Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Izvršitelji i zamenici izvršitelja koji su imenovani do 1. jula 2016. godine dužni su da polože pravosudni ispit do 1. januara 2018. godine, u suprotnom će biti razrešeni


Imajući u vidu da je od sredine 2016. godine počela primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016 - autentično tumačenje - dalje: Zakon), Javnoizvršiteljske tarife ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016) i drugih propisa, rezultati Komore izvršitelja su zadovoljavajući. U taj učinak spada veliki broj sprovedenih izvršenja i 805 miliona dinara uplaćenih na ime PDV-a u budžet, navodi Aleksandra Trešnjev iz ove Komore.

Novi Zakon stupio je na snagu 1. jula 2016. godine i do tog datuma stranke koje su imale stare izvršne predmete trebalo je da se opredele da li će im potraživanje naplatiti sud ili javni izvršitelji. Ukoliko se nisu opredelili, predmet je po zakonu obustavljan. Prema raspoloživim podacima, na kraju 2016. godine ukupan broj rešenih predmeta u osnovnim sudovima, u izvršnoj materiji, na osnovu ove odredbe, iznosio je 813.564.

Po novom Zakonu, javni izvršitelji mogu da postupaju u svim materijama izuzev kad su u pitanju porodični odnosi i vraćanje zaposlenog na posao, dok su u komunalnim predmetima oni, a ne sud, jedini nadležni. U Srbiji, inače, postoji 236 javnih izvršitelja, a ukupan broj zaposlenih u kancelarijama je 1.295.

Trenutno je u toku redovan nadzor Ministarstva pravde. Prošle godine Ministarstvo je iniciralo jedan disciplinski postupak protiv izvršitelja, Komora je inicirala pet, a za pet su predloge podneli zajedno. Troje izvršitelja ostalo je bez licence, dobili su trajnu zabranu obavljanja delatnosti.

Sa proširenim nadležnostima, izvršitelji su dobili i veću odgovornost i pooštrene uslove za obavljanje delatnosti - svi moraju da imaju položen pravosudni ispit. Oko osamdesetak njih ga još nema, a kako navode u Ministarstvu pravde, rok ističe na kraju 2017. godine i neće biti produžavan. I oni i notari su nosioci javnih ovlašćenja (na njih su preneta ovlašćenja suda), a notari moraju čak da imaju kvalifikacije sudije višeg suda.

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 i 106/2016 - autentično tumačenje)

Nastavljanje rada izvršitelja i zamenika izvršitelja. Polaganje pravosudnog ispita

Član 548

Izvršitelji i zamenici izvršitelja imenovani u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 31/11, 99/11 - dr. zakon, 109/13 - US, 55/14 i 139/14) nastavljaju sa radom.

Izvršitelji i zamenici izvršitelja koji su imenovani ili budu imenovani do 1. jula 2016. godine dužni su da polože pravosudni ispit do 1. januara 2018. godine.

Ako do 1. januara 2018. godine ne polože pravosudni ispit, biće razrešeni.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 19.02.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija