Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TREĆI DAN SAVETOVANJA KOMPANIJE PARAGRAF, ZLATIBOR, 21-24. MAJ 2017. GODINE, "NOVINE I PRIMENA OPŠTIH I FINANSIJSKIH PROPISA U JAVNOM I U PRIVATNOM SEKTORU": Razmatrane teme vezano za internu kontrolu i reviziju u javnom sektoru, teme vezane za oblast obrazovanja, aktuelnosti u primeni poreskih propisa, propisa iz oblasti zarada i radnih odnosa


Trećeg dana Savetovanja, 23. maja 2017. godine, u organizaciji kompanije Paragraf, pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru" organizovana su predavanja za učesnike iz javnog i privatnog sektora.

Za učesnike iz javnog sektora razmatrane su teme vezano za internu kontrolu, reviziju i inspekciju u javnom sektoru, kao i teme vezane za oblast obrazovanja.

Jasmina Vratonjić, odgovorni urednik za budžetski sistem i budžetsko računovodstvo stručnih časopisa "Budžetski instruktor", "Pravnik u javnom sektoru", održala je uvodno predavanje o finansijskom upravljanju i kontroli - procedure, rizici, nalazi i preporuke Državne revizorske institucije.

Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, Ministarstva finansija, govorila je o postupanju interne revizije - veza interne kontrole i interne revizije, komunikacija, etički kodeks, davanje i praćenje preporuka.

Snežana Vukotić, pomoćnik direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, održala je predavanje u vezi sa evidencijom i korišćenjem nepokretnosti i pokretnih stvari u javnoj svojini, upisu i proceni vrednosti.

Mirjana Popović, savetnik Vrhovnog kasacionog suda, izlagala je na temu predloga novih zakonskih rešenja u oblasti obrazovanja i vaspitanja - osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja, osnovno i srednje obrazovanje.

Završno predavanje trećeg dana Savetovanja za učesnike iz javnog sektora održala je Biljana Antić, prosvetni inspektor Grada Beograda, koja je govorila o inspekcijskom nadzoru u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, nakon čega je odgovarala na pitanja učesnika.

Veoma interesantna predavanja su obeležila i privatni sektor, gde je glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Aleksandar Milanović, otvorio diskusiju osvrtom na pojedina praktična pitanja u vezi sa podnošenjem izmenjene poreske prijave.

Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", održao je predavanje o aktuelnostima u vezi sa primenom novih pravila o određivanju mesta prometa usluga u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 - usklađeni din. izn.).

Marija Torlak, viši urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", izlagala je na temu poreskog tretmana naknada troškova zaposlenih.

Dušan Pavlović, supervizor svih redakcija i glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Pravnik u pravosuđu", govorio je o privremenom angažovanju radnika preko agencija za zapošljavanje.

Završno predavanje trećeg dana Savetovanja za učesnike iz privatnog sektora održao je Mile Orlović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa ‘"Pravnik u privredi", koji je izlagao na temu načina finansiranja privrednog društva od strane osnivača - ulaganje u osnovni kapital, zajam i dodatne uplate.

Izvor: Redakcija, 23.05.2017.