Zastava Bosne i Hercegovine

DOPUNA PRAVNOG STAVA O DOZVOLJENOSTI UGOVARANJA TROŠKOVA KREDITA: Advokati tvrde da je pravni stav VKS-a krivično delo, a Sud da se dopuna stava pogrešno interpretira


Protest advokata nezadovoljnih pravnim stavom Visokog kasacionog suda da bankama bude dozvoljeno da ugovaraju troškove obrade kredita i premije osiguranja za kredit održan je početkom nedelje. Advokati koji su protestvovali ispred Vrhovnog kasacionog suda (VKS) uručili su svoje zahteve sudijama tog suda, a pre samog uručenja došlo je da manje "gužve" na vratima suda.

Tokom protesta, advokati su poručili da je taj pravni stav na štetu građana, a u korist bankarskog sektora i najavili da će nastaviti da protestuju sve dok taj stav ne bude povučen.

Advokat Miroslav Živković ukazao je da je pre 20 godina donet stav da se ne mogu naplaćivati troškovi obrade kredita te da je važio sve do prošle nedelje kada je Vrhovni kasacioni sud objavio novi pravni stav.

"Ovo se ne može nazvati stavom, već krivičnim delom", ukazao je Živković i istakao da advokati hitno traže da se taj pravni stav povuče.

Advokati traže, kako je naveo Živković, i od Advokatske komore Srbije da naloži obustavu rada po svim predmetima.

Advokat Branislav Tapušković naveo je da ne može da shvati da advokati kao, kako kaže, uličari, zaustavljajući saobraćaj, moraju da traže da se taj pravni stav povuče umesto razgovorom.

"Ta odluka nije rezultat savesnih odluka sudija koji su u zgradi iza mojih leđa", ukazao je i dodao da advokati zahtevaju da se pravni sistem u našoj državi uredi.

Advokat Emilija Petrović pozvala je sve advokate da stupe u totalnu obustava rada i štrajk sve dok se, kako je navela, taj sramni stav Vrhovnog kasacionog suda ne povuče.

Navodeći da nijednim pravnim aktom nije predviđeno da u bilo kojoj situaciji Vrhovni kasacioni sud može da menja svoj ranije zauzet stav, Petrović je upitala po kojoj proceduri je stav promenjen, kao i koji materijal je bio korišćen za dopunu.

Advokat Dragoslav Ljubičanović ukazao je da je ispunjavanje njihovog zahteva pitanje principa da li zakon može da se menja na "hitnim tajnim sednicama po nečijoj direktivi".

"Nećemo ovo gledati kroz lične interese već kroz stvar principa i zakonitosti. Ne može se pregovarati po pitanju zakona. Nema kompromisa. Ne može se menjati zakonska norma mišljenjem i ne može se menjati na štetu onih koji su najugroženiji - građana", poručio je Ljubičanović.

Upitao je kako nikada ništa nije promenjeno u korist banaka.

Navodeći da su građani i privreda u dužničkom ropstvu, Ljubičanović kaže da je bankarski sektor ucenio državu tako što je rekao da će poskupeti kredite privredi.

"Da li ćemo ćutati na to? Naknade građanima su poskupele. Oni vrše ucenu cele države, celog naroda", ukazao je.

Nakon završenih obraćanja, Živković je pozvao prisutne advokate da uđu u Vrhovni kasacioni sud i, kako je naveo, pogledaju se u oči sa sudijama tog suda.

Došlo je do manjeg incidenta kada su krenuli svi na ulaz, a obezbeđenje im je zabranilo da uđu.

Nakon nekih pet minuta "gurkanja" na samom ulazu, nekoliko advokata je uspelo da uđe u sud i preda zahteve.

Nakon toga, advokati su se povukli ponovo na ulicu, a ubrzo je protest i završen uz poruku da neće odustati od ispunjavanja svojih zahteva i da će nastaviti sa protestima.

Advokati Miroslav Živković, Marko Milutinović i Nikola Živulović ocenili su da je najnoviji stav Vrhovnog kasacionog suda (VKS) donet u korist banaka, a na štetu građana tj. klijenata i naveli da je to razlog protesta.

Oni su naveli da je osnovni zahtev ovog protesta, na koji su se, prema njihovim rečima advokati spontano odlučili, da se akt Vrhovnog kasacionog suda povuče i da će protestovati sve dok se to ne dogodi.

Advokat Miroslav Živković je naveo da Vrhovni kasacioni sud 20 godina stoji na stanovištu da banke nemaju pravo na naplatu naknadu troškova odnosno da ih mogu naplatiti samo ako su stvarno obrazloženi po visini i strukturi a sada odjednom iznosi suprotan stav.

Prema Živkovićevim rečima zaduženje Vrhovnog kasacionog suda jeste da ujednačava sudsku praksu, a ovde a ovde pošto je praksa sudova bila jedinstvena, nije bilo potrebe da se oglašava.

Njegov kolega Marko Milutinović je istakao da se stav VKS odnosi i na dozvoljenost naplate troškova osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) za šta, kako je rekao, postoji ogroman broj presuda kojima su sudovi izrekli da je to nedozvoljeno.

"Iz prethodnog perioda imamo nekoliko odluka Vrhovnog kasacionog suda koje su bile u korist građana koji tuže banke. Šta je dovelo do toga da sud promeni stav nije jasno", rekao je Milutinović, uz opasku da bi ovaj sud trebalo da ujednačava stavove i praksu, a sada je doneo stav koji je suprotan ranijim stavovima.

Advokat Nikola Živulović je ukazao da bi za donošenje stava VKS trebalo da postoji sporno pravno pitanje, čega prema njegovim rečima nije bilo jer je recimo kod naplate premije osiguranja kod NKOSK sudska praksa bila jedinstvena.

Na pitanje da li će sada i građani koji su dobili sporove protiv banaka vezano za naplatu troškova obrade kredita i premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, retroaktivno vraćati novac koji su na sudskim presudama dobili, advokat Živković je odgovorio da "to i jeste cilj, da se građani oglobe"

Advokati su naveli i da je predsednik Advokatske komore Srbije Viktor Gostiljac, povodom najnovijeg stava Vrhovnog kasacionog suda zatražio sastanak sa predsednicom ovog Jasminom Vasović.

Banke su iskazale načelnu spremnost da u slučaju svakog povoljnog ishoda spora pred Vrhovnim kasacionim sudom, od druge strane ne naplaćuju troškove koje su same imale u vezi vođenja svakog pojedinog spora, već da oni ostanu na teret banaka, saopšteno je z Udruženja banaka.

Vrhovni kasacioni sud u petak je doneo odluku po kojoj banke imaju pravo da naplaćuju troškove obrade kredita i troškova osiguranja stambenog zajma kod Nacionalne asocijacije za osiguranje kredita (NKOSK).

Udruženje banaka ocenilo je da je Vrhovni kasacioni sud svojim tumačenjem definisao kako sudska praksa treba da izgleda za sve tekuće i buduće sporove, što će omogućiti da se zaustavi talas sudskih procesa između klijenata i banaka i da se njihov odnos vrati u stanje zdravog partnerstva i saradnje.

Stavovima koje je doneo VKS pravosudni sistem Srbije se približio pravosudnim sistemima Evropske Unije i zemalja regiona. Upornost banaka da dokažu da su u pravu, posle zaista velikog broja sporova i iznetih argumenata, konačno je urodila plodom, piše u saopštenju.

Takođe, navodi se da ovim najnovijim stavovima VKS-a problem nije konačno rešen, jer treba privesti kraju sve započete parnice.

Saopšteno je da su banke iskazale načelnu spremnost da u slučaju svakog povoljnog ishoda spora ne naplaćuju od druge strane koja je izgubila spor, već da troškovi ostanu na teret banke.

Predmeti u kojima je doneta i izvršena presuda protiv banaka, takođe neće biti predmet bilo kakve pravne akcije banaka protiv klijenata.

Generalni sekretar Udruženja banaka Vladimir Vasić objasnio je da ovakvim stavom Vrhovnog kasacionog suda nema ni pobednika, ni pobeđenih i istakao da je njime ekonomija Srbije na dobiti.

"Za kreditni rejting Srbije i izglede za njegovo dalje povećanje, očuvanje poverenja investitora u hartije od vrednosti Republike Srbije na međunarodnom tržištu, za nastavak stranih i domaćih investicija, veoma je važna poruka o pravnoj sigurnosti investicija koja je ovakvim stavom VKS poslata", ukazao je Vasić.

On ističe da ovakav stav bankama omogućava da nastave sa snažnom kreditnom aktivnošću, bez koje nema planiranog rasta BDP-a, ali ni podizanja standarda građana i unapređenja performansi naših preduzeća.

Vrhovni kasacioni sud (VKS) saopštio je da je u javnosti pogrešno interpretirana dopuna stava sednice Građanskog odeljenja tog suda u vezi sa troškovima obrade kredita, ističući da on nije izmenjen u odnosu na stav iz 2018. godine.

Taj stav je dopunjen objašnjenjem o dometu njegove primene i rezultat je nesaglasnosti sudova u njihovim odlukama i obrazloženjima kao i potrebe ujednačavanja sudske prakse, navodi se u saopštenju Opšte sednice VKS, koju čine sve sudije tog suda.

Posebno se ukazuje da je Vrhovni kasacioni sud najviša sudska instanca u Srbiji, te da stavove zauzima u skladu sa zakonom i Poslovnikom o radu, koji nisu obavezujući, već služe ujednačavanju sudske prakse.

"Sa stavovima koje je zauzeo Vrhovni kasacioni sud moguće je polemisati isključivo u zakonskim okvirima", navodi se u saopštenju i dodaje da Opšta sednica VKS najoštrije osuđuje "potrebu određenih interesnih grupa da davanjem sopstvenog tumačenja obmanu javnost i politizuju rad VKS".

Izvor: Vebsajt RTV, 20.09.2021.
Naslov: Redakcija