Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TREĆI DAN SAVETOVANJA KOMPANIJE PARAGRAF NA PALIĆU, 24-27. SEPTEMBRA 2017. GODINE: Razmatrane teme u oblastima budžetskog sistema, budžetskog računovodstva, računovodstva i revizije


Trećeg dana Savetovanja, 26. septembra 2017. godine, u organizaciji kompanije Paragraf pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru" organizovana su predavanja za učesnike iz javnog i privatnog sektora.

Za učesnike iz javnog sektora razmatrane su aktuelnosti u oblasti budžetskog sistema i budžetskog računovodstva.

Uvodno predavanje o najavljenim novinama u obračunu plata zaposlenih u javnom sektoru (Zakon o zаpоslеnimа u javnim službom i Zakon o platama službenika nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave), održao je Marko Jekić, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru".

Dr Dragan Luković, savetnik generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije izlagao je na temu obaveze korisnika javnih sredstava u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) i Zakonom o tajnosti podataka ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009), nakon čega je odgovarao na pitanja učesnika.

Jasmina Vratonjić, odgovorna urednica stručnih časopisa "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", govorila je o novinama aktuelnostima u poslovanju korisnika javnih sredstava za 2018. godinu (planiranje i izveštavanje, nalazi i preporuke DRI).

Završno predavanje za učesnike iz javnog sektora održala je Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, zaposlena u Ministarstvu finansija, koja je održala predavanje na temu interne revizije kod korisnika javnih sredstava (preporuke i slabosti u sistemu plata).

Za učesnike iz privatnog sektora razmatrane su aktuelnosti u oblasti računovodstva i revizije.

Danijela Krajić, viša urednica stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" održala je uvodno predavanje o aktuelnim i spornim pitanjima u vezi primene računovodstvenih propisa.

Dr Marina Protić, odgovorna urednica stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" govorila je o računovodstvenom, poreskom i pravnom aspektu kupoprodaje dospelih potraživanja.

Mr Milica Bjelić, ovlašćena eksterna i interna revizorka izlagala je na temu Cash flow-a iz ugla izveštavanja i upravljanja novčanim tokovima.

Mile Orlović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Pravnik u privredi" održano je predavanje o delatnosti upravljanja zgradama i obavezama stambenih zajednica.

Završno predavanje za učesnike privatnog sektora održala je dr Mirjana Šušnjara, sudija Prekršajnog apelacionog suda u penziji, na temu odgovornosti pravnih lica za saobraćajne prekršaje vozača.

Predavanja se nastavljaju u sredu, 26. septembra 2017. godine, četvrtog dana savetovanja, po planiranom programu.

Izvor: Redakcija, 26.09.2017.