Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA: UDRUżENJE PRIVATNIH POGREBNIKA SRBIJE SMATRA DA PROPIS DOVODI DO USPOSTAVLJANJA MONOPOLSKOG POLOżAJA JAVNO-KOMUNALNIH PREDUZEćA ZA POGREBNE USLUGE. NAVODE DA JE ZAKON U SUPROTNOSTI SA USTAVOM RS, KOJI GARANTUJE SLOBODU PREDUZETNIšTVA I RAVNOPRAVNOST PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA NA TRżIšTU, KAO I DA JE U SUPROTNOSTI SA ZAKONIMA O ZAšTITI KONKURENCIJE, O ZAšTITI POTROšAčA, O TRGOVINI I EVROPSKOM POVELJOM O LJUDSKIM PRAVIMA


Udruženje privatnih pogrebnika Srbije ocenjuje da će građani u Srbije ubuduće skuplje plaćati lošiju uslugu pogrebnih usluga. Naime, oni ističu da je država odlučila da ugasi privatne firme, koje plaćaju poreze i pune budžet samo zbog toga što želi da se ovim poslom bave isključivo gibitaška javno-komunalna preduzeća čije dugove plaćaju svi poreski obveznici.

Iz ovog Udruženja tvrde da je poslednjih nekoliko meseci nekoliko lokalnih samouprava širom Srbije donelo odluke o zabrani rada privatnim preduzećima u oblasti pogrebnih usluga na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011), isitičući da je ovaj zakonski akt upravo nametnuo monopol javno-komunalnih predzeća. Ovakvim postupkom, država i Ministastvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kao donosilac Zakona, tvrde privatni pogrebnici, narušili su Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), koji garantuje slobodu preduzetništva i ravnopravnost privatnog i javnog sektora na tržištu. Pored toga, smatraju da je prekršen i Zakon o zaštiti konkurencije ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 95/2013), Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon) i Zakon o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013).

Zabrana rada privatnom sektoru u oblasti pogrebnih usluga protivna je, dodaju iz Udruženja privatnih pogrebnika Srbije, i normama Evropske unije o slobodi tržišta i zaštiti konkurencije, a najgrublje se narušava i Evropska povelja o ljudskim pravima, jer će bez znanja i odobrenja članova najuže porodice tela pokojnika direktno u bolnicama preuzimati javno-komunalna preduzeća i čuvati u često neadekvatnim uslovima do momenta sahrane. Pored svega, onemogućava se i crkvenim i verskim zajednicama da slobodno raspolažu svojom imovinom, čime se narušavaju njihova Ustavom zaganatovana prava.

Zabrana rada celom privatnom sektoru u oblasti pogrebnih usluga odigrava se, napominje ovo Udruženje, upravo u godini koju je Vlada Republike Srbije proglasila za Godinu preduzetništva, zbog čega će više od 200 privatnih firmi sa preko 300 zaposlenih biti ugašeno, a najveći ceh platiće građani, kroz dalje poskupljenje pogrebnih usluga, koje su već sada u mnogim gradovima Srbije skuplje nego u mnogim znatno bogatijim evropskim zemljama.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 11.04.2016.
Naslov: Redakcija