Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA: Doneta Odluka o izboru Poverenika za samostalnost


Na osnovu člana 9. st. 3. i 4. Poslovnika o radu Državnog veća tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 29/2017), Državno veće tužilaca donosi

O D L U K U

Zamenik predsednika Veća, kada postupa kao poverenik za samostalnost, preduzima radnje u cilju jačanja samostalnosti i institucionalnog integriteta javnog tužilaštva i zaštite i jačanja samostalnosti i profesionalnog integriteta nosilaca javnotužilačke funkcije.

Poverenik je ovlašćen da:

- preduzima radnje na jačanju svesti o sadržini i značaju samostalnosti i institucionalnog i profesionalnog integriteta,

- ukazuje na postupke kojima se ugrožava samostalnost i integritet,

- predlaže Veću preventivne mere u cilju jačanja samostalnosti i integriteta,

- sarađuje sa etičkim odborom i disciplinskim organima, kao i drugim organima i organizacijama koje se bave pitanjima samostalnosti i integriteta,

- obaveštava Veće i javnost o postojanju političkog i drugog nedozvoljenog uticaja na rad javnog tužilaštva,

- sačinjava izveštaj o postupanju.

Poverenik postupa na osnovu inicijative nosioca javnotužilačke funkcije u slučajevima ukazivanja na postupke kojima se ugrožava samostalnost i integritet unutar javnog tužilaštva, dok u slučajevima koji potiču izvan javnog tužilaštva može postupiti i bez inicijative.

Poverenik u vršenju svojih ovlašćenja može vršiti uvid u predmete javnog tužilaštva, samo uz saglasnost Republičkog javnog tužioca.

Veće odlukom bira zamenika poverenika koji postupa u slučaju sprečenosti poverenika.

Poverenik podnosi Veću godišnji izveštaj o radu.

Izvor: Vebsajt Državnog veća tužilaca, 07.04.2017.
Naslov: Redakcija