Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O POSEBNIM USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA DOBIJAJU OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA I INSTALACIJA POSEBNIH SISTEMA: Pravilnikom je predviđena obavezna godišnja akreditacija protivpožarnih firmi. Iz Unije poslodavaca navode da se akreditacija može propisati samo posebnim zakonom, nikako Pravilnikom


Preduzeća koja bi da se bave poslovima protivpožarne zaštite od 2017. godine, prema novom Pravilniku o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema ("Sl. glasnik RS", br. 52/2015 i 59/2016 - dalje: Parvilnik), moraju da se akredituju.

To znači da pored veoma strogih uslova, koji se odnose na prostor, alate i kadrove, koje moraju da ispune, imaju obavezu i da podnesu zahtev za akreditaciju pred Akreditacionim telom Srbije.

Cilj Ministarstva unutrašnjih poslova bio je da time poveća odgovornost poslodavaca kada je reč o protivpožarnoj zaštiti, čak su uvedene i oštrije kaznene mere za one koji ne poštuju propise.

S druge strane, obaveza akreditacije, koja se propisuje Pravilnikom, nameće nove troškove privredi, kažu u Uniji poslodavaca. Osim toga, nije u skladu sa Zakonom o akreditaciji ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 - dalje: Zakon), koji jasno govori da je akreditacija dobrovoljna.

Aleksandra Kovačević iz Unije poslodavaca kaže da je Zakonom utvrđeno da akreditacija može da se propiše samo posebnim zakonom (o zaštiti požara, u ovom slučaju), dakle nikako pravilnikom.

Ona navodi da će iz godine u godinu poslodavci morati da obnavljaju akreditaciju. "Izlazak jednog proverivača košta 48 hiljada, plus dokumentacija koja mora da se prikupi, to je negde oko 150.000 dinara, tako da se nameću trajni troškovi nepotrebno", kaže Kovačević.

Izvor: Vebsajt N1, Tanja Veselinović, 11.05.2017.
Naslov: Redakcija