Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Savetovanje

Prava i obaveze po osnovu novog Zakona o trgovini, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o robnim berzama


Učesnici na savetovanju će saznati informacije koje utiču na poslovanje privrednih subjekata u oblasti trgovine a koje proističu iz zakona. Pre svega, saznaće koje su nove obaveze uvedene novim propisima, a koje obaveze su prestale da postoje. Na samom savetovanju predviđen je period za postavljanje pitanja, a odgovori će biti usmeno prezentovani ili će biti dostavljeni na e-mail adresu.


 • Niš | 09.09.2019
  Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (Pariske komune bb)

 • Novi Sad | 10.09.2019
  Master Centar (Hajduk Veljkova br. 11)

 • Beograd | 12.09.2019
  Kombank dvorana (Dečanska br. 14)

Prijavite se

PDF satnica savetovanja

( Satnica će biti naknadno objavljena )Predavač:

Učesnik radne grupe za donošenje zakona

Od tema izdvajamo:

 • Novi Zakon o trgovini - Nova sistematika i podela trgovine na malo, precizno definisanje oblika prodajnih podsticaja i uslovi za njihovo organizovanje u maloprodaji, oglašavanje prodajnih podsticaja, sadržina deklaracije na robi u maloprodaji, nepostojanje obaveze isticanja trgovinskog formata i izdavanje prekršajnih naloga za pojedine prekršaje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini - Omogućavanje da fizičko lice bude pružalac (nekomercijalnih) usluga informacionog društva, (ne)mogućnost zaključenja ugovora u elektronskom obliku, slanje komercijalnih poruka samo uz pristanak lica, čuvanje podataka o korisniku usluge informacionog društva, sloboda pružanja usluga informacionog društva i prekogranično pružanje usluga informacionog društva i uklanjanje nedopuštenih sadržaja sa interneta
 • Zakon o robnim berzama - Garantovanje svih berzanskih transakcija koje će biti zaključene posredstvom robne berze, terminska trgovina putem zaključivanja forward ugovora, raspolaganje zbirnim namenskim računima gde će imati kontrolu tokova novca i robe od strane berze, uvođenje reda u načinu objavljivana cena i podataka u vezi sa robom koja je u prometu na tržištu

Zašto da dođete na Paragrafovo savetovanje?

Saznajte sve informacije u vezi sa obavljanjem delatnosti trgovine, elektronske trgovine kao i usluga informacionog društva.

Kome je namenjeno savetovanje?

Savetovanje je namenjeno pravnim licima i preduzetnicima iz oblasti trgovine, knjigovođama, pravnicima u privredi i ostalim licima koja u svom radu primenjuje odredbe Zakona o trgovini, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakonu o robnim berzama.


Kotizacija jednodnevnog savetovanja


Kotizacija obuhvata:

 • Stručni materijal za praćenje savetovanja
 • Materijal sa predavanja u elektronskom obliku
 • Kafu i vodu u pauzi predavanja

Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike!
Za više informacija, pozovite na brojeve telefona: 011/3290-393; 021/457-421; 018/302-109

PRETPLATNIK


3.900 rsd


NEPRETPLATNIK


6.900 rsd

Na cene kotizacije se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijavite se za jednodnevno savetovanje

Mesto i termin savetovanja:

Podaci o subjektu


Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodajte učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

Pošaljite nam Vaše sugestije


Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE