Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O SAHRANJIVANJU I GROBLJIMA: IZMENAMA ODLUKE BIćE PREDVIđENO DA POGREBNE USLUGE DEFINISANE čLANOM 4. OVE ODLUKE MOGU OBAVLJATI I PRIVATNI POGREBNICI. U NADLEžNOSTI JKP "POGREBNO" BIćE ODRžAVANJE GROBLJA I OBJEKATA KOJI SE NALAZE U SKLOPU GROBLJA, ZATIM SAHRANJIVANJE, KAO I ODRžAVANJE PASIVNIH GROBALJA I SPOMEN OBELEžJA


Gradsko veće Subotice usvojilo je predlog izmena Odluke o sahranjivanju i grobljima ("Sl. list grada Subotice", br. 16/2016 - dalje: Odluka), ali će taj čin i dalje ostati u nadležnosti javnog komunalnog preduzeća.

Prema predloženim izmenama, održavanje groblja i objekata koji se nalaze u sklopu groblja, zatim sahranjivanje, kao i održavanje pasivnih grobalja i spomen obeležja biće u nadležnosti JKP "Pogrebno".

Prevoz posmrtnih ostataka umrlog od mesta smrti do mrtvačnice na groblju ili do krematorijuma, odnosno od rashladne komore do prostorije za izlaganje, kao i druge pogrebne usluge definisane članom 4. ove Odluke, prema predlogu izmena, mogu obavljati i privatni pogrebnici.

Predloženo je brisanje članova koji se odnose na zbrinjavanje pokojnika, odnosno stavovi po kojima se zbrinjavanje pokojnika vrši u skladu sa opštim aktom "Pogrebnog", odnosno da zbrinjavanje pokojnika vrše rodbina ili "Pogrebno", po posebnom zahtevu, čime se takođe otvara prostor privatnim pogrebnicima.

Predlog izmene ove odluke biće upućen na razmatranje Skupštini grada, koja je tokom leta usvojila zaključak kojim je prihvaćena inicijativa više od 15.000 građana za izmenu gradske Odluke.

Ove potpise prikupili su nezadovoljni privatni pogrebnici, koji smatraju da se Odlukom usvojenom 31. marta 2016. godine uvodi monopol u pogrebnoj delatnosti u Subotici.

Sama Odluka usvojena je nakon što je Ustavni sud pojedine odredbe ranije Odluke o uređenju i održavanju groblja i sahranjivanju ("Sl. list opštine Subotica", br. 13/1998, 4/1999, 13/2000, i 30/2001) proglasio neustavnim.

ODLUKA O SAHRANJIVANJU I GROBLJIMA ("Sl. list grada Subotice", br. 16/2016)

Komunalna delatnost upravljanje grobljima i vršenje pogrebnih usluga

Član 4

Komunalna delatnost upravljanje grobljima i vršenje pogrebnih usluga obuhvata:

1) održavanje groblja i objekata koji se nalaze u sklopu groblja (mrtvačnica, kapela i dr.),

2) sahranjivanje,

3) održavanje pasivnih grobalja i spomen obeležja,

4) prevoz posmrtnih ostataka umrlog od mesta smrti do mrtvačnice na groblju ili do krematorijuma, odnosno od rashladne komore do prostorije za izlaganje,

5) pod pogrebnim uslugama u smislu ovog člana, podrazumevaju se obavljanje praktičnih radnji putem prvog zbrinjavanja (kupanje, dezinfekcija i dr.), skidanje odnosno odevanje i kozmetičko ulepšavanje pokojnika, priprema sanduka i obeležja sa izradom posmrtnica, polaganje u sanduk sa nameštanjem pokojnika.

Izvor: Vebsajt RTV, Boris Šuman, 08.09.2016.
Naslov: Redakcija