Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAVET EVROPE: Srbija nije primenila nijednu od preporuka za sprečavanje korupcije u parlamentu, sudstvu i tužilaštvu


Srbija nije primenila nijednu od 13 preporuka koje joj je Komisija Grupe država za borbu protiv korupcije (GRECO) dostavila u julu 2015. godine, navodi se u objavljenom izveštaju o primeni preporuka.

Kako je saopšteno iz Saveta Evrope, GRECO je konkretno preporučio mere neophodne kako bi se unapredila transparentnost parlamentarnih procesa, uključujući i obezbeđenje adekvatnog vremenskog okvira za podnošenje amandmana i korišćenje hitnih procedura kao izuzetak, a ne kao pravilo.

Pri tom je posebno istaknuta potreba za uvođenjem propisa o transparentnosti ugovora između parlamentaraca i lobista i ostalih trećih lica, a s obzirom na veliku opasnost od štetnih uticaja.

Postignut je samo ograničen napredak kada je reč o transparentnosti delovanja Narodne skupštine, navodi GRECO u zveštaju o primeni preporuka.

S tim u vezi potrebno je odlučnije postupanje, kao i usvajanje kodeksa ponašanja i uvođenje pravila za članove parlamenta koja bi se odnosila na interakciju s lobistima i ostalim trećim licima.

Preporuke iz 2015. odnosile su se, između ostalog, na jačanje nezavisnosti i uloge Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca; izmene procedura za postavljanje i unapređivanje sudija, predsednika suda i tužilaca, pre svega posredstvom izuzimanja Nacionalne skupštine iz te procedure i imenovanja na osnovu vrednovanja rezultata; kao i kontinuiranu reformu sistema vrednovanja rezultata sudija i tužilaca.

Što se tiče sudija, izveštaj GRECO pozdravlja mere preduzete za dalji razvoj uloge Visokog saveta sudstva, poboljšanje objektivnosti i transparentnosti procedura postavljanja i unapređenja sudija, kao i obučavanje sudija o etičkim pitanjima.

Pored neophodne ustavne reforme radi promene sastava Visokog saveta sudstva i izuzimanja Narodne skupštine iz procesa postavljanja sudija, GRECO očekuje i da se preispita sistem vrednovanja učinka sudija.

Slična situacija je i sa tužiocima. Preduzeti su određeni koraci za jačanje uloge Državnog veća tužilaca, proveru sistema vrednovanja učinka tužilaca i njihovo obučavanje o etičkim pitanjima.

Dalji napredak zavisi od predstojeće ustavne reforme. GRECO ponavlja zahtev srpskim vlastima da razmotre kriterijume za postavljanje i unapređenje tužilaca.

Imajući u vidu gore navedeno, GRECO zaključuje da je, sve u svemu, nivo implementacije preporuka veoma nizak i "u celini nezadovoljavajući". GRECO zbog toga traži od šefa srpske delegacije da što pre, a najkasnije do 31. oktobra 2018. godine, dostavi izveštaj o sprovođenju do sada neprimenjenih preporuka.

Izvor: Vebsajt Blic, 15.03.2018.