Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA: NACRTOM ZAKONA BIćE OMOGUćENO DA PORED JAVNIH PREDUZEćA, SAHRANJIVANJA I ODRżAVANJA GROBALJA MOGU DA OBAVLJAJU I PRIVATNA PREDUZEćA


Povodom primedaba privatnih pogrebnih preduzeća da je nametnut monopol javno-komunalnih preduzeća, u toj oblasti, pomoćnica ministra građevinarstva i infrastukture, Jovanka Atanacković, izjavila je da monopola nema i da će se izmenama važećeg Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011 - dalje: Zakon) ići ka daljoj liberalizaciji tržišta.

Atanacković je pojasnila da privatni pogrebnici trenutno rade po Zakonu koji je donet 2011. godine, da taj Zakon predviđa da privatnici mogu da prevoze posmrtne ostatke, a da je Ministarstvo krajem prošle godine iniciralo izmenu spornog člana 5. Zakona.

"Ide se ka liberalizaciji tržišta tako da i privatni pogrebnici mogu da se bave sahranjivanjem i održavanjem groblja, ali i da nastave da se bave prevozom posmrtnih ostataka", rekla je Atanacković.

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima je, kako kaže, trenutno na mišljenju Evropske komisije kako bi se videlo da li je u skladu sa evropskim standardima.

Atanacković kaže da trenutno radi tehnička Vlada Republike Srbije koja ne može da utvrdi Predlog zakona, tako da će morati da se sačeka formiranje nove Vlade i dodala da po važećem Zakonu privatni pogrebnici rade potpuno normalno.

Na primedbe privatnika da lokalne samouprave donose neke odluke koje ih sprečavaju da obavljaju poslove, ona kaže da prema Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) lokalne samouprave imaju ovalšćenje da odlučuju i uređuju obavljanje komunalne delatnosti na svojoj teritoriji.

"Zakonom se to njima ne može zabraniti. Zakonom se regulišu opšte odredbe, standardi, a jedinice lokalne samouprave donose odluke na osnovu Ustava i uređuju obavljanje komunalnih delatnosti na svojoj teritoriji", rekla je Atanacković.

Primedbu privatnika da ne mogu da se registruju pod šifrom kao pogrebne usluga, ona kaže da ih to ne sprečava da rade, jer po važećem Zakonu u šifrarniku se pogrebne usluge opisane kao održavanje i sahranjivanje, što je u nadležniosti javnog sektora.

"Medutim, oni se mogu registrovati pod šifrom koja se odnosi na drumski prevoz i obavljati prevoz posmrtnih ostataka. Tako da nema prepreka za obavljanje usluga", zaključila je Atanacković.

ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

Vršioci komunalnih delatnosti

Član 5

Komunalnu delatnost mogu obavljati javno preduzeće, privredno društvo, preduzetnik ili drugi privredni subjekt.

Komunalnu delatnost iz člana 2. stav 3. tačka 1), komunalnu delatnost iz tačke 5) u delu koji obuhvata obavljanje javnog linijskog prevoza putnika trolejbusima i komunalnu delatnost iz tačke 6) u delu koji obuhvata održavanje groblja i objekata, koji se nalaze u sklopu groblja (mrtvačnica, kapela i krematorijum), sahranjivanje ili kremiranje i održavanje pasivnih groblja i spomen obeležja mogu obavljati isključivo javna preduzeća ili privredna društva u kojima je većinski vlasnik od najmanje 51% Republika Srbija ili jedinica lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave može odlukom o načinu obavljanja komunalne delatnosti, a u skladu sa zakonom, poveriti poslove uređivanja i održavanja grobalja crkvi i verskim zajednicama.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 12.04.2016.
Naslov: Redakcija