Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK ZA SAMOSTALNOST TUŽILACA: Poverenik ima dva osnovna zadatka, informisanje javnosti o pritiscima na tužilaštvo i podizanje svesti, to jest ohrabrivanje samih tužilaca. Najveća prepreka ka ostvarivanju punog kapaciteta povereničke funkcije mogla da bude autocenzura samih tužilaca


Državno veće tužilaca donelo je odluku kojom se zameniku predsednika veća dodeljuje status "Poverenika za samostalnost" tužilaca. Cilj povereničke funkcije je jačanje samostalnosti tužilaca i eliminisanje političkih uticaja na tužilaštvo.

Nezavisne strukovne organizacije to ocenjuju kao pozitivan korak ka nezavisnom tužilaštvu, ali upozoravaju da bi najveća prepreka ka ostvarivanju punog kapaciteta povereničke funkcije mogla da bude autocenzura samih tužilaca.

Poverenik za samostalnost ima dva osnovna zadatka, informisanje javnosti o pritiscima na tužilaštvo i podizanje svesti, to jest ohrabrivanje samih tužilaca.

"Jer nažalost naše tužilaštvo je dugo bilo izgrađivano pod jednim pogrešnim stavom, a to je da je hijerarhija koja treba da unapredi rad i da posluži efikasnosti rada tužilaštva u stvari se izjednačavala sa poslušnošću i potčinjenošću", kaže Goran Ilić, Poverenik za samostalnost tužilaca.

Protiv potčinjavanja i zavisnosti treba da se bori celo Državno veće tužilaca, kaže Zakon o Državnom veću tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010, 88/2011 i 106/2015 - dalje: Zakon). Čemu, stoga, Poverenik, pita bivši sudija vrhovnog suda Zoran Ivošević:

"Državno veće tužilaca je već jedan samostalni organ koji se brine o nezavisnosti javnih tužilaca i njihovih zamenika. U Zakonu, a i u Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) piše da su oni garant samostalnosti javnih tužilaca. Ako je neko obrazovan da se stara o nezavisnosti suda ili o samostalnosti javnog tužioca, pa ima li smisla da on ima nekog staraoca, koji će voditi računa o njihovoj nezavisnosti", pita Ivošević.

Ima, kaže izabrani Poverenik, jer je slovo Zakona često mrtvo slovo na papiru: "Po našem Ustavu tužilaštvo je definisano kao samostalno, međutim način izbora tužilaca, članova državnog veća, ne omogućava i ne obezbeđuje samostalnost već osigurava politički uticaj na rad tužilaštva", navodi Ilić.

Paradigma političkog uticaja na tužilaštvo, za deo javnosti je slučaj Savamale. Stoga će, kaže Ilić, i rušenje u Hercegovačkoj biti u fokusu njegove povereničke misije.

Dobra vest za srpsko pravosuđe - tako uvođenje funkcije Poverenika opisuju u organizaciji "Transparentnost Srbija". Rezultat, kažu, tek treba da se vidi.

"Ovo je samo još jedan dodatni mehanizam, a da li će on doneti nešto dobro u praksi ostaje da sama ta praksa pokaže. Na kraju krajeva, Poverenik za samostalnost može da pomogne u odbrani samostalnosti jedino ako sami tužioci žele da posao vrše samostalno", kaže Nemanja Nenadić iz TS-a.

Stoga bi najveća prepreka na putu povereničkog zadatka, kažu u Transparentnosti, mogla da bude autocenzura, odnosno strah javnih tužilaca da sami prijave eventualne pritiske.

Izvor: Vebsajt N1, Ksenija Pavkov, 30.04.2017.
Naslov: Redakcija