Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT AMANDMANA NA USTAV RS: Venecijanska komisija preporučuje izmene koji se odnose na izbor nesudijskih članova Visokog saveta sudstva (VSS), sastav Državnog veća tužilaca (DVT), način raspuštanja VSS, razrešenja sudija i tužilaca zbog nestručnosti, ujednačavanje sudske prakse, kao i na izbor tužilaca


Venecijanska komisija (VK) objavila je svoje mišljenje na Nacrt amandmana na Ustav RS u kojem je navela šest zamerki na rešenja koja bi trebalo da budu otklonjena. Mišljenje Venecijanske komisije pokazuje da je ovo savetodavno telo Saveta Evrope srpskim vlastima preporučilo da pojedine amandmane, koje je ranije kritikovala struka, povuče i izmeni. Da će doći do izmena najavila je i sama ministarka pravde navodeći da će Ministarstvo pravde svakako prihvatiti sva mišljenja koje je dala ova Komisija.

Uprkos nekim zamerkama, Venecijanska komisija, kako se navodi na samom početku ovog mišljenja, uočava ozbiljne napore srpskih vlasti za, kako su naveli, razvoj moderne demokratije i želju da se zadovolje najviši standardi vladavine prava.

Ipak, Komisija preporučuje vlastima da izmene amandmane koji se odnose na izbor nesudijskih članova Visokog saveta sudstva (VSS), sastav Državnog veća tužilaca (DVT), način raspuštanja VSS, razrešenja sudija i tužilaca zbog nestručnosti, ujednačavanje sudske prakse, kao i na izbor tužilaca.

Pojedinačno, kako se može videti, Venecijanska komisija je povodom amandmana koji je predložen za izbor sastava Visokog saveta sudstva pozvala srpske vlasti da izmene predloženi amandman kako bi se osigurao pluralizam unutar VSS.

VK smatra da izbor (pet) nesudijskih članova Saveta (istaknutih pravnika) koje bira Narodna skupština u prvom krugu većinom od 3/5 narodnih poslanika, a u drugom 5/9 poslanika dovodi do mogućnosti da polovina članova VSS bude istog stava i da odlučuje u skladu sa željama trenutne vlade.

Ovaj amandman, kako dodaju, zbog toga nije podoban za obezbeđivanje pluralizma unutar VSS.

"Venecijanska komisija zbog toga poziva srpske vlasti da pronađu drugačije rešenje", navodi se u mišljenju.

Što se tiče predloženog amandmana za sastav DVT, Venecijanska komisija smatra da njime ne treba da dominira Narodna skupština kao i da mora da ima kredibilitet i stekne poverenje javnosti.

VK smatra da treba izmeniti taj amandman kojim je predloženo da u sastavu DVT bude pet članova (istaknutih pravnika) koje bira Narodna skupština, od ukupno 11, među kojima je i ministar pravde i republički javni tužilac kojeg takođe bira Skupština, jer, kako navodi, to daje razloge za zabrinutost.

"Kao i u slučaju VSS, bolje rešenje je da se osigura pluralizam u DVT i da se otvorena pitanja u odnosu na sudije, primene i na tužioce u DVT, u meri u kojoj je to moguće", dodaje VK.

Rešenje iz predloženog amandmana prema kojem se VSS raspušta ukoliko u roku od 30 dana ne donese određene odluke, prema mišljenju VK, može da dovede ili do ubrzanog donošenja odluka ili čestih raspuštanja VSS.

Imajući u vidu da je sastav VSS pet sudija i pet članova koje bira Narodna skupština, "mrtve tačke", odnosno nemogućnost donošenja odluka, mogu potencijalno izazvati članovi VSS koje je izabrao parlament - naspram sudija, ili obrnuto.

"Ovo stvara mogućnost da VSS postane neoperativan", navodi VK i savetuje da amandman ili bude obrisan ili da se pooštre uslovi za raspuštanje Saveta.

Kada je u pitanju razrešenje sudija i tužilaca zbog nestručnosti, Venecijanska komisija je ukazala da predloženim amandmanima nije predviđena disciplinska odgovornost za sudije i tužioce, dok su navedeni, kako kaže, vrlo nejasni razlozi za razrešenje sudija i zamenika javnih tužilaca.

"Važno je da se u Nacrtu amandmana precizira disciplinska odgovornost i razrešenje. Upotrebu nejasne terminologije, kao što je 'nestručnost' bez daljeg preciziranja, treba izbeći", navodi se u mišljenju VK.

VK preporučuje brisanje dela amandmana koji kaže: "način da se osigura jedinstvena primena prava od strane sudova treba da bude regulisana zakonom".

Međutim, kako dodaje, ako se smatra da u Ustav treba uključiti upućivanje na potrebu da se obezbedi odgovarajuća harmonizacija sudske prakse i ako se pozivanje na ulogu Vrhovnog suda ne smatra dovoljnim, tada bi prvi stav ovog amandmana mogao upućivati na uzimanje u obzir ili na dužno poštovanje sudske prakse".

Šesta zamerka VK se odnosi na izbor vrhovnog tužioca i javnih tužilaca, koje prema rešenju iz predloženog amandmana bira Narodna skupština kojoj oni odgovaraju.

Međutim, dok je za VK prihvatljivo da vrhovnog tužioca bira Narodna skupština i da joj bude odgovoran za sveukupno sprovođenje zakona, Komisija smatra da drugi javni tužioci ne bi trebalo da imaju "bilo kakvu direktnu vezu sa Narodnom skupštinom" i preporučuje izmenu predloženih rešenja.

Pored navedenih preporuka, VK ukazuje da bi i druge predložene izmene odredbi Ustava trebalo da budu usaglašene i izmenjene u skladu s njima. Ove predložene izmene Ustava, kako se navodi, predstavljaju okvir za uređenje pravosuđa u Srbiji, pa zbog svoje prirode ne bi trebalo da budu previše detaljne, jer će u širem smislu uticati na kvalitet konkretnih zakona.

Već na samom početku Mišljenja na amandmane koje joj je uputilo Ministarstvo pravde, Venecijanska komisija se osvrnula i na član 4 aktuelnog Ustava u kome se navodi da se je vlast u Srbiji uređena na podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku koje se zasnivaju na ravnoteži i međusobnoj kontroli.

Ocena Komisija je da zabrinjava sintagma "uzajamna kontrola".

"Reč kontrola može da dovede do različitih interpretacija koje se tiču uloga grana vlasti, a posebno izvršne prema sudovima i može dovesti do političke kontrole nad sudstvom", zaključuje ovo savetodavno telo.

Izvor: Vebsajt Insajder, 25.06.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija