Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ULAGANJIMA: AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE UKAZUJE NA ISTE RIZIKE KORUPCIJE KAO I U NACRTU OVOG PROPISA


Agencija za borbu protiv korupcije uputila je 12. oktobra 2015. godine Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srbije Mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o ulaganjima.

Kako se navodi u saopštenju Agencije, prilikom utvrđivanja konačnog teksta Predloga zakona delimično su uvažene neke od preporuka iz mišljenja koja je Agencija u avgustu i septembru 2015. godine dostavila Ministarstvu privrede povodom dve verzije nacrta ovog zakona. Međutim, Predlog zakona i dalje sadrži rizike korupcije, koje je neophodno otkloniti.

Konkretno, radi se o rizicima korupcije koji se odnose na sledeća pitanja:

1. nepostojanje odredaba o načinu vršenja pojedinih nadležnosti i poslova Saveta za ekonomski razvoj i Razvojne agencije;

2. nedostatak precizno propisanih uslova i kriterijuma za imenovanje članova Upravnog odbora Razvojne agencije, odnosno izbor direktora ove agencije, čime je ostavljen širok prostor za diskreciono odlučivanje prilikom imenovanja, odnosno izbora ovih lica;

3. prepuštanje Vladi da isključivo postupa po zahtevima za davanje informacija u vezi sa ulaganjima;

4. prepuštanje Vladi i ministru nadležnom za poslove privrede da bliže urede određena pitanja podzakonskim aktima, kao što su, na primer, kriterijumi prema kojima se određuje vrsta ulaganja po značaju, odnosno kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija, iako je ova pitanja neophodno detaljnije urediti zakonskim odredbama, te nedovoljno precizno određene dužnosti organa vlasti.

Kao i u prethodna dva navrata, u mišljenjima o nacrtu ovog zakona, Agencija za borbu protiv korupcije je i ovom prilikom ukazala da je neophodno izmeniti odredbu koja se odnosi na postupanje po zahtevima za informacije u oblasti ulaganja.

Naime, usvajanje rešenja po kojem će Vlada isključivo postupati po zahtevima za davanje informacija u ovoj oblasti dovelo bi do otežavanja i ograničavanja suštinske zaštite prava na pristup informacijama, što predstavlja rizik korupcije.

Pored toga što je suprotno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), prema kome je za postupanje po zahtevu nadležan organ javne vlasti u čijem radu je tražena informacija nastala, odnosno koji tu informaciju poseduje, postavlja se pitanje primenjivosti ovog rešenja, to jest načina vođenja postupka u situaciji kada je informacija nastala u radu organa jedinica lokalne samouprave, ili autonomne pokrajine (na primer, informacije vezane za investicione programe), kao i ministarstava i Razvojne agencije, a ne Vlade, navodi se u saopštenju.

Agencija ističe da bi usvajanje rešenja koje podrazumeva odsustvo prava žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, te mogućnost različitog tumačenja nedovoljno precizne formulacije informacija u vezi sa ulaganjima ostavilo Vladi široka diskreciona ovlašćenja prilikom odlučivanja o tome da li će pružiti na uvid informacije koje se odnose na različite aspekte oblasti ulaganja.

Imajući u vidu navedeno, Agencija je kao i Poverenik predložila da se ova odredba Predloga zakona izmeni i da se predvidi da će se pristup informacijama od javnog značaja u oblasti ulaganja ostvarivati u skladu sa zakonom koji uređuje pravo na pristup informacijama od javnog značaja.

Agencija, dodaje se u saopštenju, smatra da bi usvajanje datih preporuka i otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije doprinelo ostvarivanju ciljeva Predloga zakona i stvaranju adekvatnog pravnog okvira u oblasti ulaganja. Imajući u vidu navedeno, Agencija poziva Vladu Republike Srbije, kao predlagača, i narodne poslanike da razmotre ove preporuke u cilju otklanjanja uočenih rizika korupcije i poboljšanja predloženih zakonskih rešenja.

Mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 12.10.2015.
Naslov: Redakcija