Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAV RS: Predlozi 16 organizacija civilnog društva/mreža organizacija u vezi sa izmenom Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe


Ministarstvo pravde u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom sprovelo je u periodu od 22. maja do 30. juna 2017. godine konsultacije u vezi sa izmenama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) u delu koji se odnosi na pravosuđe.

U cilju obezbeđivanja širokog konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih aktera u javnu debatu, prva faza konsultativnog procesa obuhvatila je prikupljanje predloga i sugestija za identifikovanje ustavnih odredbi koje se odnose na pravosuđe, a koje je potrebno izmeniti, kao i dostavljanje konkretnih predloga za izmenu sa njihovim jasnim obrazloženjem. Ukupno 16 organizacija civilnog društva/mreža organizacija se odazvalo ovom pozivu i njihovi predlozi nalaze se u nastavku.

Ministarstvo pravde i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom organizovaće u narednom periodu i okrugli sto sa organizacijama civilnog društva na kome će se bliže razmatrati pristigli predlozi, a o čemu će organizacije biti blagovremeno obaveštene.

Pristigli predlozi organizacija:

Akademska mreža za vladavinu prava ROLAN

Centar za pravosudna istraživanja

Društvo sudija Srbije

Ekološki pokret Vrbasa

Evropski pokret u Srbiji

Esigurnost

Mreža organizacija za decu Srbije

Pokret slobodnih građana

Sindikat nezaposlenih

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Beogradski centar za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije

Ženska platforma za razvoj Srbije

Transparentnost Srbija

Asocijacija pravosudnih savetnika Srbije

Izvor: Vebsajt Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, 07.07.2017.
Naslov: Redakcija