Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OKRUGLI STO U OKVIRU JAVNE DEBATE O PROMENAMA USTAVA RS U OBLASTI PRAVOSUĐA 15. NOVEMBRA 2017. GODINE U BEOGRADU: Tema "Izbor i mandat nosilaca pravosudnih funkcija"


Ministarstvo pravde u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom poziva zainteresovane predstavnike/ce organizacija civilnog društva da se prijave za učešće na šestom okruglom stolu u vezi sa izmenama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) u delu koji se odnosi na pravosuđe.

Okrugli sto održaće se u Beogradu, 15. novembra 2017. godine, sa početkom u 10 časova, u Palati Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2. Tema okruglog stola biće "Izbor i mandat nosilaca pravosudnih funkcija", kao i sumiranje zaključaka sa prethodnih okruglih stolova.

Podsećamo, Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa za period od 2013- 2018. godine ("Sl. glasnik RS", br. 57/2013) i Akcionim planom za poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava identifikovana je potreba izmene Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe.

Konsultativni proces u vezi sa izmenama Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe započet je 19. maja 2017. godine raspisivanjem javnog poziva za dostavljanje predloga i sugestija za identifikovanje ustavnih odredbi koje se odnose na pravosuđe, a koje je potrebno izmeniti, kao i dostavljanje konkretnih predloga za izmenu sa njihovim jasnim obrazloženjem, od strane organizacija civilnog društva. Do isteka roka, 30. juna 2017. godine 16 organizacija civilnog društva/mreža organizacija odazvalo se pozivu i dostavilo svoje predloge.

U međuvremenu je Ministarstvo pravde, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, organizovalo pet okruglih stolova - 21. jula i 7. septembra u Beogradu, 26. septembra u Kragujevcu, 13. oktobra u Nišu i 30. oktobra 2017. godine u Novom Sadu, i na njima su prisustvovali predstavnici organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje priloge i analize, predstavnici državnih organa, međunarodnih organizacija i ambasada. Dodatne priloge organizacija civilnog društva možete naći na ovom linku.

Prijave za učešće na šestom okruglom stolu možete poslati do 13. novembra 2017. godine u 11:00 časova na e-adresu: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, 08.11.2017.
Naslov. Redakcija