Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRTI ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA I O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA: Zakonima se uspostavlja sistem za pravično vrednovanje rada u javnoj upravi


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je javnu raspravu o nacrtima dva zakona koja su važna za dalju reformu javno službeničkog sistema u cilju uspostavljanja usklađenog sistema radnih odnosa i plata u javnoj upravi.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da se radi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrtu zakona o platama državnih službenika i nameštenika.

Ružić je tim povodom naveo da ova dva zakona omogućavaju da se uspostavi sistem za pravično i podsticajno vrednovanje i plaćanje rada i nagrađivanje i u državnoj upravi, ali i da se obezbedi odabir najboljih kadrova.

On je podsetio da je nakon usvajanja krovnog Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 108/2016 i 113/2017) 2016. godine, usledilo usvajanje još posebnih zakona koji uređuju sistem plata u javnim službama, lokalnim samoupravama i autonomnoj pokrajini i javnim agencijama.

Kada utvrdimo još ova dva zakona i kada ih poslanici budu usvojili u parlamentu, imaćemo osnov da od 1. januara naredne godine krenemo sa uspostavljanjem sistema po kome će se stručnost i zalaganje ceniti i plaćati, i koji će obezbediti odabir najboljih kadrova, naglasio je on.

Ministar je objasnio da se ova reforma i ovi zakoni ne tiču povećanja plata u javnom sektoru, već se prvenstveno odnose na uređenje sistema.

Tek uspostavljanjem takvog sistema mi možemo razgovarati o pravičnom povećanju plata zaposlenima u javnom sektoru, koje će se odvijati u skladu sa mogućnostima budžeta, objasnio je ministar i naglasio da su nosioci svih reformi koje sprovodimo ljudi i da je pored stručnosti važno da budu i motivisani kako bi izneli sve promene.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na ovom poslu intenzivno sarađuje sa svim resornim ministarstvima, a posebno značajnu ulogu u čitavom procesu imaju sindikati, koji zajedno sa svojim resornim ministarstvima rade na kriterijumima za vrednovanje rada.

On je pozvao sve zainteresovane, stručnu javnost, sindikate da uzmu aktivno učešće u raspravi o ova dva nacrta zakona kako bi se došlo do najboljih rešenja.

Javna rasprava o nacrtima zakona traje do 24. jula 2018. godine.

Izvor: Vebsajt Vlade, 07.07.2018.
Naslov: Redakcija