Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUGI DAN SAVETOVANJA KOMPANIJE PARAGRAF NA PALIĆU, 25-28. SEPTEMBRA 2016. GODINE: Ruža Urošević, sudija Upravnog suda održala predavanje o opštem upravnom postupku


Drugog dana Savetovanja, 26. septembra 2015. godine, u organizaciji kompanije Paragraf pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru" organizovana su predavanja za učesnike iz javnog i privatnog sektora.

Za učesnike iz javnog sektora razmatrani su aktuelni propisi o nadležnostima i poslovanju korisnika javnih sredstava.

Prof. dr Zlatko Stefanović, sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu održao je uvodno predavanje na temu raspolaganja stvarima u javnoj svojini, tj. davanju stvari u javnoj svojini na korišćenje i u zakup, nakon čega je odgovarao na pitanja učesnika.

Snežana Vukotić, pomoćnik direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, izlagala je na temu evidencije nepokretnosti u javnoj svojini i načinu raspolaganja nepokretnostima između titulara javne svojine kao i između titulara javne i privatne svojine. Učesnici su bili u prilici da postave pitanja.

Ruža Urošević, sudija Upravnog suda, govorila je o opštem upravnom postupku, sa posebnim osvrtom na shodnu primenu pravila upravnog postupka, i dužnost pribavljanja podataka po službenoj dužnosti. Nakon izlaganja odgovarala je na mnogobrojna pitanja učesnika.

Biljana Antić, prosvetni inspektor grada Beograda održala je predavanje o pripremljenosti ustanove obrazovanja i vaspitanja za rad na početku školske 2016/2017. godine, te primeni kontrolnih lista u redovnom inspekcijskom nadzoru.

Završno predavanje za učesnike iz javnog sektora održao je Ranko Jerković, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru". On je izlagao na temu Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i novinama koje očekuju AP i JLS od 1. decembra 2016. godine, obaveze poslodavaca pre početka primene Zakona – raspoređivanje službenika i zaključivanje ugovora o radu sa nameštenicima, prvi kadrovski plan za AP i JLS, rok za naknadno polaganje državnog stručnog ispita.

Za učesnike iz privatnog sektora razmatrane su aktuelnosti u primeni računovodstvenih propisa.

Danijela Krajić, urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" održala je uvodno predavanje na temu Računovodstveno evidentiranje ulaganja u tuđa osnovna sredstva po osnovu ugovora o zakupu.

Milica Bjelić, ovlašćeni eksterni i interni revizor sa učenicima iz privatnog sektora razmatrala je kako izabrati najpovoljniji izvor u konkretnoj situaciji – uticaj na finansijske izveštaje, osnovne izvore finansiranja.

Marina Protić, odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" i Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik navedenog stručnog časopisa, održali su predavanje na temu priznavanja i vrednovanja potraživanja.

Završno predavanje održao je Mile Orlović, viši urednik stručnog časopisa "Pravni instruktor", koji je izlagao na temu promena poverioca ili dužnika i izmirivanju novčanih obaveza prebijanjem.

Predavanja se nastavljaju u utorak 27. septembra 2016. godine, trećeg dana savetovanja, po planiranom programu.

Izvor: Redakcija, 26.09.2016.