Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Savet za borbu protiv korupcije traži povlačenje ustavnih amandmana


Savet Vlade Republike Srbije za borbu protiv korupcije je saopštio da preporučuje da se Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe povuče iz dalje javne rasprave jer nije dat od relevantnih aktera reforme pravosuđa.

Ocena Saveta je da treba da se, u skladu sa evropskim standardima o nezavisnosti sudija i samostalnosti tužilaca, sprovede novi postupak izrade Radnog teksta amandmana na Ustav u kome će učestvovati sve institucije uključene u reformu pravosuđa, predviđene Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013).

U izveštaju Saveta o ustavnim amandmanima u delu pravosuđa, koji je dostavljen Vladi Srbije, navodi se da je Radna grupa koju je imenovala Komisija za sprovođenje Strategije izradila i predstavila analizu okvira ustavnih promena, ali je Ministarstvo pravde započelo svoj rad na izradi teksta amandmana potpuno ignorišući analizu Radne grupe.

"Ministarstvo pravde je još u vreme izrade Strategije od 2013. godine i kasnije na sastancima na kojima su vršene konsultacije za izmenu Ustava u 2017. i 2018. godini jasno iskazalo stav da se protivi nezavisnosti sudova i samostalnosti tužilaca po standardima koji važe u Evropskoj Uniji", ukazao je Savet u saopštenju.

Dodaje se da je Savet imao primedbe na amandmane koji se odnose na sastav Visokog saveta sudstva i to na izbor pet članova "istaknutih pravnika", zatim na predlog da se predsednik Visokog saveta sudstva bira među članovima saveta koji nisu sudije, na "zlatni glas" koji se daje predsedniku Visokog saveta sudstva, na predlog da se omogući premeštaj sudija u drugi sud ako o tome odluku donese Visoki savet sudstva i ako se radi o preuređenju sudskog sistema.

Saveta za borbu protiv korupcije ima zamerke i na predlog da ministar pravde može pokrenuti disciplinski postupak i postupak razrešenja sudija, zatim na predlog da se izbor sudija i tužilaca izmešta u Pravosudnu akademiju i omogućava se da se jedna obrazovna ustanova reguliše Ustavom.

"U pogledu javnog tužilaštva primedbe se odnose na to što se zadržava rešenje da je tužilaštvo samo samostalni organ bez garancija nezavisnosti u odnosu na izvršnu i zakonodavnu vlast", naveo je Savet i istakao da je osim primedbi na radni tekst amandman imao primedbe i na nove uvedene termine kao što su "istaknuti pravnici", "inkluzivnost", "autokratsko upravljanje", "korporatizacija", "opravdana kontrola kvaliteta i nepristrasnosti pravde", jer smatra da se ne mogu primeniti na pravosuđe.

Ministarstvo pravde Srbije je na svojoj internet stranici objavilo sve komentare koji su tokom drugog kruga javne rasprave dostavljeni na Radni tekst izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa. Stigla su 34 komentara organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja, državnih organa, profesora, advokata, kao i građana.

Kako je najavilo Ministarstvo pravde, nakon usaglašavanja Radnog teksta ustavnih amandmana biće sačinjen Nacrt koji će biti prosleđen Venecijanskoj komisiji, bez čijeg pozitivnog mišljenja se neće ići u dalju proceduru usvajanja.

Izveštaj Saveta o Ustavnim amandmanima u vezi sa pravosuđem možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt N1, 14.03.2018.
Naslov: Redakcija