Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRTI ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U JAVNOJ UPRAVI, O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: Mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije o nacrtima zakona


Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenja o Nacrtu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i prosledila ih Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Pomenuti nacrti zakona sadrže značajne novine, koje se, pre svega, tiču osnivanja Nacionalne akademije za stručno usavršavanje u javnoj upravi. Ove novine bi trebalo da doprinesu reformi sistema stručnog usavršavanja i daljoj profesionalizaciji javne uprave. S druge strane, pojedine predložene odredbe sadrže nedostatke i rizike korupcije koji se tiču, pre svega, upotrebe nepreciznih formulacija, nepostojanja rokova, davanja širokih diskrecionih ovlašćenja, postojanja pravnih praznina i davanja ovlašćenja organima javne vlasti da određena pitanja bliže urede podzakonskim aktima, iako bi ih trebalo urediti zakonskim odredbama.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 23.05.2017.
Naslov: Redakcija