Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA: Predstavnici pojedinih manjina nezadovoljni Nacrtom zakona


Demokratski savez Hrvata u Vojvodini (DSHV) ocenio je da su pojedina predložena rešenja Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina protivustavna i da obesmišljavaju pravo na manjinsku samoupravu.

Povodom stavljanja na javnu raspravu Nacrta zakona, koja je predviđeno da traje do 18. aprila, DSHV ukazuje i da je deo rešenja u Nacrta zakona "suprotan evropskim standardima u području zaštite manjinskih prava", te da bi pre bilo kakvih izmena manjinskih zakona svrsishodno bilo ispuniti dva temelja preduslova – promeniti Ustav Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) i definisati manjinsku politiku.

"Naime, u Ustavu bi trebala biti sadržana temeljna pravna načela o pitanjima prirode, načina i dometa integracija nacionalnih manjina u srbijansko društvo, iz kojih bi se onda trebala izvoditi zakonska rešenja. Uporedo s tim bi se trebale utvrditi osnove manjinske politike Srbije – hoće li u Srbiji biti na delu kao do sada segregacijski model multikulturalizma ili će se graditi politike integrativnog multikulturalizma. Naravno, nova/stara manjinska politička paradigma treba takođe biti plod otvorene i stručne rasprave brojnih aktera Srbije danas, u kojoj bi značajnu ulogu imali i predstavnici nacionalnih manjina. U protivnom, imaćemo ono što se događa – odsustvo elementarne transparentnosti u samome procesu kojim upravlja nadležno Ministarstvo za državnu i lokalnu samoupravu, uključenost predstavnika samo dela manjinskih institucija, neuvažavanje predloga predstavnika nacionalnih manjina u izradi Nacrta izmena zakona, te brojne manjkavosti predloženih rešenja, od kojih su neke ne samo protivustavne nego obesmišljavaju politički život i ustavno pravo na samoupravu nacionalnih manjina u Srbiji", navodi se u saopštenju DSHV.

Ocenjuju da se predloženim rešenjima želi "politički desubjektivizovati nacionalne manjine", te zakinuti autonomija nacionalnih manjina, finansijski i administrativno dodatno otežati njihovo delovanje, te osnažiti državni nadzor nad delatnošću samouprava nacionalnih manjina.

Izvor: Vebsajt Autonomija, 10.04.2018.
Naslov: Redakcija