Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ULAGANJIMA: CILJ ZAKONA JE POVEćANJE INVESTICIJA, IZJEDNAčAVANJE STRANIH I DOMAćIH ULAGAčA I OSNIVANJE RAZVOJNE AGENCIJE SRBIJE


Sve primedbe na Predlog zakona o ulaganjima biće pažljivo razmotrene na sednici Parlamenta, a zatim će biti uvaženi svi konstuktivni predlozi, izjavio je ministar privrede, Željko Sertić.

"Sve što bude suvislo, a da pri tom ne naruši najvažnije ciljeve Zakona, biće ugrađeno u tekst", precizirao je ministar.

Ministar smatra da je u najboljem interesu Vlade Republike Srbije da Zakon o ulaganjima dobije najširu moguću podršku, i da kao takav odmah krene u primenu, jer trenutno nema važnijeg cilja Ministarstva privrede od privlačenja investicija i stvaranja novih radnih mesta.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, predložio je donošenje amandmana na Predlog zakona, a o toj je inicijativi obavestio i Zaštitnika građana.

Poverenik tvrdi da bi usvajanjem aktuelnog Predloga zakona ozbiljno bio ugrožen postojeći i garantovani nivo prava, a posebno pominje član 24, kojim se, kako kaže, uvodi uz navodno "poštovanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)" novo rešenje prema kome o svim zahtevima za pristup informacijama u vezi sa ulaganjima odlučuje Vlada Republike Srbije.

I Transparentnost Srbija u međuvremenu je takođe ukazala na nužnost da se ovaj zakonski predlog popravi, istakavši da odredba o pristupu informacijama podriva jedinstvo pravnog sistema i onemogućava podnošenje žalbe Povereniku u slučajevima kada državni organi uskrate podatke o svom poslovanju sa investitorima.

Reagovala je i Agencija za borbu protiv korupcije, iz koje je saopšteno da je u Predlogu zakona neophodno izmeniti odredbu koja se odnosi na postupanje po zahtevima za informacije u oblasti ulaganja, jer bi usvajanje rešenja po kojem će Vlada Republike Srbije isključivo postupati po zahtevima za davanje informacija u ovoj oblasti, dovelo do otežavanja i ograničavanja suštinske zaštite prava na pristup informacijama, što predstavlja rizik korupcije.

Agencija ističe da bi usvajanje rešenja koje podrazumeva odsustvo prava žalbe Povereniku, te mogućnost različitog tumačenja nedovoljno precizne formulacije informacija u vezi sa ulaganjima, ostavilo Vladi široka diskreciona ovlašćenja prilikom odlučivanja o tome da li će pružiti na uvid informacije koje se odnose na različite aspekte oblasti ulaganja.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija