Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRTI ZAKONA O STUDENTSKOM ORGANIZOVANJU I O DUALNOM MODELU STUDIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU: Poboljšanje položaja studenata, definisanje načina na kojem učestvuju u visokom obrazovanju, u radu organa visoko-školskih ustanova i način na koji štite svoje interese


Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu održana je javna rasprava o Nacrtu zakona o studentskom organizovanju i o Nacrtu zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju.

Skupu na Univerzitetu u Novom Sadu prisustvovali su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, među kojima su bili pomoćnici ministra prof. dr Gabrijela Grujić i prof. dr Bojan Tubić, kao i savetnik ministra Nikola Lazić, Vladimir Bojković, prof. dr Nenad Zrnić i prof. dr Đuro Kutlača, a u ime Studentske konferencije univerziteta Srbije prisustvovali su predstavnici studenata Milan Savić, Milan Videnović, Đorđe Petrović i Borjan Soković. U ime Univerziteta u Novom Sadu, javnoj raspravi su prisustvovali prorektorka za nastavu prof. dr Sanja Podunavac-Kuzmanović i prorektor za finansije i organizaciju prof. dr Vladislav Zekić, a u ime Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost zamenica pokrajinskog sekretara prof. dr Dušica Rakić. Moderator skupa bio je pomoćnik ministra prof. dr Bojan Tubić.

Tokom javne rasprave detaljnije su predstavljene odredbe nacrta zakona o studentskom organizovanju i dualnom modelu studija, nakon čega je usledila diskusija.

Donošenje Zakona o studentskom organizovanju ima za cilj uređivanje institucionalnog okvira za studentsko organizovanje, zatim položaja, delatnosti, nadležnosti, organizacije i načina funkcionisanja organizacija i način finansiranja studentskog parlamenta i studentskih organizacija, kao i okvira za ostvarivanje zajedničkih interesa na nacionalnom nivou kroz rad studentskih konferencija i nacionalne studentske organizacije, uz unapređenje i usaglašavanje sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

Kada je reč o donošenju Zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, uspostavljanjem pravnog osnova za realizaciju ovog modela studija ostvaruje se više ciljeva reforme obrazovnog sistema koji se ogledaju u povećanju relevantnosti visokog obrazovanja i zapošljivosti svršenih studenata i osavremenjivanju nastavnog procesa kroz saradnju sa privredom, zahvaljujući čemu će studenti imati priliku da se upoznaju sa savremenim tehnološkim dostignućima koji se primenjuju u praksi. Očekivane koristi od uvođenja ovakvog modela studija obuhvataju: razvoj oblasti istraživanja i inovacija u manjim kompanijama, omogućavanje regionalnog razvoja kao posledice lokalnog i regionalnog umrežavanja kompanija i visokoškolskih institucija, zatim ostvarivanje neposrednog uvida poslodavaca u znanja i veštine studenata, kao i neposredno učestvovanje poslodavaca u razvoju kompetencija studenata i značajnom povećavanju konkurentnosti svršenih studenata na tržištu rada, što značajno povećava šanse za njihovo zapošljavanje kod poslodavca.

Period realizacije javnih rasprava povodom nacrta ova dva zakona je trenutno u toku, a javne rasprave organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Primedbe, predlozi i sugestije u vezi sa Nacrtom zakona o studentskom organizovanju dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na sledeću imejl adresu: studentsko.organizovanje@mpn.gov.rs. Javna rasprava o Nacrtu zakona o studentskom organizovanju traje do 19. aprila 2019. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije u vezi sa Nacrtom zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju dostavljaju se Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na sledeću imejl adresu: dualne.studije@mpn.gov.rs. Rok za dostavljanje primedbi i sugestija na Nacrt zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju je 18. april 2019. godine.

Izvor: Vebsajt Univerziteta u Novom Sadu, 12.04.2019.
Naslov: Redakcija