Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SET PREDLOGA OBRAZOVNIH ZAKONA: Zakoni se usklađuju sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti


Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kao krovni zakon, menja se pre svega zbog usklađivanja sa odredbama novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), rekao je ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

To se pre svega odnosi na Jedinstveni informacioni sistem u kojem učenici još u predškolskom uzrastu dobijaju poseban broj koji ih prati do kraja školovanja, podaci se čuvaju u jedinstvenom registru i sada su brojne procedure pojednostavljene, rekao je ministar.

Obrazlažući pred poslanicima Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, Šarčević je pohvalio rad državne Agencije za kvalifikacije i rekao da su u njenu nadležnost prešlo i priznanje stranih visokoškolskih diploma, kao i da će procedure nostrifikacije diploma biti ubrzane.

"Izjednačeni su modeli neformalnih i formalnih vidova obrazovanja i sticanje sertifikata podrazumeva da se formiraju posebni centri za takozvano doživotno učenje", rekao je Šarčević.

Ministar prosvete je istakao da su formirani srednjoškolski resurs centri u deset gradova u kojima poslodavci lakše nalaze kadrove koji su im potrebni. Govoreći o Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ministar je rekao da se on usaglašava sa dva zakona koje je Narodna skupština već donela - o dualnom srednjem obrazovanju koji se već primenjuje, kao i o dualnim studijama koji još nije u primeni.

Šarčević je pohvalio sistem dualnog obrazovanja kao onaj koji nudi više prakse učenicima i rekao da poslodavci shvataju da što pre treba da potpišu ugovore sa školama.

Ministar je kratko obrazložio Predlog zakona o žigovima kojim se nacionalni model usklađuje sa svetskim, kao i potvrđivanje sporazuma sa Francuskom i Severnom Makedonijom u oblasti obrazovanja. Ministar prosvete predložio je i potvrđivanje Marakeškog ugovora koji će omogućiti pristup slepim i slabovidim licima iz više zemalja da pristupe materijalima štampanim Brajevim pismom.

Izvor: Vebsajt N1, 20.01.2020.
Naslov: Redakcija