Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLUKA O SAHRANJIVANJU I GROBLJIMA: VIšE OD 15.000 SUBOTIčANA POKRENULO GRAđANSKU INICIJATIVU ZA IZMENU ODLUKE, PO KOJOJ POKOJNIKE U TOM GRADU IMA PRAVO DA SAHRANJUJE SAMO JAVNO PREDUZEćE. SUBOTIčANI ZAHTEVAJU DA SE MOGUćNOST OBAVLJANJA TOG POSLA DOZVOLI I PRIVATNICIMA KOJI, PO AKTUELNOJ ODLUCI, POKOJNIKE MOGU SAMO DA PREVOZE


 Više od 15.000 Subotičana zatražilo je da se promeni gradska Odluka o sahranjivanju i grobljima ("Sl. list grada Subotice", br. 16/2016), po kojoj pokojnike u tom gradu ima pravo da sahranjuje samo gradsko javno preduzeće. Subotičani su peticijom masovno podržali zahtev da se mogućnost obavljanja tog posla dozvoli i privatnicima koji, po aktuelnoj Odluci, pokojnike mogu samo da – prevoze.

Predstavnici subotičkih privatnih pogrebnih preduzeća predali su predsedniku Skupštine grada Subotica, Tivadaru Bunfordu, građansku inicijativu za promenu Odluke.

Inicijativu je svojim potpisom podržalo 15.100 građana Subotice upisanih u birački spisak, što je više nego dovoljno da pokrene procedura stavljanja inicijative na dnevni red Skupštine, koja ima rok od 60 dana da se o njoj izjasni.

Predsednik Skupštine Tivadar Bunford je podsetio da su privatna pogrebna preduzeća iz Subotice pružanjem usluga ceremonijala sahrane doprinela da se one obavljaju na dostojanstven način, i dodao da će Građansku inicijativu dostaviti nadležnoj stručnoj službi.

"Građanskom inicijativom za promenu Odluke će se postupati u skladu sa aktuelnim zakonima Republike Srbije, imajući u vidu da je sahranjivanje komunalna delatnost od opšteg interesa za sve građane Subotice", rekao je Bunford.

Prikupljanje potpisa za građansku inicijativu "protiv pogrebnog monopola" pokrenuto je nakon što je Skupština grada Subotica 31. marta 2016. godine usvojila novu Odluku, a nakon što je Ustavni sud pojedine odredbe ranije Odluke o uređenju i održavanju groblja i sahranjivanju ("Sl. list opštine Subotica", br. 13/1998, 4/1999, 13/2000, i 30/2001) proglasio nezakonitim, a koje se tiču angažovanja privatnih preduzeća

Kako je navedeno u odluci suda, na osnovu podnete inicijatije za ocenu ustavnosti i zakonitosti, utvrđeno je da nadležno javno preduzeće ne može poveravati drugim preduzećima poslove iz ove oblasti, jer je to u suprotnosti sa Zakonom o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011).

Takođe se navodi da Skupština grada Subotice spornu Odluku, koja je doneta 1998. godine, nije uskladila sa novim zakonskim rešenjima iz 2012. godine, iako je imala prelazni period od šest meseci.

Prema novoj Odluci, sve delatnosti u vezi sahranjivanja i održavanja grobalja obavljaće Javno komunalno preduzeće "Pogrebno", dok će poslove prevoza posmrtnih ostataka moći da obavljaju i privatna preduzeća.

Izvor: Vebsajt RTV, Boris Šuman, 08.06.2016.
Naslov: Redakcija