Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA: Rasprava će trajati do 18. aprila 2018. godine


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina sa ciljem prikupljanja komentara i sugestija koji će dodatno unaprediti postojeći pravni okvir.     

Tekst Nacrta zakona pripremljen je tokom javnih konsultacija, u inkluzivnom i transparentnom procesu, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i aktivno učešće nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić podsetio je tim povodom na to da je unapređenje ovog zakona deo obaveza koje smo pred sebe postavili i preuzeli akcionim planom za Poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava, i Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Pored usklađivanja Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 20/2014 - odluka US i 55/2014) sa odlukom Ustavnog suda iz januara 2014. godine, naš cilj je da ovaj dokument unapredimo u pravcu jasnijeg definisanja ovlašćenja nacionalnih saveta nacionalnih manjina, smanjenja prekomerne politizacije, transparentnijeg finansiranja delatnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i otklanjanja drugih eventualnih nedostataka koji se uočavaju u praksi, rekao je on.

Ministar je pozvao stručnu javnost, nevladin sektor i sve zainteresovane da uzmu aktivno učešće u konsultacijama i daju konstruktivne predloge kako bi u otvorenom razgovoru došli do najboljih rešenja koja će još bolje urediti ovu oblast i deo sistema.

Javna rasprava o Nacrtu zakona traje do 18. aprila, nakon čega će resorno ministarstvo analizirati sve primedbe i predloge učesnika u javnoj raspravi.

Predlozi, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na obrascu, putem elektronske pošte ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Adresa je Beograd, Birčaninova 6, sa napomenom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina".

Izvor: Vebsajt Vlade, 30.03.2018.
Naslov: Redakcija