Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O POLICIJI, O JAVNOM REDU I MIRU I O JAVNOM OKUPLJANJU: PREDLOZI ZAKONA ćE PRED POSLANIKE NARODNE SKUPšTINE RS DO KRAJA JANUARA 2016. GODINE


Odbor za odbranu i unutrašnje poslove, Narodne skupštine Republike Srbije, usvojio je 13. januara 2016. godine predloge zakona o policiji, javnom redu i miru i o javnom okupljanju, o kojima će Parlament najverovatnije raspravljati sledeće nedelje.

Predlog zakona o policiji predviđa mere za iskorenjivanje korupcije iz redova MUP-a i deponovanje imovinskih kartona svih funkcionera, kao i testove integriteta, kao metod razotkrivanja korupcije.

Predviđeno je i da Sektor unutrašnje kontrole kontroliše sve pripadnike i zaposlene u MUP-u, ali i češće provere rukovodilaca i zaposlenih na visokorizičnim mestima vezano za korupciju. To će podići svest o poštovanju pravila iz radnog odnosa i sprovođenju borbe protiv korupcije.

Predlog zakona predviđa dosta novina u smislu organizacione strukture, pa će ubuduće postojati samo jedna specijalna jedinica.

Kada je reč o uslovima za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u, oni će biti pooštreni, a zaposleni će te uslove morati da ispunjavaju sve vreme svog rada u policiji. Predviđeno je karijerno napredovanje, prema kome će rezultat rada biti jednako važan kriterijum za napredovanje, a značajan deo teksta je posvećen pravilima o saradnji sa činiocima sistema bezbenosti, od lokalnih samouprava i drugih organa koji se bave bezbednošću, međunarodnim institucijama i institucijama međunarodne zajednice.

Predlog zakona o javnom okupljanju kao jednu od glavnih novina donosi da osim obezbeđivanja prava na slobodno okupljanje ono ne sme da bude takvo da ograničava slobode drugih. Definisani su rokovi koji su duži nego što su bili, a vreme održavanja skupova najliberalnije je do sada.

Okupljanje je dozvoljeno pred svim državnim institucijama, izuzev ispred strateških objekata, kao sto su za objekti za proizvodnju vode i vojne i policijske institucije.

Kada je reč o spontanom okupljanju ne postoji obaveza prijavljivanja, već je jedino važno da se ispune uslovi spontanosti, da ne postoji javni poziv za okupljanje i organizatora, jer to onda više nije spontano okupljanje.

Novina je da se skup u zatvorenom više ne prijavljuje, ali postoji obaveza organizatora da vodi računa da organizuje redarsku službu i osigura bezbednost učesnika skupa i svih građana.

Predlog zakona o javnom redu i miru ozbiljnije i sveobuhvatnije utvrđuje sve relevantne pojmove i prekršaje javnog reda i mira.Dela narušavanja javnog reda i mira veoma su značajna za osećaj lične bezbednosti svakog građanina, zbog čega, posle krivičnih dela, zauzimaju značajno mesto u oblasti bezbednosti.

Pojedini prekršaji izbrisani su iz Predloga zakona, poput skitničenja, dok je pojedinim posvećena veća pažnja, poput prekršaja koji se odnose na iskorišćavanje dece i maloletnika, za koje su propisane strože sankcije.

Izvor: Vebsajt RTS, Danica Kostić, 13.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija