Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O STRANCIMA, O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI, O GRANIČNOJ KONTROLI, O EVIDENCIJAMA I OBRADI PODATAKA U OBLASTI UNUTRAŠNJIH POSLOVA, O NACIONALNOM DNK REGISTRU I O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Skupštinski Odbor za evropske integracije prihvatio predloge zakona


Odbor za evropske integracije je, na sednici održanoj 5. marta 2018. godine, razmotrio u načelu više predloga zakona koji su predloženi za dnevni red Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2018. godini.

Predloge zakona o strancima, o azilu i privremenoj zaštiti, o graničnoj kontroli, o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, o nacionalnom DNK registru i o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima obrazložili su predstavnici predlagača, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milica Ćatić i saradnici.

Predlog zakona o strancima donosi se radi otklanjanja nedostataka uočenih u primeni važećeg Zakona o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008) koji je donet 2008. godine. Njime se ova oblast usklađuje sa standardima EU, posebno legalne i iregularne migracije, istakla je Milica Ćatić.

Zora Vulić iz Odeljenja za strance Ministarstva unutrašnjih poslova navela je da je ovaj Predlog zakona usklađen sa više direktiva EU koje su inkorporirane u domaće zakonodavstvo, kao i da je usklađen sa dodatnim evropskim direktivama. Posebnu novinu predstavlja odbijanje ulaska u zemlju, odnosno, stranac više neće biti odbijen izjavom, već će mu biti uručen pisani akt kojim se ulazak odbija. Takođe, novina je i korpus prava koja se odnose na vize, rešenja o vraćanju, odobravanje novih vrsta boravka, kao i uvođenje BIA kao aktera u postupku provera po podnetim zahtevima za vize, boravak ili stalno nastanjenje stranaca, navela je Vulić.

Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti obrazložila je detaljnije Emilija Joksić, šef Kancelarije za azil istakavši da je važeći Zakon o azilu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007) donet 2007. godine, da je ovaj predlog usklađen sa više EU direktiva, kao i da je ovo usklađivanje samo prva faza, dok će druga faza uslediti dve godine pred prijem Srbije u EU i odnosi se na usklađivanje sa Dablinskim ugovorom. U ovom Predlogu zakona jasno su definisani pojmovi, poboljšana je efikasnost postupka, otklonjene su pravne praznine koje onemogućavaju zloupotrebu traženja azila, pažljivo je definisan postupak saslušanja tražilaca azila i definisana prava i obaveze tražilaca azila i lica kojima je azil odobren.

Predlog zakona o graničnoj kontroli obrazložio je Zoran Vasković, pomoćnik načelnika Uprave granične policije koji je naveo da je važeći zakon u dobroj meri usklađen sa direktivama EU, mada se sada javlja potreba za usklađivanjem sa Uredbom 399 iz 2016. godine i Akcionim planom za Poglavlje 24. Ovim Predlogom zakona uvode se nadzor i obezbeđenje granice, ali i granične provere i analize rizika. Vasković je naveo da se Predlogom zakona uvode dve linije kontrole i gazdovanje graničnim prelazima i uređuje se prelazak granice maloletnih lica.

 Sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milica Ćatić iznela je da se najveći deo Predlog zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova odnosi na sve evidencije koje vodi Ministarstvo, a koje sadrže lične podatke. Ovaj Predlog zakona treba da obezbedi svakom pojedincu zaštitu podataka o ličnosti radi nesmetanog ostvarivanja prava na privatnost i ostalih prava i sloboda.

Predlog zakona o nacionalnom DNK registru obrazložio je Marko Milivojević, šef Kriminalističko-tehničkog centra Uprave kriminalističke policije. On je naveo da ovaj Predlog zakona predviđa uspostavljanje registra, odnosno baze podataka, radi rasvetljavanja krivičnih dela, vođenja krivičnog postupka, utvrđivanja identiteta nestalih i drugo. Takođe, usklađen je i sa Zakonikom o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) i sa Zakonom o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016), a omogućiće identifikaciju izvršilaca krivičnih dela, kao i utvrđivanje identiteta.

 Vladan Nikolić, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije obrazložio je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je naveo da je Predlog zakona usklađen sa pet direktiva i jednom odlukom EU. Takođe, Predlog predviđa mere za bezbednost ljudskog života i pravnu sigurnost, sa ciljem da se na rigorozan način utiče na svest građana i na saobraćajnu kulturu na putevima Srbije.

Članovi Odbora prihvatili su nakon rasprave sve predloge zakona u načelu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 05.03.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija