Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA TRIBINA "USTAVNE PROMENE – POLOŽAJ ADVOKATURE U SVETLU NOVOG NACRTA IZMENE USTAVA"


U Advokatskoj komori Vojvodine (AKV), 25. aprila 2018. godine, održana je tribina na temu "Ustavne promene – položaj advokature u svetlu novog nacrta izmene Ustava" na kojoj je govorila advokat Tanja Arsić – članica upravnog odbora AKV.

Na početku izlaganja, kratku uvodnu reč dao je predsednik AKV, Vladimir Beljanski, ističući da su već i na civilnim okruglim stolovima povodom Radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, ukazivali na sve moguće probleme koji mogu da proisteknu usvajanjem predloženih izmena.

Advokat Tanja Arsić je u svom izlaganju iznela niz primedbi na predloženi Nacrt amandmana na Ustav RS, i to u pogledu sudske prakse – kao izvora prava, gde se nameće precedentni sistem, bez postojanja slobodnog sudijskog uverenja, potom pitanje pravosudne akademije i način izbora nosilaca pravosudnih funkcija, čime se otvara mogućnost uticaja izvršne vlasti na prijem kandidata.

Oštro je iskritikovala svrstavanje advokata u pružaoce usluga, jer advokatura ne učestvuje u tržišnoj utakmici, već pruža pravnu pomoć, i istakla da član 67 treba da ostane nepromenjen. Položaj advokature u svetlu novog nacrta podvela je pod 3 tačke i to:

  • ne spominju ih u oblasti pravosuđa;
  • izgubili su i mesto u Visokom savetu sudstva;
  • kao i u pogledu izmena koje se odnose na izbor kandidata za pravosudnu akademiju, advokati su u nemogućnosti da budu birani za sudije.

Na kraju izlaganja kritički se osvrnula i na radnu grupu izrade nacrta, kao i rad okruglih stolova, čime je najpre iznela primedbu da na raspravama nije ni bilo teksta predloga izmena, potom da nije prisustvovao ni dovoljno edukovan kadar, rasprave su nedovoljno argumentovane od strane radne grupe, izostala je i kvalitetna diskusija, a iz čega se zaključuje da su osnovni interesi i ciljevi radne grupe bili upravo politički i novčani. Izlaganje je završila postavljanjem pitanja kuda idemo, te prepustila kolegama dalju diskusiju.

Izvor: Redakcija, 26.04.2018.