Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TRANSPARENTNOST SRBIJE: Iskoristiti preporuke GREKO-a do novog roka


Nakon što je antikorupcijsko telo Saveta Evrope (GREKO) saopštilo da Srbija nije na zadovoljavajući način sprovela nijednu od 13 preporuka o sprečavanju korupcije među parlamentarcima, sudijama, tužiocima, oglasila se Transparentnost Srbija pozivom Vladi i Narodnoj skupštini Republike Srbije da te preporuke iskoriste u novom roku, koji nam je dat, do 31. oktobra 2018. godine.

U najnovijem izveštaju Grupe država protiv korupcije (GREKO) navodi se, između ostalog, da je postignut samo ograničen napredak u pogledu transparentnosti rada Narodne skupštine, te da je u tom pogledu neophodna odlučnija akcija, kao i usvajanje kodeksa ponašanja i uvođenje pravila za članove parlamenta o tome kako oni komuniciraju sa lobistima i trećim stranama.

Transparentnost Srbija, naime, smatra da je naročito važno da se ove preporuke iskoriste za poboljšanje zakona i prakse u vezi sa donošenjem propisa, uključujući javne rasprave u pripremi zakona i sprečavanje da se kroz skrivene uticaje i neuređeno lobiranje utiče na odluke organa vlasti.

Iako je GREKO ovaj put bio fokusiran na parlament, potreba za povećanjem transparentnosti procesa odlučivanja još više postoji kada je reč o izvršnoj vlasti, navodi se u saopštenju Transparentnosti Srbije.

Smatraju, navode, da Nacrt zakona o lobiranju, koji je Ministarstvo pravde najavilo reagovanju na GREKO izveštaj, treba da obuhvati i ova pitanja.

Transparentnost konstatuje i da se deo preporuka tiče pravosuđa, te da, iako se ta pitanja delom tretiraju kroz aktuelne predloge za izmenu Ustava, to nije dovoljno.

Izvor: Vebsajt RTS, 16.03.2018.