi iz prakse Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, najčešće javne nabavke koje sprovode škole;
  • Poreski postupak - korišćenje pravnih sredstava u poreskom postupku (žalba na rešenje, pokretanje i vođenje upravnog spora u vezi sa porezima);
  • Porezi - Praktična primena propisa o PDV – aktuelna pitanja, oporezivanje prihoda fizičkih lica van radnog odnosa, utvrđivanje rezidentnosti poreskih obveznika iz ugla primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, eventualne izmene i dopune poreskih propisa koje se usvoje do početka savetovanja;
  • Računovodstvo i revizija - priznavanje i vrednovanje potraživanja, računovodstveno evidentiranje ulaganja u tuđa osnovna sredstva;
  • Carinsko i devizno poslovanje - specifičnosti reeksportnih poslova, devizni prekršaji;
  • Specijalno za pravnike - primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, aktuelna pitanja u vezi primene Zakona o hipoteci, opšti upravni postupak, prekršajni postupak za poreske i druge prekršaje.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju stručnom Savetovanju, na kojem ćemo iz prve ruke saznati koje su to novine u primeni opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru, uz pružanje odgovora na najaktuelnija pitanja postavljena neposredno od strane učesnika.

 Na savetovanju će učestvovati:

- eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u praksi (Predstavnici Ministarstva finansija, Upravnog suda, Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, predstavnici drugih nadležnih ministarstava,

- Urednici stručnih časopisa "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", "Poresko-računovodstveni instruktor", "Pravni instruktor" i "Specijalis za carine" i

- ostali kompetentni predavači i autori - kako bi teme koje su predmet Savetovanja bile sveobuhvatno i kvalitetno predstavljene učesnicima, a ujedno i otklonile sve eventualne nedoumice i nejasnoće kroz neposredne razgovore i postavljanje pitanja predavačima od strane učesnika Savetovanja

Pridružite nam se na višednevnom stručnom Savetovanju na Paliću i među prvima saznajte sve novine u zakonodavstvu Republike Srbije!

Pogledajte sve aktuelne radionice - aktuelni seminari

Izvor: Redakcija, 28.08.2016.