Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NA ZLATIBORU ODRŽANO DRUGO ADVOKATSKO SAVETOVANJE: Uspostavljena saradnja Advokatske komore Beograda i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u cilju afirmacije i približavanja advokatske profesije studentima prava


"Drugo advokatsko savetovanje" održano je u hotelu "Mona" na Zlatiboru, gde se okupio veliki broj advokata, kao i sudija, javnih tužilaca, profesora pravnih fakulteta, predstavnika strukovnih udruženja, medija i nevladinog sektora.

Teme panela "Drugog advokatskog savetovanja" bile su:

- Uticaj advokatske profesije na kvalitet vršenja pravde;

- Kodeks profesionalne etike advokata i Advokatska tarifa, potrebne izmene;

- Novi sistem paušalnog oporezivanja advokata;

- Moguća unapređenja u radu kol centra Advokatske komore i jednostavno tehničko rešenje za tonska snimanja suđenja;

- Konkretni problemi u praktičnoj primeni procesnih zakona.

Cilj ovog skupa je bio da advokatura okupi stručnu javnost i inicira diskusiju o konkretnim pitanjima od značaja za profesiju, zaštitu prava i slobode građana Srbije i funkcionisanje pravosuđa kao celine, kao i otklanjanje barijera u komunikaciji između različitih pravosudnih profesija i pokretanje dijaloga o suštinskim pitanjima od značaja za pravilnu i ujednačenu primenu prava.

U okviru pet panel diskusija koje su započinjali panelisti iz različitih pravosudnih profesija, mogućnost aktivnog učešća u diskusiji imali su svi prisutni.

Svaki od panela bio je organizovan na taj način što su u prvom delu govorili panelisti, koje su činili advokati, sudije, predstavnici ministarstava, javni tužioci, stručnjaci iz konkretnih oblasti kao i gosti iz okruženja, a u drugom delu reč je data učesnicima koji su mogli da iznesu svoja razmišljanja i probleme na datu temu.

Teme su koncipirane u skladu sa tekućim dešavanjima, tako da su učesnici mogli da se informišu ali i iznesu svoj stav, naročito o tome šta ih ubuduće čeka u vezi sa paušalnim oporezivanjem advokata, da li će i kada početi snimanja suđenja, o unapređenju rada kol centra, profesionalnoj etici advokata, neophodnim izmenama Advokatske tarife, kao i o konkretnim problemima u praktičnoj primeni procesnih zakona, kao poslednjoj temi na skupu.

Ono što ovo savetovanje izdvaja u odnosu na druge slične skupove jeste to da nisu formulisani zaključci niti je planirano izdavanje zbornika radova. Akcenat je bio da se podstakne dijalog između učesnika i da se kroz razgovor definišu određeni problem i daju predlozi za njihovo rešavanje, ali i istaknu dobra rešenja i njihova primena u praksi.

Skup je otvorio predsednik Advokatske komore Beograda, advokat Jugoslav Tintor. Na početku je pozdravio poimence sve goste savetovanja kao i ostale učesnike, a ono što je u uvodnom izlaganju naročito izdvojio to su aktivnosti Advokatske komore Beograda i Pravnog fakulteta Beograd.

Predavanje u sali hotela "MONA"
U sali hotela "MONA"

Na prvom mestu, Tintor je najavio svečano zaključenje sporazuma o saradnji između Advokatske komore Beograda sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu odmah nakon uvodnih reči,na osnovu kojeg će "preduzimati čitav niz planiranih aktivnosti institucionalizovati sistem pripravničke prakse u advokatskim kancelarijama, tako što će dva puta godišnje objavljivati opšti poziv studentima četvrte godine Pravnog fakulteta za obavljanje studentske prakse u advokatskim kancelarijama, kao i opšti poziv advokatskim kancelarijama zainteresovanim da prime student Pravnog fakulteta. Studenti će dostavljati biografiju, sertifikate o učešću u debatama, simulacijama suđenja, podatke o objavljenim radovima, a advokati na drugoj strani takođe podatke, kao i zainteresovanost za određene studente za određenu sferu prava kojom se ta kancelarija bavi. Suština ovog sistema je da se do pripravničke prakse ne dolazi na osnovu ličnog poznanstva, na osnovu neke veze rođačke ili bilo koje druge, već da se uspostavi jedan sistem u komunikaciji institucija, da svaki student, imajući u vidu njegovo znanje, sposobnosti, može da se na određeni način preporuči i da nađe neki dalji korak u svom budućem profesionalnom životnom putu. Mislimo da je to jedan značajan korak na bolje i mislimo da će generalno u okviru ovog sistema mnogi studenti prepoznati advokaturu kao svoj prvi i jedini životni poziv, a nama je cilj upravo da se obnavljamo iz reda sopstvenog pripravništva pre svega dobrih najboljih studenata Pravnog fakulteta kako bi negde ova profesija i u nekoj perspektivi imala vitalnost i očuvala svoju vitalnost, a ne išla u nekom pravcu gde mladima nije interesantna.", rekao je Tintor.

Takođe je postignuta saglasnost između Advokatske komore Beograda i Pravnog fakulteta Beograd da se preduzmu koraci ka uvođenju novog izbornog predmeta na Pravnom fakultetu koji bi nosio naziv "Pravo advokatske profesije", u okviru kojeg bi studenti imali prilike da se upoznaju blagovremeno sa svim propisima koji uređuju advokaturu kao samostalnu nezavisnu službu, da obave studentsku vežbu u advokatskoj kancelariji, a program bi definisalo Nastavno naučno veće fakulteta. Predmet bi vodili profesori pravnog fakulteta, ali bi u okviru tog predmeta studenti mogli da čuju i predavanja od strane predavača advokata kako bi na vreme prepoznali advokaturu kao svoju perspektivu i pravac svog karijernog razvoja, u nadi da će rezultat biti veći broj mladih koji će advokaturu odabrati kao svoj životni poziv, rekao je Tintor.

U planu je, kao treća vrsta saradnje Pravnog fakulteta i Advokatske komore Beograd i zajednička obuka za polaganje pravosudnog ispita koju će na Pravnom fakultetu u Beogradu držati i profesori fakulteta i advokati. Cilj je balans u znanju kako u teoriji tako i u praksi.

Značajna aktivnost Advokatske komore Beograda je i saradnja sa dnevnim listom "Večernje novosti" u okviru koje se kao dodatak u ovom dnevnom listu objavljuje "Advokat", jedinstveno izdanje namenjeno kako stručnoj javnosti tako i običnim građanima i njihovim svakodnevnim problemima. U ovom dodatku obrađuju se najvažnije teme iz oblasti pravosuđa i advokature. Tekstove pišu stručnjaci, članovi AKB, a novinari Večernjih Novosti ih prilagođavaju čitaocima.

Kompanija Paragraf bila je učesnik ovog skupa, gde je prisutnima predstavila svoja aktuelna izdanja, a svaki učesnik dobio je na poklon Zbirku krivičnopravnih sudskih odluka.

 Učesnici savetovanja su naročito bili zainteresovani za Paragrafovo najnovije izdanje Priručnik za primenu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 54/2019) kao i Sudsko-advokatski rokovnik za 2020. godinu, rokovnik za sudije, advokate, javne beležnike i javne izvršitelje.

Da se podsetimo, "Prvo advokatsko savetovanje" organizovala je Advokatska komora Beograda 2018. godine. Na skupu koji je održan 26-28.10.2018. godine u Hotelu "MONA" na Zlatiboru pored velikog broja advokata učestvovalo je: Ministarstvo pravde, sudije, javni tužioci, profesori pravnih fakulteta, predstavnici strukovnih udruženja, medija i nevladinog sektora.

Teme panela 2018. godine bile su:

- ustavni položaj advokature i Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći,

- kol centar advokatske komore za postavljanje branilaca po službenoj dužnosti,

- problemi sudske prakse u krivičnom i parničnom postupku,

- odnos advokature i drugih pravosudnih profesija i

- obavezno tonsko snimanja suđenja.

Diskusiju su inicirali panelisti iz različitih pravosudnih profesija uz aktivno uključivanje svih učesnika, kojih je bilo 350 u prepunoj sali Hotela "MONA".

Izvor: Redakcija, Snežana Zvonarić, 27.10.2019.