Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA: Predviđeno da se akciza ne plaća na tečni naftni gas pod uslovom da se koristi kao energetsko gorivo ili reprodukcioni materijal


Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je na dnevnom redu nove sednice Narodne skupštine Republike Srbije, predviđeno je da se ta vrsta posebnog poreza ne plaća na tečni naftni gas pod uslovom da se koristi kao energetsko gorivo ili reprodukcioni materijal.

Od te dažbine oslobođeni su i ostali derivati nafte koji se dobijaju od frakcija nafte sa rasponom destilacije do 380 Celzijusovih stepeni.

Osnovni razlozi za izmene Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 - usklađeni din. izn. i 18/2018 - usklađeni din. izn.) su, kako je navela Vlada Srbije u obrazloženju predloženih izmena, da se obezbedi stabilna proizvodnja koja koristi derivate nafte u industrijske svrhe i da se ta sredstva iskoriste za investiciona ulaganja u prerađivačkoj industriji.

Zakonom je bilo propisano da se na te derivate nafte od 1. januara ove godine može ostvariti povraćaj plaćene akcize, ali kako taj postupak podrazumeva pre svega rezervisanje određene sume novca i određeno vreme za povraćaj, predloženo je potpuno oslobađanje plaćanja.

To bi, kako se navodi, motivisalo preduzeća da povećaju obim proizvodnje i izvoza i na taj način povećaju prihode po osnovu direktnih poreza, na dobit firmi, dohodak građana i druge, a smanjili bi se i troškovi proizvodnje i povećala konkurentnost proizvoda.

Predlogom zakona predviđeno je i da kafa, namenjena diplomatsko-konzularnim predstavništvima ne mora biti obeležena kontrolnom akciznom markicom.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost predviđeno je usaglašavanje tog zakona sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017).

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom predviđeno je da pravo na refundaciju PDV na hranu i opremu za bebe može da se ostvari za bebe rođene do 30. juna ove godine.

Cilj izmene je, kako se navodi u obrazloženju, da deca koja su rođena do tog datuma u potpunosti iskoriste pravo na refundaciju PDV-a.

Predviđena su i poreska oslobađanja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara koja se unose u slobodnu zonu i prevozne i druge usluge koje su neposredno povezane sa tim unosom, a koji se obavlja sa stranim licem koje ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV.

Izvor: Vebsajt N1, 10.04.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija