Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RADNI TEKST IZMENA USTAVA RS: Nejasni kriterijumi na osnovu kojih se neko može smatrati istaknutim pravnikom, a iz te "kategorije" biraće se pet članova budućeg Visokog saveta sudstva


Narodna skupština ne bi birala sudije i tužioce, ali bi birala one koji će ih birati. Tako bi se možda najbolje mogla objasniti promena koju bi doneo Radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe. Drugačiji sastav Visokog saveta sudstva (VSS) i Visokog saveta tužilaca (VST) ključna je promena koju nameće radna verzija. Način izbora članova ova dva tela bio bi takođe drugačiji.

Stručnjaci ukazuju da je od toga još važnija promena – uvođenje u najviši pravni akt Pravosudne akademije kao ustanove čiji će svršeni polaznici obavezno biti birani za sudije i zamenike tužilaca. Sam upis na akademiju garantovaće kasnije njihov izbor, kada završe dvogodišnju obuku.

Mnogi stručnjaci su proteklih dana rekli da je upis na akademiju ulaznica u pravosuđe.

O tom upisu, na osnovu rezultata prijemnog ispita, odlučuje nekoliko ljudi, koji nisu članovi ni VSS ni VST, ali bi i to mogli da budu, ako su proglašeni "istaknutim pravnicima" ili "pravnim ekspertima".

Nema jasnih kriterijuma na osnovu kojih se neko može smatrati istaknutim pravnikom, a upravo iz te "kategorije" treba da dođe čak pet članova nekog budućeg Visokog saveta sudstva, ako se usvoje izmene Ustava. Iako su Društvo sudija, Udruženje tužilaca, Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika i još neka udruženja napustili debatu pre nego što je Radni tekst objavljen, jer su smatrali da prave debate nije ni bilo, ministarstvo sada organizuje "novu rundu" stručne javne rasprave, u sedištima apelacionih sudova.

Bilo je uputno da se rasprava za teritoriju kragujevačke apelacije održi u zgradi Apelacionog suda u Kragujevcu ili u nekoj prigodnoj sali koja može da primi sve zainteresovane, za mesto skupa određena je mala sala gde nije bilo mesta za mnoge. Ipak, sudije Apelacionog suda u Kragujevcu su četiri dana pre rasprave zauzeli jasan stav protiv predloženih amandmana. Javno i zvanično, na raspravi i na sajtu suda, predložili su povlačenje iz procedure radnog teksta amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije.

Jednoglasno je zaključeno da se predloženim rešenjima iz amandmana dovodi u pitanje ostvarivanje nezavisnosti sudija i sudstva kao jednog od osnovnih načela vladavine prava, i da je reč o takvim nedostacima koji se ne mogu redigovati (preraditi i urediti) – navele su sudije Apelacionog suda u Kragujevcu.

Ozbiljne prigovore uputili su na amandmane koji se odnose na sastav VSS, izbor predsednika VSS i na rad i odlučivanje ovog tela.

Reč je o sledećim odredbama: Visoki savet sudstva čini deset članova: pet sudija koje biraju sudije i pet istaknutih pravnika koje bira Narodna skupština. Predsednik Visokog saveta sudstva bira se među članovima saveta koji nisu sudije. Visoki savet sudstva donosi odluke glasovima najmanje šest članova saveta ili glasovima najmanje pet članova saveta među kojima je i glas predsednika Visokog saveta sudstva, na sednici na kojoj je prisutno najmanje sedam članova saveta.

Sa predloženim sastavom Visokog saveta sudstva u potpunosti je dovedena u sumnju garancija nezavisnosti ovog organa, s obzirom na to da je izbor pet članova i predsednika VSS, čiji je glas odlučujući kada je broj glasova jednak, u nadležnosti Narodne skupštine, čime bi zakonodavna vlast i politička volja skupštinske većine potpuno upravljala Visokim savetom sudstva, prilikom odlučivanja o svim pitanjima iz njegove nadležnosti, a posebno kojima se garantuje samostalnost i nezavisnost sudova i sudija, kao što je izbor, razrešenje, disciplinska odgovornost, materijalni položaj, pa se ne može govoriti o nezavisnom ili samostalnom pravosudnom organu – jasan je stav svih sudija Apelacionog suda u Kragujevcu.

Sledeća javna rasprava biće održana 19. februara u Novom Sadu, a za sada nije poznato da li su sudije novosadske apelacije ili bilo kog suda na njegovoj teritoriji, a to je skoro cela Vojvodina, zauzeli stavove povodom predloženih amandmana na Ustav. Niška i beogradska apelacija takođe se još nisu oglasile, a rasprave u Nišu i Beogradu zakazane su za 26. februar i 5. mart.

Kako je najavljeno, posle održanih rasprava predlog izmena Ustava će otići pred Venecijansku komisiju.

Izvor: Vebsajt Politika, Aleksandra Petrović, 10.02.2018.
Naslov: Redakcija