Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 13. JANUARA 2016. GODINE ODRżANA SEDNICA ODBORA ZA ODBRANU I UNUTRAšNJE POSLOVE - RAZMOTRENI I PRIHVAćENI PREDLOZI ZAKONA O POLICIJI, O JAVNOM REDU I MIRU I O JAVNOM OKUPLJANJU


Na sednici održanoj 13. januara 2016. godine, članovi Odbora za odbranu i unutrašnje poslove razmotrili su, u načelu, predloge zakona o policiji, o javnom redu i miru i o javnom okupljanju, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

Predložene zakone obrazložio je ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović.

Predlog zakona o policiji je nov, temeljni zakon, kojim se uređuje rad policije i koji predviđa dosta novina u više oblasti, istakao je Stefanović. On je posebno istakao odredbe Predloga zakona kojima se pooštravaju uslovi za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u, uspostavljaju uslovi za karijerni razvoj, ali i uvodi nov sektor za međunarodnu saradnju i evropske poslove. Predlog zakona omogućava novu organizacionu strukturu MUP-a, odnosno, donošenje nove sistematizacije, uvođenje novih sedišta jedinica i drugo, dodao je Stefanović.

Takođe, Predlog zakona omogućiće projekciju budžetskih sredstava i procenu rizika, kao osnove procesa planiranja u Ministarstvu. Novine koje donosi Predlog zakona su i definisanje policijskih mera i radnji, uvode se nove vrste poslova i njihova standardizacija, kao i nova struktura specijalnih jedinica. Ministar je dodao da će se ovim Predlogom zakona omogućiti češća bezbednosna procena policijskih službenika, a stvaraju se uslovi i da sektor unutrašnje kontrole ima nove instrumente za iskorenjivanje korupcije u Ministarstvu.

Nakon rasprave članovi Odbora prihvatili su u načelu Predlog zakona o policiji.

Obrazlažući Predlog zakona o javnom redu i miru ministar je istakao da je važeći Zakon o javnom redu i miru ("Sl. glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 85/2005 - dr. zakon) donet još 1992. godine. Ovaj Predlog zakona će adekvatno pratiti praksu i promene u normativnom uređenju ove oblasti, dodajući da su prekršaji javnog reda i mira pokazatelji bezbednosti u društvu. Ovim Predlogom zakona propisuju se novi prekršaji i uvode nove kaznene mere, a posebna pažnja je posvećena zaštiti dece i omladine, odnosno prekršajima koji se odvijaju u ugostiteljskim objektima ili koji se odnose na iskorišćavanje dece i omladine.

Odbor je većinom glasova prihvatio i ovaj Predlog zakona u načelu.

Predlog zakona o javnom okupljanju definiše pojmove okupljanja, mesto, organizatora, kao i njihova prava i obaveze, istakao je ministar unutrašnjih poslova. Ovim Predlogom obavezno je prijavljivanje okupljanja na otvorenom, a definišu se sve obaveze organizatora u vezi sa okupljanjem, kao i njihova odgovornost za bezbednost učesnika, odnosno, bezbednog dolaska i odlaska sa skupa.

Ministar je naglasio da svako ima pravo na okupljanje, s tim što će sada zakonski biti regulisano da ono ni na koji način ne sme da ugrozi prava drugih građana. Okupljanja ispred institucija su moguća, s tim da je to ograničeno samo u slučaju kada su u pitanju objekti od visoke važnosti, dodao je Stefanović. On je istakao i da je ovaj Predlog zakona u rangu zakona ovog tipa u evropskim zemljama.

I ovaj Predlog zakona je, nakon kraće rasprave, prihvaćen u načelu, većinom glasova članova Odbora.

Sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Goran Bogdanović, Aleksandar Marković, Dubravka Filipovski, Suzana Šarac, Živan Đurišić, Mirko Čikiriz, Nenad Nikolić, Miloš Tošanić, Vanja Vukić, Dragan Šutanovac, Zoran Babić, Stefana Miladinović, Konstantin Arsenović i Bojan Kostreš.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 13.01.2016.
Naslov: Redakcija